Skip to main content
Quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2015 - 2020

Chỉ đạo, điều hành nổi bật của UBND tỉnh trong tuần (ngày 04/11 đến ngày 10/11/2019)

UBND tỉnh họp Chủ tịch, Phó Chủ tịch để giải quyết các công việc theo thẩm quyền; Công nhận trường học đạt chuẩn quốc gia; Phê duyệt điều chỉnh cục bộ quy hoạch chi tiết phường Đông Kinh, thành phố Lạng Sơn, tỷ lệ 1/500; Cử Đoàn đại biểu huyện Văn Lãng đi công tác tại thị Bằng Tường, Quảng Tây, Trung Quốc; Hỗ trợ kinh phí khắc phục hậu quả thiên tai tại huyện Văn Quan; Rà soát, thống kê, thực hiện nghiêm quy định về tiếp nhận hồ sơ, giải quyết thủ tục hành chính; Triển khai thực hiện Chỉ thị số 24/CT-TTg ngày 07/10/2019  của Thủ tướng Chính phủ; Đăng ký đề án đưa vào Chương trình công tác của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ năm 2020... là những nội dung chính trong chỉ đạo điều hành nổi bật tuần qua của UBND tỉnh.

 

Ảnh minh họa

UBND tỉnh họp Chủ tịch, Phó Chủ tịch để giải quyết các công việc theo thẩm quyền

 

Ngày 06/11/2019, dưới sự chủ trì của đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh, UBND tỉnh tổ chức phiên họp Chủ tịch, Phó Chủ tịch để giải quyết các công việc theo thẩm quyền. Phiên họp thảo luận và cho ý kiến thảo luận về các Nội dung: Tờ trình số 465/TTr-SNV ngày 24/10/2019 về việc ban hành Danh mục trình độ, chuyên ngành khuyến khích đào tạo và thu hút người có trình độ chuyên môn cao về công tác tại tỉnh Lạng Sơn, giai đoạn 2019 - 2021; Báo cáo số 243/BC-SXD ngày 07/10/2019 về kết quả thẩm định nhiệm vụ thiết kế, dự toán chi phí tổ chức và quy chế thi tuyển phương án thiết kế kiến trúc công trình xây dựng Tòa nhà trung tâm hành chính tỉnh; Báo cáo số 246/BC-SXD ngày 10/10/2019 về xem xét chủ trương lập quy hoạch chi tiết Khu dân cư Làng Thành, xã Quang Lang, huyện Chi Lăng; Tờ trình số 120/TTr-SXD ngày 08/10/2019 về phê duyệt điều chỉnh, bổ sung dự án đầu tư: Bệnh viện Y dược học cổ truyền tỉnh Lạng Sơn; Báo cáo số 255/BC-SXD ngày 21/10/2019 về kết quả thẩm định điều chỉnh cục bộ quy hoạch chi tiết phường Đông Kinh, thành phố Lạng Sơn, tỉnh Lạng Sơn, tỷ lệ 1/500 (Lô đất ở.T.Đ.C.13, nhà ở xã hội số 2, thành phố Lạng Sơn); Báo cáo số 522/BC-SKHĐT ngày 25/10/2019 về đề xuất khảo sát, nghiên cứu đầu tư khu, cụm công nghiệp trên địa bàn tỉnh.

 

Công nhận trường học đạt chuẩn quốc gia

 

UBND tỉnh vừa công nhận (số 2169/QĐ-UBND ngày 08/11/2019) trường học đạt chuẩn quốc gia mức độ 1 đối với các trường: Trường Mầm non xã Đồng Bục, huyện Lộc Bình; Trường Mầm non xã Vân Nham, huyện Hữu Lũng; Trường Tiểu học Quảng Lạc, thành phố Lạng Sơn. Thời hạn công nhận đạt chuẩn quốc gia là 05 năm.

 

Phê duyệt điều chỉnh cục bộ quy hoạch chi tiết phường Đông Kinh, thành phố Lạng Sơn, tỷ lệ 1/500

 

UBND tỉnh vừa phê duyệt (số 2146/QĐ-UBND ngày 06/11/2019) điều chỉnh cục bộ quy hoạch chi tiết phường Đông Kinh, thành phố Lạng Sơn, tỷ lệ 1/500.

 

Theo đó, Điều chỉnh các chỉ tiêu quy hoạch kiến trúc nhà ở riêng lẻ, xây cao không quá 7 tầng (không kể tầng hầm); Đổi tên các lô đất ở cải tạo thành đất ở hỗn hợp để phù hợp với thực tế quản lý sử dụng và đúng theo Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về Quy hoạch xây dựng.Điều chỉnh cập nhật chức năng lô đất bến xe (P2) thành lô đất ở tái định cư (lô Ở.T.Đ.C.14) thuộc dự án đầu tư xây dựng công trình cầu Thác Mạ, thành phố Lạng Sơn tại Quyết định số 1220/QĐ-UBND ngày 20/7/2016. Điều chỉnh cập nhật diện tích một số lô đất thuộc dự án Nam Nguyễn Đình Chiểu theo Quyết định phê duyệt báo cáo nghiên cứu khả thi dự án khu tái định cư, dân cư Nam Nguyễn Đình Chiểu, thành phố Lạng Sơn tại Quyết định số 1316/QĐ-UBND ngày 19/7/2017.

 

Cử Đoàn đại biểu huyện Văn Lãng đi công tác tại thị Bằng Tường, Quảng Tây, Trung Quốc

 

UBND tỉnh vừa cử (số 2156 /QĐ-UBND ngày 07/11/2019) Đoàn đại biểu huyện Văn Lãng đi công tác tại thị Bằng Tường, Quảng Tây, Trung Quốc.

