Skip to main content
Quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2015 - 2020

Chỉ đạo, điều hành nổi bật của UBND tỉnh trong tuần (ngày 28/10 đến ngày 03/11/2019)

UBND tỉnh họp thường kỳ để giải quyết các công việc theo thẩm quyền; Phê duyệt Phương án điều chỉnh tăng vốn điều lệ của Công ty TNHH một thành viên Khai thác công trình thủy lợi Lạng Sơn; Bổ nhiệm một số chức danh lãnh đạo sở, ngành trực thuộc UBND tỉnh; Phê duyệt nhiệm vụ quy hoạch chi tiết xây dựng Khu đô thị sinh thái Yên Trạch, huyện Cao Lộc, tỉnh Lạng Sơn; Bộ tiêu chí Vườn mẫu trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn; Phê duyệt chủ trương đầu tư dự án Trụ sở tiếp công dân tỉnh Lạng Sơn; Phê duyệt điều chỉnh cục bộ quy hoạch chung xây dựng thị trấn Chi Lăng, huyện Chi Lăng, tỷ lệ 1/5.000; Triển khai thực hiện Quyết định số 1291/QĐ-TTg ngày 07/10/2019 của Thủ tướng Chính phủ; Chuẩn bị các nội dung trình kỳ họp thứ mười bốn HĐND tỉnh khóa XVI; Đề nghị giao UBND tỉnh Lạng Sơn quản lý đoạn từ Km0 đến Km18, Quốc lộ 4B; Đẩy mạnh thực hiện các giải pháp điều hành thực hiện nhiệm vụ tài chính, ngân sách địa phương những tháng cuối năm 2019... là những nội dung chính trong chỉ đạo điều hành nổi bật tuần qua của UBND tỉnh.

 

Ảnh minh họa

UBND tỉnh họp thường kỳ để giải quyết các công việc theo thẩm quyền

 

Ngày 28/10/2019, dưới sự chủ trì của đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh, UBND tỉnh tổ chức phiên họp thường kỳ để giải quyết các công việc theo thẩm quyền. Phiên họp thảo luận và cho ý kiến thông qua các Nội dung: Dự thảo Báo cáo của UBND tỉnh về tình hình phát triển kinh tế - xã hội tháng 10 và 10 tháng, nhiệm vụ trọng tâm tháng 11 năm 2019; Dự thảo Báo cáo của UBND tỉnh về tình hình và kết quả thực hiện các nhiệm vụ, mục tiêu, phát triển kinh tế - xã hội năm 2019; mục tiêu, nhiệm vụ kế hoạch năm 2020; Dự thảo Báo cáo của UBND tỉnh về tình hình thực hiện kế hoạch đầu tư công năm 2019, dự kiến kế hoạch năm 2020; Dự thảo Tờ trình của UBND tỉnh và Nghị quyết của HĐND tỉnh về điều chỉnh kế hoạch đầu tư công trung hạn 5 năm giai đoạn 2016 - 2020 vốn ngân sách tỉnh; Dự thảo Báo cáo của UBND về đánh giá tình hình thực hiện dự toán thu ngân sách Nhà nước trên địa bàn, chi ngân sách địa phương năm 2019; dự toán thu - chi ngân sách và phương án phân bổ ngân sách địa phương năm 2020; Dự thảo Tờ trình của UBND tỉnh và Nghị quyết của HĐND tỉnh về danh mục các dự án phải thu hồi đất năm 2020; Dự thảo Tờ trình của UBND tỉnh và Nghị quyết của HĐND tỉnh về danh mục các dự án có sử dụng đất trồng lúa, đất rừng phòng hộ, đất rừng đặc dụng vào các mục đích khác năm 2020; Dự thảo Quyết định của UBND tỉnh về phân cấp thẩm định, chứng nhận cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm nông, lâm, thủy sản đủ điều kiện an toàn thực phẩm và quản lý điều kiện bảo đảm an toàn thực phẩm đối với cơ sở sản xuất kinh doanh nông lâm thủy sản không thuộc diện cấp Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm thuộc phạm vi quản lý của ngành Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Lạng Sơn; Dự thảo Tờ trình UBND và Nghị quyết HĐND tỉnh về quyết định giao biên chế công chức trong các cơ quan, tổ chức hành chính năm 2020; Dự thảo Tờ trình của UBND tỉnh và Nghị quyết của HĐND tỉnh về nhập thôn, khối phố trên địa bàn các xã, phường, thị trấn thuộc tỉnh Lạng Sơn năm 2019; Dự thảo Báo cáo về kết quả công tác đối ngoại năm 2019; chương trình hoạt động đối ngoại của tỉnh năm 2020; Dự thảo Tờ trình của Ban cán sự đảng UBND tỉnh đăng ký nội dung Chương trình làm việc của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Ban Thường vụ Tỉnh ủy năm 2020.

