Skip to main content
Quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2015 - 2020

Chỉ đạo, điều hành nổi bật của UBND tỉnh trong tuần (ngày 21/10 đến ngày 27/10/2019)

UBND tỉnh họp Chủ tịch, Phó Chủ tịch để giải quyết các công việc theo thẩm quyền; Điều chuyển chỉ tiêu hợp đồng lao động theo Nghị định số 68/2000/NĐ-CP của Chính phủ trong các đơn vị sự nghiệp công lập năm 2019; Điều chỉnh cục bộ quy hoạch chi tiết dự án Điều chỉnh mở rộng Khu đô thị Nam Hoàng Đồng I, thành phố Lạng Sơn, tỷ lệ 1/500; Phê duyệt chủ trương đầu tư danh mục dự án nhóm C quy mô nhỏ, khởi công mới sử dụng vốn dự phòng 10% ngân sách Trung ương (vốn đầu tư phát triển) thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2016-2020 trên địa bàn huyện Tràng Định; Thành lập Ban Chỉ đạo Hội khỏe Phù Đổng tỉnh Lạng Sơn lần thứ X năm 2020; Kế hoạch triển khai lập Quy hoạch tỉnh Lạng Sơn thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2045; Thực hiện Đề án Chương trình mỗi xã một sản phẩm tỉnh Lạng Sơn giai đoạn 2019-2020; Chấp thuận đơn vị quản lý, khai thác và bảo trì hợp phần cao tốc, Dự án thành phần 1 thuộc Dự án đầu tư xây dựng tuyến cao tốc Bắc Giang - Lạng Sơn; Đề nghị tiếp, phát sóng truyền hình trực tiếp Lễ khai mạc Chương trình du lịch “Qua những miền di sản Việt Bắc” gắn với kỷ niệm 110 năm Ngày sinh đồng chí Hoàng Văn Thụ;... là những nội dung chính trong chỉ đạo điều hành nổi bật tuần qua của UBND tỉnh.

 

Ảnh minh họa

UBND tỉnh họp Chủ tịch, Phó Chủ tịch để giải quyết các công việc theo thẩm quyền

 

Ngày 23/10/2019, dưới sự chủ trì của đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh, UBND tỉnh tổ chức phiên họp Chủ tịch, Phó Chủ tịch để giải quyết các công việc theo thẩm quyền. Phiên họp thảo luận và cho ý kiến thông qua các Nội dung: Báo cáo số 456/BC-UBND ngày 14/10/2019 của UBND huyện Văn Quan về đề xuất phương án giải quyết đơn kiến nghị của ông Lương Mạnh Chiến liên quan đến Nhà lưu niệm đồng chí Lương Văn Tri; Tờ trình số 199/TTr-VPĐP ngày 26/10/2019 của Văn phòng Điều phối Chương trình xây dựng nông thôn mớivề ban hành Quyết định Bộ tiêu chí Vườn mẫu trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn giai đoạn 2019 – 2020; Tờ trình số 289/TTr-STC của Sở Tài chính về đề nghị phê duyệt Phương án điều chỉnh tăng vốn điều lệ của Công ty TNHH một thành viên Khai thác công trình thủy lợi Lạng Sơn; Báo cáo số 489/BC-SKHĐT ngày 05/9/2019 của Sở Kế hoạch và Đầu tư về đề xuất dự án đầu tư Xưởng sản xuất thuốc bảo vệ thực vật từ thảo mộc - Công ty Cổ phần Phú Lâm Lạng Sơn; Báo cáo số 470/BC-SKHĐT ngày 27/9/2019 của Sở Kế hoạch và Đầu tư đề xuất dự án đầu tư Xây dựng cơ sở giết mổ và bảo quản gia súc, gia cầm tập trung; Báo cáo số 462/BC-SKHĐT ngày 23/9/2019 của Sở Kế hoạch và Đầu tư về thẩm định đề xuất dự án Đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật và nhà xưởng Phúc Khang thuộc Khu phi thuế quan; Báo cáo số 475/BC-SKHĐT ngày 30/9/2019 của Sở Kế hoạch và Đầu tư về đề xuất đầu tư xây dựng công viên bờ sông Kỳ Cùng (đoạn từ cầu Đông Kinh đến đối diện khách sạn Đông Kinh).

