Skip to main content
Quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2015 - 2020

Chỉ thị về việc đẩy mạnh triển khai thanh toán chi phí dịch vụ y tế không dùng tiền mặt

Bộ Y tế ban hành Chỉ thị số 12/CT-BYT, ngày 02/10/2019 về việc đẩy mạnh triển khai thanh toán chi phí dịch vụ y tế không dùng tiền mặt.

 

Résultat de recherche d'images pour "thanh toán dịch vụ y tế không dùng tiền mặt"

Ảnh minh họa

Yêu cầu Giám đốc Sở Y tế các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chỉ đạo các cơ sở y tế thuộc thẩm quyền quản lý triển khai thanh toán chi phí dịch vụ y tế bằng các giải pháp thanh toán không dùng tiền mặt; đối với các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh trên địa bàn đô thị phải triển khai thanh toán chi phí dịch vụ y tế không dùng tiền mặt trước ngày 31/12/2019 theo Nghị quyết 02/NQ-CP ngày 01/01/2019 của Chính phủ; phối hợp với Sở Tài chính tham mưu, đề xuất UBND cấp tỉnh bố trí kinh phí đầu tư hạ tầng kỹ thuật và bảo đảm nguồn lực triển khai các giải pháp thanh toán tiền điện tử phù hợp; đồng thời đôn đốc, theo dõi, kiểm tra việc thực hiện Chỉ thị tại các đơn vị thuộc thẩm quyền quản lý, có các hình thức khen thưởng đối với các tập thể và cá nhân thực hiện tốt Chỉ thị này.

 

Thùy Linh