 

Phê duyệt Phương án điều chỉnh tăng vốn điều lệ của Công ty TNHH một thành viên Khai thác công trình thủy lợi Lạng Sơn

 

UBND tỉnh vừa phê duyệt (số 2061/QĐ-UBND ngày 29/10/2019) Phương án điều chỉnh tăng vốn điều lệ của Công ty TNHH một thành viên Khai thác công trình thủy lợi Lạng Sơn.

 

Theo đó, điều chỉnh tăng vốn điều lệ cho Công ty TNHH một thành viên Khai thác công trình thủy lợi Lạng Sơn từ  25.000.000.000 đồng lên 962.538.392.825 đồng. Nguồn vốn bổ sung tăng vốn điều lệ từ các nguồn sau:

 

Nguồn đầu tư của các dự án hoàn thành đã hình thành tài sản và được UBND tỉnh phê duyệt đến thời điểm 31/12/2018 là 857.561.978.825 đồng.

 

Nguồn bổ sung từ Quỹ hỗ trợ sắp xếp và phát triển doanh nghiệp là 79.976.414.000 đồng.

 

Bổ nhiệm một số chức danh lãnh đạo sở, ngành trực thuộc UBND tỉnh

 

UBND tỉnh vừa bổ nhiệm (số 2065, 2066, 2067, 2116, 2118, 2119/QĐ-UBND ngày 29/10/2019) một số chức danh lãnh đạo sở, ngành trực thuộc UBND tỉnh.

 

Theo đó, ông Hoàng Thế Vinh, Trưởng phòng Văn hóa và Thông tin huyện Bắc Sơn, đến nhận công tác và bổ nhiệm giữ chức vụ Phó Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch. Ông Lâm Văn Viên, Trưởng Ban Tuyên giáo Huyện ủy Lộc Bình, giữ chức vụ Phó Trưởng Ban Dân tộc tỉnh. Bà Bế Thị Thu Hiền, Phó Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, đến nhận công tác và bổ nhiệm giữ chức vụ Phó Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ. Ông Nguyễn Văn Hà, Trưởng phòng Tổng hợp Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Lạng Sơn giữ chức vụ Phó Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh. Ông Lý Việt Hưng, Phó Giám đốc phụ trách Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, giữ chức vụ Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn. Ông Phạm Hùng Trường, Phó Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Lạng Sơn giữ chức vụ Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh. Ông Phùng Quang Hội, Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Lạng Sơn, đến nhận công tác và bổ nhiệm giữ chức vụ Giám đốc Sở Công Thương.

 

Phê duyệt nhiệm vụ quy hoạch chi tiết xây dựng Khu đô thị sinh thái Yên Trạch, huyện Cao Lộc, tỉnh Lạng Sơn

 

Nhằm cụ thể hóa một phần diện tích đồ án Điều chỉnh quy hoạch chung xây dựng thành phố Lạng Sơn đến năm 2025, làm cơ sở pháp lý cho công tác quản lý quy hoạch, xây dựng đô thị. UBND tỉnh vừa phê duyệt (số 2088/QĐ-UBND ngày 29/10/2019) nhiệm vụ quy hoạch chi tiết xây dựng Khu đô thị sinh thái Yên Trạch, huyện Cao Lộc, tỉnh Lạng Sơn.