 

Đoàn đại biểu huyện Văn Lãng gồm 09 người, do ông Bế Văn Nhớ, Phó Chủ tịch UBND huyện Văn Lãng làm Trưởng đoàn. Đoàn sẽ thăm khảo sát một số trạm/điểm phục vụ, tiếp nhận thư từ giải quyết mâu thuẫn, hòa giải dân sự giữa cư dân biên giới, thương nhân, người lao động qua biên giới Việt Nam - Trung Quốc. Hội đàm trao đổi một số nội dung nhằm thúc đẩy hợp tác trong lĩnh vực giải quyết mâu thuẫn, hòa giải dân sự giữa cư dân biên giới, thương nhân, người lao động qua biên giới Việt Nam - Trung Quốc.

 

Hỗ trợ kinh phí khắc phục hậu quả thiên tai tại huyện Văn Quan

 

Nhằm hỗ trợ khắc phục hậu quả một phân của cơn bão số 3 năm 2019 ảnh hưởng, UBND tỉnh vừa hỗ trợ (số 2164/QĐ-UBND ngày 08/11/2019) kinh phí khắc phục hậu quả thiên tai tại huyện Văn Quan.

 

Theo đó, hỗ trợ 320 triệu đồng từ nguồn Quỹ Phòng, chống thiên tai tỉnh Lạng Sơn để khắc phục sạt lở đất tại Trường Mầm non I xã Tri Lễ và Trường Mầm non xã Tràng Các, huyện Văn Quan.

 

Rà soát, thống kê, thực hiện nghiêm quy định về tiếp nhận hồ sơ, giải quyết thủ tục hành chính

 

Để việc tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả trên địa bàn tỉnh được thực hiện nghiêm túc, bảo đảm đúng quy trình, UBND tỉnh vừa yêu cầu (số 1188/UBND-KSTT ngày 06/11/2019) thủ trưởng các cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh, UBND các huyện, thành phố rà soát, thống kê, thực hiện nghiêm quy định về tiếp nhận hồ sơ, giải quyết thủ tục hành chính.

 

Theo đó, Các cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh rà soát, thống kê chính xác thông tin về TTHC thuộc phạm vi quản lý đã được Chủ tịch UBND tỉnh công bố. Chỉ đạo công chức, viên chức được phân công giải quyết TTHC và làm việc tại Trung tâm Phục vụ hành chính công thực hiện tiếp nhận hồ sơ và hẹn trả kết quả giải quyết TTHC theo đúng quy trình nội bộ đã được Chủ tịch UBND tỉnh phê duyệt. Hoàn thành Danh mục thống kê thông tin TTHC thuộc phạm vi quản lý và nội dung cụ thể của từng TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết của cấp huyện, cấp xã trước ngày 30/11/2019.

 

UBND cấp huyện tổ chức niêm yết TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết tại trụ sở cơ quan và Bộ phận Một cửa bảo đảm đầy đủ nội dung của từng TTHC và tiếp nhận hồ sơ, giải quyết TTHC theo đúng quy trình quy định. Chỉ đạo UBND cấp xã thực hiện nghiêm túc việc niêm yết và tiếp nhận, giải quyết TTHC thuộc thẩm quyền của cấp xã.

 

Triển khai thực hiện Chỉ thị số 24/CT-TTg ngày 07/10/2019  của Thủ tướng Chính phủ

 

Để tăng cường hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước, ngăn chặn, xử lý kịp thời các vi phạm pháp luật về đê điều; UBND tỉnh vừa yêu cầu (số 1185/UBND-KTN ngày 06/11/2019) thủ trưởng các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thành phố Triển khai thực hiện Chỉ thị số 24/CT-TTg ngày 07 tháng 10 năm 2019 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường xử lý vi phạm pháp luật về đê điều.

 

Theo đó, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn sẽ chủ động tham mưu UBND tỉnh ban hành các quy định để tăng cường năng lực quản lý, xử lý các vi phạm về đê điều theo chỉ đạo của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn. Công an tỉnh theo dõi sát sao các hoạt động liên quan đến lĩnh vực khai thác khoáng sản lòng sông, suối. Sở Tài nguyên và Môi trường tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, xử lý vi phạm pháp luật trong lĩnh vực khai thác khoáng sản. UBND các huyện, thành phố tăng cường công tác kiểm tra nhằm phát hiện sớm, ngăn chặn, xử lý kịp thời các hành vi vi phạm pháp luật liên quan đến hoạt động khai thác khoáng sản tại các khu vực sông, suối.

 

Đăng ký đề án đưa vào Chương trình công tác của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ năm 2020

 

Để kịp thời đưa các nội dung vào chương trình công tác của Chính phủ, UBND tỉnh vừa đăng ký (số 1203/UBND-TH ngày 08/11/2019) đề án đưa vào Chương trình công tác của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ năm 2020 với 03 nội dung:

 

Đồ án Quy hoạch chung xây dựng Khu du lịch quốc gia Mẫu Sơn đến năm 2040, tỷ lệ 1/10.000. Trình Bộ Xây dựng thẩm định tháng 01/2020, trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt 3/2020.

 

Nhiệm vụ Quy hoạch tỉnh Lạng Sơn thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2045. Trình Bộ Kế hoạch và Đầu tư thẩm định tháng 10/2020; trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tháng 12/2020.

 

Chương trình hoạt động đối ngoại của tỉnh năm 2021. Trình Bộ Ngoại giao thẩm định tháng 11/2020; trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tháng 12/2020.