Skip to main content
Quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2015 - 2020

Chỉ đạo thực hiện Kết luận của Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc tại Hội nghị trực tuyến toàn quốc về ATTP

Văn phòng UBND tỉnh có văn bản truyền đạt ý kiến chỉ đạo của đồng chí Dương Xuân Huyên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh về việc thực hiện Kết luận của Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc tại Hội nghị trực tuyến toàn quốc về an toàn thực phẩm (ATTP), (Công văn số 1180/VP-KGVX, ngày 30/3/2020).

 

Chỉ đạo triển khai ứng dụng khai báo y tế toàn dân NCOVI và không tích trữ, tự ý mua thuốc dự phòng Covid-19

Văn phòng UBND tỉnh thông báo ý kiến chỉ đạo của đồng chí Dương Xuân Huyên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh về triển khai ứng dụng khai báo y tế toàn dân NCOVI và không tích trữ, tự ý mua thuốc dự phòng Covid-19  (Công văn số: 1157/VP-KGVX, ngày 27/03/2020).

 

Ban biên tập UBND Tỉnh Sun, 29/03/2020 - 14:11
Subscribe to Thông tin chỉ đạo điều hành của UBND Tỉnh