Skip to main content
Quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2015 - 2020
Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, xử lý vi phạm về an toàn thực phẩm

Ban Chỉ đạo (BCĐ) liên ngành về vệ sinh an toàn thực phẩm (ATTP) tỉnh vừa có Công văn tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, xử lý vi phạm về an toàn thực phẩm (Công văn số 1497/BCĐ-ATTP, ngày 19/9/2019).

 

Ban biên tập UBND Tỉnh Mon, 23/09/2019 - 10:29
Tập trung chỉ đạo sản xuất vụ Đông 2019 các tỉnh phía Bắc

Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn vừa có văn bản đề nghị UBND các tỉnh, thành phố phía Bắc tập trung chỉ đạo sản xuất vụ Đông 2019 (Công văn số 6971/BNN-TT, ngày 20/9/2019).

 

Ban biên tập UBND Tỉnh Mon, 23/09/2019 - 10:20
Chỉ đạo thực hiện xây dựng xã nông thôn mới nâng cao, xã nông thôn mới kiểu mẫu

Văn phòng UBND tỉnh có văn bản truyền đạt ý kiến của đồng chí Hồ Tiến Thiệu, Phó Chủ tịch UBND tỉnh về việc chỉ đạo thực hiện xây dựng xã nông thôn mới nâng cao, xã nông thôn mới kiểu mẫu, (Công văn số 3836/VP-KTN, ngày 19/9/2019).

 

Ban biên tập UBND Tỉnh Mon, 23/09/2019 - 10:20
Hỗ trợ tuyển dụng lao động

Văn phòng UBND tỉnh thông báo ý kiến chỉ đạo của đồng chí Dương Xuân Huyên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh về việc hỗ trợ tuyển dụng lao động cho Công ty TNHH Khoa học kỹ thuật Goertek Vina, (Công văn số 3849/VP-KGVX, ngày 19/9/2019).

 

Ban biên tập UBND Tỉnh Mon, 23/09/2019 - 10:19
Sử dụng nguồn kinh phí ủng hộ, đóng góp, hỗ trợ của các tổ chức, cá nhân cho làm đường giao thông nông thôn trong thực hiện Chương trình xây dựng nông thôn mới

Văn phòng UBND tỉnh thông báo ý kiến của đồng chí Hồ Tiến Thiệu, Phó Chủ tịch UBND tỉnh về việc sử dụng nguồn kinh phí ủng hộ, đóng góp, hỗ trợ của các tổ chức, cá nhân cho làm đường giao thông nông thôn (GTNT) trong thực hiện Chương trình xây dựng nông thôn mới (XDNTM), ( Công văn số 3815/VP-KTN, ngày 17/9/2019).

 

Ban biên tập UBND Tỉnh Mon, 23/09/2019 - 10:18
Triển khai công tác phòng ngừa, ứng phó và khắc phục vụ việc sự cố môi trường
Ban biên tập UBND Tỉnh Mon, 23/09/2019 - 09:28
Subscribe to Thông tin chỉ đạo điều hành của UBND Tỉnh