 

Điều chuyển chỉ tiêu hợp đồng lao động theo Nghị định số 68/2000/NĐ-CP của Chính phủ trong các đơn vị sự nghiệp công lập năm 2019

 

UBND tỉnh vừa điều chuyển (số 2015/QĐ-UBND ngày 24/10/2019) chỉ tiêu hợp đồng lao động theo Nghị định số 68/2000/NĐ-CP của Chính phủ trong các đơn vị sự nghiệp công lập năm 2019.

 

Theo đó, điều chuyển về Sở Giáo dục và Đào tạo 01 chỉ tiêu hợp đồng lao động, tổng số chỉ tiêu hợp đồng lao động theo Nghị định số 68/2000/NĐ-CP của Sở Giáo dục và Đào tạo sau điều chuy`ển là 133 chỉ tiêu; điều chuyển về Sở Lao động - Thương binh và Xã hội 01 chỉ tiêu, tổng số hợp đồng lao động của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội sau điều chuyển là 42 chỉ tiêu. Tổng số hợp đồng lao động theo Nghị định số 68/2000/NĐ-CP của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch sau điều chuyển là 20 chỉ tiêu (giảm 02 chỉ tiêu do giải thể Trường Trung cấp Văn hóa Nghệ thuật theo Quyết định số 1852/QĐ-UBND ngày 27/9/2019 của Chủ tịch UBND tỉnh).

 

Điều chỉnh cục bộ quy hoạch chi tiết dự án Điều chỉnh mở rộng Khu đô thị Nam Hoàng Đồng I, thành phố Lạng Sơn, tỷ lệ 1/500

 

Nhằm điều chỉnh các giải pháp thiết kế hạ tầng kỹ thuật và đảm bảo tính kết nối đồng bộ, phù hợp với hiện trạng, tăng tuổi thọ các công trình xây dựng trong khu đô thị. UBND tỉnh vừa điều chỉnh (số 2043/QĐ-UBND ngày 25/10/2019) cục bộ quy hoạch chi tiết dự án Điều chỉnh mở rộng Khu đô thị Nam Hoàng Đồng I, thành phố Lạng Sơn, tỷ lệ 1/500.

 

Theo đó, điều chỉnh mở rộng Khu đô thị Nam Hoàng Đồng I đã được UBND tỉnh Lạng Sơn phê duyệt tại Quyết định số 434/QĐ-UBND ngày 26/3/2010 với tổng diện tích 25,346 ha. Thực hiện điều chỉnh cấu tạo áo đường (trừ tuyến số 01 và tuyến 02 theo quy hoạch được duyệt) từ bê tông nhựa sang bê tông xi măng; Toàn bộ hệ thống cấp điện từ đi ngầm sang đi nổi theo hệ thống cột bê tông ly tâm đúc sẵn, móng cột bê tông xi măng đổ tại chỗ.

 

Phê duyệt chủ trương đầu tư danh mục dự án nhóm C quy mô nhỏ, khởi công mới sử dụng vốn dự phòng 10% ngân sách Trung ương (vốn đầu tư phát triển) thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2016-2020 trên địa bàn huyện Tràng Định.

 

Nhằm cải thiện điều kiện về cơ sở hạ tầng tại các xã Quốc Khánh, Đội Cấn, Tân Minh, Đào Viên, huyện Tràng Định. UBND tỉnh vừa phê duyệt (số 2046/QĐ-UBND ngày 25/10/2019) chủ trương đầu tư danh mục dự án nhóm C quy mô nhỏ, khởi công mới sử dụng vốn dự phòng 10% ngân sách Trung ương (vốn đầu tư phát triển) thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2016-2020 trên địa bàn huyện Tràng Định.

 

Theo đó, sẽ thực hiện đầu tư 16 công trình, cụ thể: 01 công trình điện nông thôn, 01 công trình nhà văn hóa thôn, 07 công trình mương, phai thủy lợi, 07 công trình giao thông nông thôn. Dự kiến tổng mức đầu tư toàn bộ danh mục dự án: 37.301 triệu đồng, trong đó:  Dự phòng 10% ngân sách Trung ương (vốn đầu tư phát triển) thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2016-2020: 35.100 triệu đồng. Nguồn vốn theo Nghị quyết số 03/2016/NQ-HĐND ngày 29/7/2016 của tỉnh: 50 triệu đồng. Nguồn vốn hợp pháp khác và Nhân dân đóng góp: 2.151 triệu đồng.