 

Theo đó, sẽ thực hiện Khảo sát đo vẽ lập bản đồ địa hình tỷ lệ 1/500 theo toạ độ quốc gia VN-2000 với quy mô diện tích lập quy hoạch khoảng 64,03 ha; Quy mô dân số dự kiến khoảng 4.000 – 5.500 người. Thực hiện phân tích, đánh giá các điều kiện tự nhiên, thực trạng đất xây dựng, dân cư, xã hội, kiến trúc cảnh quan, hạ tầng kỹ thuật; khả năng sử dụng quỹ đất hiện có và quỹ đất dự kiến phát triển; các quy định của quy hoạch chung, quy hoạch chi tiết, các dự án đã và đang triển khai có liên quan đến khu vực lập quy hoạch chi tiết. Đề xuất các giải pháp tổ chức không gian kiến trúc cảnh quan: Phát huy những giá trị cảnh quan thiên nhiên hiện hữu làm giá trị cốt lõi nâng cao giá trị hiệu quả đầu tư khu vực; kết nối không gian bằng hệ thống giao thông và các trục xanh cảnh quan; đề xuất các giải pháp tổ chức không gian cảnh quan thích ứng với điều kiện khí hậu, địa hình, thổ nhưỡng của địa phương.

 

Cơ quan phê duyệt: UBND tỉnh Lạng Sơn. Cơ quan thẩm định: Sở Xây dựng. Đơn vị tổ chức lập đồ án quy hoạch (đơn vị đề xuất): Công ty cổ phần Toàn Cầu TMS. Kế hoạch thực hiện: Tối đa không quá 06 tháng kể từ ngày nhiệm vụ quy hoạch được phê duyệt.

 

Bộ tiêu chí Vườn mẫu trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn

 

Ủy ban nhân dân tỉnh vừa ban hành (số 2094/QĐ-UBND ngày 29/10/2019) Bộ tiêu chí Vườn mẫu trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn.

 

Theo đó, Bộ tiêu chí Vườn mẫu trên địa bàn tỉnh có 05 tiêu chí, bao gồm: Tiêu chí 01 về Quy hoạch và thực hiện quy hoạch; Tiêu chí 02 về Ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật; Tiêu chí 03 về Sản phẩm từ vườn; Tiêu chí 04 về Môi trường - Cảnh quan và Tiêu chí 05 về Tổng thu nhập kinh tế từ vườn trong một năm.

 

Phê duyệt chủ trương đầu tư dự án Trụ sở tiếp công dân tỉnh Lạng Sơn

 

Nhằm cải thiện điều kiện về cơ sở vật chất, tạo điều kiện thuận lợi cho việc tiếp đón, phục vụ, giải quyết các kiến nghị của công dân theo quy định của pháp luật, UBND tỉnh vừa Phê duyệt (số 2090/QĐ-UBND ngày 29/10/2019) chủ trương đầu tư dự án Trụ sở tiếp công dân tỉnh Lạng Sơn.

 

Theo đó, Trụ sở tiếp công dân tỉnh là dự án nhóm C được đầu tư xây dựng mới tại Khu đất Hội nông dân (cũ) tại Khu A - Tái định cư I Mai Pha, xã Mai Pha, thành phố Lạng Sơn. Quy mô đầu tư: Xây dựng mới khu nhà 02 tầng với tổng diện tích sàn là 504m2; Nhà bảo vệ diện tích sử dụng 32,24m2; Hệ thống hạ tầng kỹ thuật và các hạng mục công trình phụ trợ hoàn chỉnh. Với Tổng mức đầu tư dự kiến là 14.762,6 triệu đồng.

