Skip to main content
Quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2015 - 2020

Chỉ đạo thực hiện nghiêm Luật Phòng chống tham nhũng và quy định tặng quà và nhận quà tặng

Résultat de recherche d'images pour "luật phòng chống tham nhũng"

Ảnh minh họa (Internet)

Văn phòng UBND tỉnh truyền đạt ý kiến của đồng chí Phạm Ngọc Thưởng, Chủ tịch UBND tỉnh chỉ đạo thực hiện nghiêm Luật Phòng chống tham nhũng và quy định tặng quà và nhận quà tặng (Công văn số 258/VP-NC, ngày 22/1/2020).

 

Yêu cầu các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thành phố thực hiện nghiêm quy định của Luật Phòng, chống tham nhũng và Nghị định số 59/2019/NĐ-CP ngày 01/7/2019 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Phòng, chống tham nhũng, quy định về tặng quà và nhận quà tặng; theo dõi, nắm tình hình, phát hiện, xử lý kịp thời những trường hợp tặng quà, nhận quà trái quy định và sử dụng trái phép tài sản công vì vụ lợi.

Thùy Linh