Skip to main content
Quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2015 - 2020

Chỉ đạo, điều hành nổi bật của UBND tỉnh trong tuần (ngày 14/10 đến ngày 20/10/2019)

UBND tỉnh họp thường kỳ tháng 10 để giải quyết các công việc theo thẩm quyền; Phê duyệt danh sách công chức đủ điều kiện, tiêu chuẩn dự thi nâng ngạch công chức từ ngạch chuyên viên lên ngạch chuyên viên chính năm 2019; Thành lập Văn phòng công chứng; Đăng ký làm việc với Bộ Trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường; Nhân sự Tổng thư ký Liên đoàn Bóng đá tỉnh Lạng Sơn khóa III, nhiệm kỳ 2019-2024; Tăng cường kiểm tra, xử lý việc chuyển quyền sử dụng đất không đúng quy định tại các dự án nhà ở sai phép, không phép; Truyền hình trực tiếp Lễ Kỷ niệm 110 năm Ngày sinh đồng chí Hoàng Văn Thụ; Kế hoạch phối hợp với Học viện LOGODI, Hàn Quốc tổ chức khóa bồi dưỡng nâng cao năng lực cho cán bộ tỉnh Lạng Sơn;... là những nội dung chính trong chỉ đạo điều hành nổi bật tuần qua của UBND tỉnh.

 

Ảnh minh họa

UBND tỉnh họp thường kỳ tháng 10 để giải quyết các công việc theo thẩm quyền

 

Ngày 17/10/2019, dưới sự chủ trì của đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh, UBND tỉnh tổ chức phiên họp thường kỳ tháng 10 để giải quyết các công việc theo thẩm quyền. Phiên họp thảo luận và cho ý kiến thông qua các Dự thảo: Tờ trình của UBND tỉnh và Nghị quyết của HĐND tỉnh về Bảng giá đất trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn; Quyết định của UBND tỉnh quy định về cơ quan tiếp nhận, giải quyết và thời gian các bước thực hiện thủ tục đăng ký đất đai, tài sản gắn liền với đất; cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất trên địa bàn tỉnh; Tờ trình của UBND tỉnh và Nghị quyết của HĐND tỉnh quy định mức hỗ trợ phát triển thủy lợi nhỏ, thủy lợi nội đồng và tưới tiên tiến, tiết kiệm nước trên địa bàn tỉnh; Tờ trình của UBND tỉnh và Nghị quyết của HĐND tỉnh quy định mức chi thực hiện công tác theo dõi đánh giá bộ chỉ số nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn; kiểm tra, đánh giá chất lượng nước tại hộ gia đình vùng nguồn nước bị ô nhiễm trên địa bàn tỉnh; Tờ trình của UBND tỉnh và Nghị quyết của HĐND tỉnh quy định nội dung và mức chi cho hoạt động sáng kiến trên địa bàn tỉnh.

 

Phê duyệt danh sách công chức đủ điều kiện, tiêu chuẩn dự thi nâng ngạch công chức từ ngạch chuyên viên lên ngạch chuyên viên chính năm 2019

 

UBND tỉnh vừa phê duyệt (số 1970/QĐ-UBND ngày 16/10/2019) danh sách công chức đủ điều kiện, tiêu chuẩn dự thi nâng ngạch công chức từ ngạch chuyên viên lên ngạch chuyên viên chính năm 2019.

 

Theo đó, có 123 công chức đủ điều kiện, tiêu chuẩn dự thi nâng ngạch công chức từ ngạch chuyên viên lên ngạch chuyên viên chính năm 2019. Trong đó: các sở, ban, ngành tỉnh có 70 công chức; UBND các huyện, thành phố có 53 công chức.

 

Thành lập Văn phòng công chứng

 

UBND tỉnh vừa cho phép (số 1956/QĐ-UBND ngày 15/10/2019 và số 1968/QĐ-UBND ngày 16/10/2019) thành lập Văn phòng công chứng ngoài công lập đối với Văn phòng công chứng Nguyễn Thị Thùy Loan và Văn phòng công chứng Nguyễn Văn Sừu, cả hai Văn phòng công trên đều có trụ sở tại huyện Cao Lộc.

 

Đăng ký làm việc với Bộ Trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường

 

Nhằm giải quyết một số khó khăn vướng mắc quá trình thực hiện Luật Đất đai, Luật Khoáng sản, Luật Bảo vệ môi trường, Luật Tài nguyên nước và các văn bản hướng dẫn thi. UBND tỉnh vừa đăng ký (số 1094/UBND-KTN ngày 16/10/2019) làm việc với Bộ Trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường.

 

Theo đó, thành phần làm việc của tỉnh Lạng Sơn, gồm: Thường trực Tỉnh ủy; lãnh đạo UBND tỉnh; Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường và lãnh đạo một số Sở, ngành có liên quan của tỉnh. Thời gian làm việc dự kiến: Trong khoảng thời gian từ ngày 20 - 30/10/2019, thời gian cụ thể do đồng chí Bộ trưởng và Văn phòng Bộ Tài nguyên và Môi trường xem xét, quyết định.

