Skip to main content
Quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2015 - 2020
Kế hoạch kiểm tra việc thực hiện kỷ luật, kỷ cương hành chính năm 2020
Thu, 23/01/2020 - 15:17
Triển khai thực hiện Chỉ thị số 38-CT/TW, ngày 19/9/2019 của Ban Bí thư Trung ương Đảng

Tỉnh ủy vừa có Công văn số 1649-CV/TU, ngày 20/1/2020 về việc triển khai thực hiện Chỉ thị số 38-CT/TW ngày 19/9/2019 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về việc tiếp tục đổi mới, phát huy vai trò và nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam trong tình hình mới.

 

Thu, 23/01/2020 - 15:15
Tăng cường giáo dục đạo đức, lối sống cho học sinh, sinh viên

Sở Lao động - Thương binh và Xã hội có văn bản về việc tăng cường giáo dục đạo đức, lối sống cho học sinh, sinh viên, (Công văn số 87/SLĐTBXH-GDNN, ngày 21/01/2020).

 

Thu, 23/01/2020 - 15:14
Bộ Y tế hướng dẫn chẩn đoán và điều trị bệnh viêm phổi lạ

Trước lo ngại nguy cơ dịch bệnh viêm phổi lạ ở Trung Quốc xâm nhập vào nước ta, ngày 16/01/2020, Bộ Y tế đã ban hành Quyết định số 125/QĐ-BYT, Hướng dẫn chẩn đoán và điều trị bệnh viêm phổi cấp do chủng virus corona mới (nCoV).

 

Thu, 23/01/2020 - 15:12
Ban hành bảng giá tính thuế tài nguyên năm 2020 đối với nhóm, loại tài nguyên có tính chất lý, hóa giống nhau trên địa bàn tỉnh
Thu, 23/01/2020 - 14:44
Phê duyệt Kế hoạch thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm năm 2020 của BCĐ liên ngành Hội nhập quốc tế về kinh tế

BCĐ liên ngành hội nhập quốc tế về kinh tế tỉnh vừa ban hành Quyết định phê duyệt Kế hoạch thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm năm 2020 của BCĐ liên ngành Hội nhập quốc tế về kinh tế (Quyết định số 5/QĐ-BCĐ, ngày 22/1/2020).

 

Thu, 23/01/2020 - 14:43
Subscribe to Thông tin chỉ đạo điều hành của UBND Tỉnh