 

Thành lập Ban Chỉ đạo Hội khỏe Phù Đổng tỉnh Lạng Sơn lần thứ X năm 2020

 

Nhằm chuẩn bị tốt các nội dung tổ chức Hội khỏe Phù Đổng các cấp trên địa bàn tỉnh. Ủy ban nhân dân tỉnh vừa thành lập (số 2033/QĐ-UBND ngày 25/10/2019) thành lập Ban Chỉ đạo Hội khỏe Phù Đổng tỉnh Lạng Sơn lần thứ X năm 2020.

 

Theo đó, Trưởng Ban chỉ đạo là Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Phó Trưởng ban thường trực là Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo. Các thành viên Ban Chỉ đạo là lãnh đạo các sở, ngành: Kế hoạch và Đầu tư; Tài chính; Văn hóa, Thể thao và Du lịch; Nội vụ; Y tế; Thông tin và Truyền thông; Công an tỉnh; Văn phòng UBND tỉnh;...

 

Ban Chỉ đạo có nhiệm vụ: Xây dựng Kế hoạch, ban hành Điều lệ, chỉ đạo và tổ chức Hội khỏe Phù Đổng các cấp trên địa bàn tỉnh; đánh giá tổng kết, báo cáo kết quả về UBND tỉnh. Chuẩn bị các nội dung, chương trình khai mạc Hội khỏe Phù Đổng cấp tỉnh; lựa chọn, chuẩn bị lực lượng và các điều kiện cần thiết để tham gia Hội khỏe Phù Đổng khu vực và toàn quốc lần thứ X năm 2020 đạt kết quả cao.

 

Kế hoạch triển khai lập Quy hoạch tỉnh Lạng Sơn thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2045

 

Để cụ thể hóa các bước triển khai thực hiện công tác lập Quy hoạch tỉnh Lạng Sơn, UBND tỉnh vừa ban hành (số 166/KH-UBND ngày 25/10/2019) Kế hoạch triển khai lập Quy hoạch tỉnh Lạng Sơn thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2045.

 

Theo đó, Công tác lập Quy hoạch tỉnh Lạng Sơn thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2045 bao gồm các công việc sau: Thành lập Ban Chỉ đạo, Tổ chuyên viên giúp việc Ban Chỉ đạo lập quy hoạch (đã hoàn thành); Lập đề cương và dự toán kinh phí nhiệm vụ lập quy hoạch tỉnh(tháng 10/2019); Lập, thẩm định và phê duyệt nhiệm vụ lập quy hoạch (Từ tháng 10-12/2019); Trình phê duyệt nhiệm vụ quy hoạch (Từ tháng 01-02/2020); Tổ chức lập quy hoạch (Từ tháng 02-12/2020); Lấy ý kiến về quy hoạch (từ tháng 12/2020-01/2021); Trình Hội đồng thẩm định quy hoạch (tháng 02/2021); Trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt quy hoạch (tháng 3/2021); Công bố Quy hoạch (tháng 5/2021).

 

Thực hiện Đề án Chương trình mỗi xã một sản phẩm tỉnh Lạng Sơn giai đoạn 2019-2020

 

Để cụ thể hóa các nội dung Đề án OCOP tỉnh Lạng Sơn giai đoạn 2019-2020; UBND tỉnh vừa ban hành (số 167/KH-UBND ngày 25/10/2019) Kế hoạch thực hiện Đề án Chương trình mỗi xã một sản phẩm tỉnh Lạng Sơn giai đoạn 2019-2020.

