Skip to main content
Quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2015 - 2020
Tin tức sự kiện

Văn phòng UBND tỉnh tổ chức Hội nghị cán bộ, công chức, viên chức năm 2019, triển khai nhiệm vụ năm 2020

Chiều 20/1/2020, Văn Phòng UBND tỉnh tổ chức Hội nghị cán bộ, công chức, viên chức năm 2019, triển khai nhiệm vụ năm 2020. Dự Hội nghị có đồng chí Nguyễn Long Hải, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, đại diện lãnh đạo Liên đoàn Lao động tỉnh cùng toàn thể cán bộ, công chức, viên chức, người lao động Văn phòng UBND tỉnh.

 

Tin tức sự kiện

Hội nghị tập huấn nghiệp vụ công tác Văn phòng năm 2019

Ngày 10/01/2020, Văn phòng UBND tỉnh tổ chức Hội nghị tập huấn nghiệp vụ công tác Văn phòng năm 2019 cho các cán bộ, công chức làm công tác văn phòng tại Văn phòng UBND các huyện, thành phố và các sở, ban, ngành. Đến dự có đồng chí Phạm Hùng Trường, Chánh Văn phòng UBND tỉnh.

 

Tin tức sự kiện

Văn phòng UBND tỉnh triển khai, thực hiện nhiệm vụ kiểm soát, cải cách thủ tục hành chính, thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông năm 2020

Văn phòng UBND tỉnh ban hành Kế hoạch triển khai, thực hiện các nhiệm vụ kiểm soát thủ tục hành chính (TTHC), cải cách TTHC, triển khai thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông thuộc trách nhiệm của Văn phòng UBND tỉnh năm 2020, (Kế hoạch số 02/KH-VP, ngày 09/01/2020).

 

Tin tức sự kiện

Hội nghị tổng kết cụm thi đua số 4 năm 2019

Sáng  14/12/2019, tại trụ sở Văn phòng UBND tỉnh Lạng Sơn, Cụm thi đua số 4 đã tổ chức Hội nghị tổng kết công tác thi đua khen thưởng năm 2019. Đến dự hội nghị có đồng chí Trần Quốc Vương - Chủ tịch Công đoàn viên chức tỉnh Lạng Sơn và đại diện 8/9 thành viên Cụm là Công đoàn cơ sở các đơn vị: Văn phòng UBND tỉnh, Văn phòng HĐND tỉnh, Tòa án nhân dân tỉnh, Viện kiểm sát nhân dân tỉnh, Cục thi hành án tỉnh, Thanh tra tỉnh, Sở Xây dựng, Sở Tư pháp (vắng đại diện CĐCS Sở Giao thông vận tải).

 

Tin tức sự kiện

Hội nghị tập huấn rà soát thủ tục hành chính trên Cổng dịch vụ công quốc gia và kỹ năng xây dựng hồ sơ trình công bố thủ tục hành chính

Sáng 04/12, Văn phòng UBND tỉnh tổ chức Hội nghị tập huấn rà soát thủ tục hành chính (TTHC) trên Cổng dịch vụ công quốc gia và kỹ năng xây dựng hồ sơ trình công bố TTHC cho 60 cán bộ, công chức là lãnh đạo Văn phòng, công chức làm đầu mối thực hiện nhiệm vụ kiểm soát TTHC, phụ trách công nghệ thông tin tại các cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh. Đồng chí Nguyễn Văn Hà, Phó Chánh Văn phòng UBND tỉnh dự và chủ trì hội nghị.

 

Subscribe to Tin tức sự kiện