 

Nhân sự Tổng thư ký Liên đoàn Bóng đá tỉnh Lạng Sơn khóa III, nhiệm kỳ 2019-2024

Ủy ban nhân dân tỉnh vừa nhất trí giới thiệu (số 1106/UBND-NC ngày 18/10/2019) ông Đồng Quang Sáng, Phó Giám đốc Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu thể thao tỉnh Lạng Sơn tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ để bầu giữ chức danh Tổng thư ký Liên đoàn Bóng đá tỉnh Lạng Sơn khóa III, nhiệm kỳ 2019-2024, thay ông Lê Hồng Kỳ.

 

Đối với các chức danh khác, yêu cầu Liên đoàn Bóng đá tỉnh Lạng Sơn thực hiện theo Công văn số 1012/UBND-NC ngày 27/9/2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc giới thiệu nhân sự tham gia Liên đoàn Bóng đá tỉnh Lạng Sơn khóa III, nhiệm kỳ 2019-2024 và Công văn số 1042/UBND-NC ngày 04/10/2019 về việc tổ chức Đại hội Liên đoàn Bóng đá tỉnh Lạng Sơn khóa III, nhiệm kỳ 2019-2024.

 

Tăng cường kiểm tra, xử lý việc chuyển quyền sử dụng đất không đúng quy định tại các dự án nhà ở sai phép, không phép

 

Để ngăn chặn tình trạng nhiều chủ đầu tư rao bán nhà đất thuộc các dự án nhà ở không được cơ quan nhà nước có thẩm quyền cho phép hoặc các dự án chưa được Nhà nước giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất hoặc các dự án không đủ điều kiện chuyển nhượng quyền sử dụng đất, bán nhà ở, UBND tỉnh vừa yêu cầu (số 1091/UBND-KTN ngày 16/10/2019) các cơ quan, đơn vị tăng cường kiểm tra, xử lý việc chuyển quyền sử dụng đất không đúng quy định tại các dự án nhà ở sai phép, không phép.

 

Theo đó, Sở Xây dựng, Sở Tài nguyên và Môi trường, UBND các huyện, thành phố đẩy mạnh công khai thông tin các dự án nhà ở đã được phê duyệt; các dự án nhà ở đã được phê duyệt nhưng có vi phạm pháp luật về đất đai, không đủ điều kiện chuyển nhượng quyền sử dụng đất, bán nhà ở trên địa bàn các huyện, thành phố, để mọi tổ chức, cá nhân dễ dàng nắm bắt thông tin khi thực hiện các giao dịch, bảo đảm tính công khai, minh bạch.

 

Công an tỉnh, UBND các huyện, thành phố tăng cường kiểm tra, kịp thời phát hiện và xử lý ngay các vi phạm nêu trên; trường hợp có dấu hiệu lừa đảo cần kịp thời xử lý theo quy định.

 

Truyền hình trực tiếp Lễ Kỷ niệm 110 năm Ngày sinh đồng chí Hoàng Văn Thụ

 

Để thực hiện tốt công tác tuyên truyền sâu rộng về thân thế, cuộc đời, sự nghiệp cách mạng và những cống hiến to lớn của đồng chí Hoàng Văn Thụ đối với Cách mạng Việt Nam; UBND tỉnh vừa đề nghị (số 1099/UBND-KGVX ngày 17/10/2019) Đài Truyền hình Việt Nam phối hợp, tạo điều kiện thực hiện truyền hình trực tiếp chương trình Lễ Kỷ niệm 110 năm Ngày sinh đồng chí Hoàng Văn Thụ trên sóng VTV1 Đài Truyền hình Việt Nam.

 

Kế hoạch phối hợp với Học viện LOGODI, Hàn Quốc tổ chức khóa bồi dưỡng nâng cao năng lực cho cán bộ tỉnh Lạng Sơn

 

Nhằm nâng cao trình độ chuyên môn, kiến thức, kinh nghiệm cho cán bộ, công chức; UBND tỉnh vừa ban hành (số 165/KH-UBND ngày 15/10/2019) Kế hoạch phối hợp với Học viện LOGODI, Hàn Quốc tổ chức khóa bồi dưỡng nâng cao năng lực cho cán bộ tỉnh Lạng Sơn.

 

Theo đó, đối tượng bồi dưỡng là Cán bộ, công chức giữ chức vụ lãnh đạo từ cấp phòng trở lên thuộc các cơ quan, đơn vị của tỉnh, bao gồm: Cơ quan Đảng, các tổ chức chính trị - xã hội cấp tỉnh, cấp huyện. Các sở, ban, ngành, tổ chức  trực thuộc HĐND, UBND tỉnh. HĐND, UBND các huyện, thành phố.

 

Nội dung bồi dưỡng, gồm: Quản lý nguồn nhân lực; những kinh nghiệm trong quản lý, phát triển nguồn nhân lực tại của Hàn Quốc. Phát triển kinh tế; những kinh nghiệm của Hàn Quốc trong quản lý, phát triển kinh tế. Chiến lược phát triển nông nghiệp trong xu thế toàn cầu hóa; những kinh nghiệm của Hàn Quốc. Quản trị hiệu quả. Phát triển nguồn nhân lực và xây dựng chính quyền địa phương.

 

Thời gian tổ chức khóa bồi dưỡng: 03 ngày, từ ngày 05/11/2019 đến hết ngày 07/11/2019, địa điểm tại thành phố Lạng Sơn, tỉnh Lạng Sơn.

 

Phan Vũ Hoàng Tùng