 

Nhiệm vụ, mục tiêu triển khai của Kế hoạch gồm: Từ tháng 10/2019 khởi động Đề án, đến năm 2020 tiêu chuẩn hóa ít nhất 15 sản phẩm (năm 2019 tiêu chuẩn hóa 05 sản phẩm, năm 2020 tiêu chuẩn hóa 10 sản phẩm) trở lên của các địa phương. Trong đó có từ 5-10 sản phẩm đạt hạng 3 sao và có từ 2 – 3 sản phẩm đạt 4 sao cấp tỉnh. Mỗi huyện, thành phố có ít nhất từ 2 ý tưởng sản phẩm được hỗ trợ theo chu trình thường niên. Tập trung vào đa dạng hóa, chế biến các sản phẩm theo chuỗi giá trị, hoàn thiện tổ chức sản xuất theo hướng liên kết giữa hộ sản xuất với hợp tác xã và doanh nghiệp.Xây dựng hệ thống cơ sở dữ liệu sản phẩm OCOP cấp tỉnh hỗ trợ tích cực công tác quản lý nhà nước và kết nối thông tin, xúc tiến thương mại sản phẩm OCOP cấp tỉnh. Từng bước triển khai xây dựng hệ thống trung tâm, cửa hàng quảng bá, giới thiệu sản phẩm OCOP, trước hết là ở các địa phương có điều kiện tốt về giao thương và du lịch.

 

Chấp thuận đơn vị quản lý, khai thác và bảo trì hợp phần cao tốc, Dự án thành phần 1 thuộc Dự án đầu tư xây dựng tuyến cao tốc Bắc Giang - Lạng Sơn

 

UBND tỉnh vừa chấp thuận (số 1135/UBND-KTN ngày 25/10/2019) đơn vị quản lý, khai thác và bảo trì hợp phần cao tốc, Dự án thành phần 1 thuộc Dự án đầu tư xây dựng tuyến cao tốc Bắc Giang - Lạng Sơn.

 

Theo đó, chấp thuận cho Liên danh giữa Công ty cổ phần Quản lý và khai thác đường cao tốc Đèo Cả và Công ty cổ phần Đầu tư hạ tầng giao thông Đèo Cả là đơn vị thực hiện công tác vận hành khai thác và bảo trì hợp phần cao tốc Dự án thành phần 1, thuộc Dự án đầu tư xây dựng tuyến cao tốc Bắc Giang - Lạng Sơn đoạn Km1+800 – Km108+500, kết hợp tăng cường mặt đường QL1 đoạn Km1+800 – Km106+500, tỉnh Bắc Giang và tỉnh Lạng Sơn theo hình thức hợp đồng BOT.

 

Công ty cổ phần BOT Bắc Giang - Lạng Sơn chịu trách nhiệm về năng lực, kinh nghiệm của liên danh nhà thầu thực hiện công tác vận hành khai thác và bảo trì công trình được lựa chọn, tuân thủ các quy định của pháp luật hiện hành trong quá trình tổ chức thực hiện.

 

Đề nghị tiếp, phát sóng truyền hình trực tiếp Lễ khai mạc Chương trình du lịch “Qua những miền di sản Việt Bắc” gắn với kỷ niệm 110 năm Ngày sinh đồng chí Hoàng Văn Thụ

 

Để góp phần tuyên truyền, phục vụ đến đông đảo khán giả, công chúng của 06 tỉnh Việt Bắc nói riêng, cả nước nói chung và kiều bào ta ở nước ngoài, Ủy ban nhân dân tỉnh Lạng Sơn vừa đề nghị (số 1140/UBND-KGVX ngày 25/10/2019) Ủy ban nhân dân các tỉnh (Cao Bằng, Bắc Kạn, Hà Giang, Thái Nguyên, Tuyên Quang, Quảng Ninh, Hòa Bình,Vĩnh Phúc, Bắc Giang, Quảng Bình, Điện Biên, Lai Châu, Hà Nam, Ninh Bình, Thanh Hóa, Nghệ An) quan tâm, chỉ đạo Đài Phát thanh và Truyền hình địa phương tiếp, phát sóng truyền hình trực tiếp Lễ Khai mạc Chương trình du lịch “Qua những miền di sản Việt Bắc” lần thứ XI - Lạng Sơn năm 2019 gắn với Chương trình nghệ thuật đặc biệt Kỷ niệm 110 năm Ngày sinh đồng chí Hoàng Văn Thụ (04/11/1909 - 04/11/2019), cụ thể: Thời lượng phát sóng 90 phút. Thời gian phát sóng từ 20h00 đến 21h30’, thứ Hai, ngày 04/11/2019.

 

Phan Vũ Hoàng Tùng