Skip to main content
Quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2015 - 2020

Thực hiện chính sách chi trả dịch vụ môi trường rừng

Văn phòng UBND tỉnh có văn bản truyền đạt ý kiến của đồng chí Hồ Tiến Thiệu, Phó Chủ tịch UBND tỉnh về việc thực hiện chính sách chi trả dịch vụ môi trường rừng, (Công văn số 4339/VP-KTN, ngày 21/10/2019).

 

Ảnh minh họa. Nguồn: Internet

Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chủ trì, phối hợp các cơ quan liên quan nghiên cứu, triển khai thực hiện ý kiến chỉ đạo của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tại Công văn số 7533/BNN-TCLN. Theo đó, tổ chức kiểm tra, rà soát, đánh giá việc thực hiện chính sách chi trả, quản lý sử dụng tiền dịch vụ môi trường ừng từ Quỹ Bảo vệ và phát triển rừng đến các đối tượng được nhận tiền dịch vụ môi trường rừng trên cơ sở rà soát, xác định diện tích rừng đến chủ rừng theo quy định tại Nghị định số 156/2018/NĐ-CP. Tổ chức hướng dẫn việc quản lý sử dụng tiền dịch vụ môi trường rừng tại địa phương, trong năm 2019, nghiêm túc thực hiện trả tiền dịch vụ môi trường rừng "Phi tiền mặt" thông qua tài khoản ngân hàng hoặc giao dịch thanh toán điện tử đảm bảo công khai, minh bạch, đúng đối tượng và đúng mục đích./.

 

Khánh Ly