 

Phê duyệt điều chỉnh cục bộ quy hoạch chung xây dựng thị trấn Chi Lăng, huyện Chi Lăng, tỷ lệ 1/5.000

 

Nhằm huy động có hiệu quả nguồn lực từ quỹ đất, tài sản công tạo nguồn vốn cho phát triển phát triền kinh tế - xã hội trên địa bàn; UBND tỉnh vừa phê duyệt (số 2086/QĐ-UBND ngày 29/10/2019) điều chỉnh cục bộ quy hoạch chung xây dựng thị trấn Chi Lăng, huyện Chi Lăng, tỷ lệ 1/5.000.

 

Theo đó, vị trí địa điểm thực hiện điều chỉnh cục bộ là Lô đất cơ quan C14 thuộc quy hoạch chung xây dựng thị trấn Chi Lăng, huyện Chi Lăng (Thôn Pha Lác, thị trấn Chi Lăng, huyện Chi Lăng) với quy mô diện tích khoảng 4.631,0 m². Nội dung điều chỉnh: Điều chỉnh chức năng sử dụng đất một phần diện tích của lô đất cơ quan, ký hiệu C.14 (khoảng 1.930,0m2) thành đất ở, ký hiệu N3.13

 

Triển khai thực hiện Quyết định số 1291/QĐ-TTg ngày 07/10/2019 của Thủ tướng Chính phủ

 

Để kịp thời đưa các thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của các cơ quan trung ương được tổ chức theo ngành dọc đóng tại địa phương ra tiếp nhận tại Trung tâm Phục vụ hành chính công cấp tỉnh, Bộ  phận Tiếp nhận và Trả  kết quả  giải quyết thủ  tục hành chính cấp huyện, cấp xã, Chủ tịch UBND tỉnh vừa yêu cầu (số 1153/UBND-KSTT ngày 30/10/2019) Công an tỉnh; Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh; Bảo hiểm xã hội tỉnh; UBND các huyện, thành phố khẩn trương thực hiện các nội dung cần thiết để bảo đảm cho việc tổ chức thực hiện tiếp nhận và trả kết quả thủ tục hành chính theo danh mục đã được Thủ  tướng Chính phủ phê duyệt tại Bộ phận Một cửa các cấp trên địa bàn tỉnh bắt đầu từ ngày 02/01/2020.

 

Các ngành Công an tỉnh, Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh, Bảo hiểm xã hội tỉnh có trách nhiệm: xây dựng và công bố danh mục TTHC thực hiện tiếp nhận, trả kết quả tại Bộ phận Một cửa các cấp trước ngày 30/11/2019; Tổ chức thực hiện có hiệu quả việc giải quyết TTHC đối với những TTHC được đưa ra tiếp nhận tại Bộ phận Một cửa các cấp; báo cáo Chủ tịch UBND tỉnh về tình hình, kết quả giải quyết TTHC. Ngoài những TTHC được Thủ  tướng Chính phủ phê duyệt, căn cứ  vào điều kiện thực tiễn của địa phương, thủ trưởng các cơ quan phối hợp với Văn phòng UBND tỉnh báo cáo UBND tỉnh đề xuất danh mục TTHC, thống nhất với các Bộ, cơ quan ngang Bộ để đưa ra tiếp nhận tại Bộ phận Một cửa các cấp nhằm tạo điều kiện thuận lợi, giảm chi phí cho người dân, doanh nghiệp trong thực hiện TTHC.

 

Chuẩn bị các nội dung trình kỳ họp thứ mười bốn HĐND tỉnh khóa XVI

 

Để chuẩn bị kịp thời các nội dung trình kỳ họp thứ mười bốn HĐND tỉnh khóa XVI, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh vừa yêu cầu (số 1158/UBND-TH ngày 30/10/2019) Giám đốc các sở, ngành: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Nội vụ, Tài nguyên và Môi trường, Xây dựng, Y tế, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Khoa học và Công nghệ, Lao động - Thương binh và Xã hội, Thanh tra tỉnh, Ban Dân tộc, Công an tỉnh trực tiếp chỉ đạo chuẩn bị các dự thảo báo cáo, tờ trình của UBND tỉnh, dự thảo Nghị quyết của HĐND tỉnh bảo đảm trình tự, thủ tục theo quy định pháp luật.

