Skip to main content
Quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2015 - 2020
Chỉ đạo, điều hành nổi bật của UBND tỉnh trong tuần (ngày 25/11 đến ngày 01/12/2019)

 

Ban biên tập UBND Tỉnh Mon, 02/12/2019 - 14:05
Chỉ đạo, điều hành nổi bật của UBND tỉnh trong tuần (ngày 18/11 đến ngày 24/11/2019)

UBND tỉnh họp thường kỳ để giải quyết các công việc theo thẩm quyền; Ứng trước kế hoạch vốn đầu tư công ngân sách địa phương năm 2020 để thực hiện Dự án LRAMP; Phê duyệt nhu cầu tuyển dụng viên chức các đơn vị sự nghiệp trực thuộc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội năm 2019; Phê duyệt đề cương và dự toán Chương trình phát triển đô thị tỉnh Lạng Sơn giai đoạn 2020-2035; Phê duyệt quy hoạch chi tiết xây dựng Khu đô thị Hoàng Đồng, thành phố Lạng Sơn, tỷ lệ 1/500; Phê duyệt điều chỉnh cục bộ quy hoạch chi tiết phường Tam Thanh, thành phố Lạng Sơn, tỷ lệ 1/500; Thực hiện nghiêm túc các giải ph

Ban biên tập UBND Tỉnh Mon, 25/11/2019 - 18:09
Chỉ đạo, điều hành nổi bật của UBND tỉnh trong tuần (ngày 11/11 đến ngày 17/11/2019)

UBND tỉnh họp thường kỳ để giải quyết các công việc theo thẩm quyền; Phê duyệt phương án đấu giá quyền sử dụng đất tại Khu tái định cư phường Tam Thanh, thành phố Lạng Sơn; Phê duyệt Kế hoạch thanh tra năm 2020 của Thanh tra tỉnh; Phê duyệt phương án thoái vốn nhà nước tại Công ty cổ phần Quản lý và Xây dựng Giao thông Lạng Sơn; Phê duyệt chủ trương đầu tư danh mục dự án nhóm C quy mô nhỏ, khởi công mới năm 2020, sử dụng vốn ngân sách Trung ương thực hiện Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới trên địa bàn huyện Bình Gia; Tăng cường công tác quản lý nhà nước về khoáng sản trên địa bàn tỉn

Ban biên tập UBND Tỉnh Tue, 19/11/2019 - 14:01
Chỉ đạo, điều hành nổi bật của UBND tỉnh trong tuần (ngày 04/11 đến ngày 10/11/2019)

UBND tỉnh họp Chủ tịch, Phó Chủ tịch để giải quyết các công việc theo thẩm quyền; Công nhận trường học đạt chuẩn quốc gia; Phê duyệt điều chỉnh cục bộ quy hoạch chi tiết phường Đông Kinh, thành phố Lạng Sơn, tỷ lệ 1/500; Cử Đoàn đại biểu huyện Văn Lãng đi công tác tại thị Bằng Tường, Quảng Tây, Trung Quốc; Hỗ trợ kinh phí khắc phục hậu quả thiên tai tại huyện Văn Quan; Rà soát, thống kê, thực hiện nghiêm quy định về tiếp nhận hồ sơ, giải quyết thủ tục hành chính; Triển khai thực hiện Chỉ thị số 24/CT-TTg ngày 07/10/2019  của Thủ tướng Chính phủ; Đăng ký đề án đưa vào Chương trình công tác c

Ban biên tập UBND Tỉnh Mon, 11/11/2019 - 14:20
Chỉ đạo, điều hành nổi bật của UBND tỉnh trong tuần (ngày 28/10 đến ngày 03/11/2019)

UBND tỉnh họp thường kỳ để giải quyết các công việc theo thẩm quyền; Phê duyệt Phương án điều chỉnh tăng vốn điều lệ của Công ty TNHH một thành viên Khai thác công trình thủy lợi Lạng Sơn; Bổ nhiệm một số chức danh lãnh đạo sở, ngành trực thuộc UBND tỉnh; Phê duyệt nhiệm vụ quy hoạch chi tiết xây dựng Khu đô thị sinh thái Yên Trạch, huyện Cao Lộc, tỉnh Lạng Sơn; Bộ tiêu chí Vườn mẫu trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn; Phê duyệt chủ trương đầu tư dự án Trụ sở tiếp công dân tỉnh Lạng Sơn; Phê duyệt điều chỉnh cục bộ quy hoạch chung xây dựng thị trấn Chi Lăng, huyện Chi Lăng, tỷ lệ 1/5.000; Triển khai

Ban biên tập UBND Tỉnh Mon, 04/11/2019 - 14:32
Chỉ đạo, điều hành nổi bật của UBND tỉnh trong tuần (ngày 21/10 đến ngày 27/10/2019)

UBND tỉnh họp Chủ tịch, Phó Chủ tịch để giải quyết các công việc theo thẩm quyền; Điều chuyển chỉ tiêu hợp đồng lao động theo Nghị định số 68/2000/NĐ-CP của Chính phủ trong các đơn vị sự nghiệp công lập năm 2019; Điều chỉnh cục bộ quy hoạch chi tiết dự án Điều chỉnh mở rộng Khu đô thị Nam Hoàng Đồng I, thành phố Lạng Sơn, tỷ lệ 1/500; Phê duyệt chủ trương đầu tư danh mục dự án nhóm C quy mô nhỏ, khởi công mới sử dụng vốn dự phòng 10% ngân sách Trung ương (vốn đầu tư phát triển) thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2016-2020 trên địa bàn huyện Tràng Định;

Ban biên tập UBND Tỉnh Mon, 28/10/2019 - 10:37
Subscribe to Chỉ đạo điều hành nổi bật trong tuần