 

Theo đó, các nội dung UBND tỉnh trình kỳ họp thứ mười bốn HĐND tỉnh khóa XVI gồm 21 dự thảo Nghị quyết và 10 báo cáo.

 

Đề nghị giao UBND tỉnh Lạng Sơn quản lý đoạn từ Km0 đến Km18, Quốc lộ 4B

 

Để tạo điều kiện thuận lợi cho tỉnh chủ động, đẩy nhanh tiến độ thực hiện các thủ tục về đầu tư xây dựng khi triển khai dự án mở rộng Quốc lộ 4B đoạn từ Km3+700 đến Km18 theo quy hoạch và phù hợp với định hướng phát triển của địa phương, Ủy ban nhân dân tỉnh Lạng Sơn vừa đề nghị (số 1167/UBND-KTN ngày 31/10/2019) Bộ Giao thông Vận tải xem xét giao đoạn tuyến Km0 - Km18 Quốc lộ 4B cho tỉnh Lạng Sơn quản lý và để thực hiện đầu tư bằng nguồn vốn hỗ trợ của Trung ương và nguồn ngân sách địa phương.

 

Đẩy mạnh thực hiện các giải pháp điều hành thực hiện nhiệm vụ tài chính, ngân sách địa phương những tháng cuối năm 2019

 

Nhằm thực hiện mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2019, UBND tỉnh vừa yêu cầu (số 1165/UBND-KTTH ngày 31/10/2019) các sở, ban, ngành, Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố tiếp tục tổ chức thực hiện có hiệu quả các giải pháp về điều hành thực hiện nhiệm vụ tài chính, ngân sách đã đề ra tại Nghị quyết số 01/NQ-CP của Chính phủ, Chỉ thị số 01/CT-BTC ngày 29/8/2019 của Bộ Tài chính, Quyết định số 108/QĐ-UBND ngày 15/01/2019 về nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu chỉ đạo, điều hành thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2019 và các văn bản chỉ đạo có liên quan của UBND tỉnh, Ban Chỉ đạo thu ngân sách tỉnh nhằm hoàn thành vượt mức dự toán thu NSNN năm 2019 trên địa bàn đã được giao, tập trung vào các giải pháp quản lý thu, tăng thu ngân sách nhà nước.

 

Cục Thuế, Cục Hải quan: Thực hiện các biện pháp đôn đốc thu hồi nợ thuế và cưỡng chế nợ thuế, phấn đấu đến 31/12/2019 đạt giảm nợ và đạt chỉ tiêu nợ phát sinh trong năm 2019 dưới 5% so với thực thu năm 2019; đẩy mạnh công tác kiểm tra, thanh tra thuế tập trung vào doanh nghiệp có rủi ro cao về thuế, hoàn thuế, chuyển giá; giám sát việc khai thuế phù hợp với tình hình hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp, đặc biệt là doanh nghiệp lớn, các khoản thu từ đất.

 

Cục Quản lý thị trường tỉnh tiếp tục tăng cường các biện pháp chống buôn lậu, gian lận thương mại, kiểm soát thị trường; phối hợp với Cục Thuế, Công an tỉnh, Cục Hải quan thực hiện tốt đối với nội dung kiểm tra việc sử dụng hóa đơn, chứng từ; kiểm tra hàng hóa trên các phương tiện lưu thông trên đường có dấu hiệu vi phạm.

 

Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố: Rà soát đánh giá kỹ tiến độ thu từng khoản thu, sắc thuế; chấn chỉnh những mặt còn tồn tại, hạn chế, đánh giá các nguyên nhân khách quan, chủ quan tác động đến những tồn tại hạn chế để đưa ra các giải pháp thực hiện có hiệu quả.

 

Phan Vũ Hoàng Tùng