Skip to main content
Quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2015 - 2020

Hưởng ứng Cuộc thi “Sáng kiến vì Cộng đồng” lần thứ III

Tỉnh ủy ban hành Công văn số 1561-CV/TU, ngày 08/10/2019 về việc hưởng ứng Cuộc thi “Sáng kiến vì Cộng đồng” lần thứ III.

 

Résultat de recherche d'images pour "sáng kiến vì cộng đồng"

Ảnh minh họa

Yêu cầu Thường trực các huyện ủy, thành ủy, đảng ủy trực thuộc, các sở, ban, ngành, MTTQ, các tổ chức chính trị - xã hội tỉnh, các cơ quan báo chí trên địa bàn tỉnh quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo, quán triệt, tuyên truyền, triển khai thực hiện, kêu gọi các tổ chức, cá nhân trên địa bàn tỉnh tích cực hưởng ứng Cuộc thi “Sáng kiến vì cộng đồng” lần thứ III do Bộ Biên tập Tạp chí Cộng sản, Bộ Khoa học và Công nghệ, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, Tập đoàn Điện lực Việt Nam đồng tổ chức phát động.

 

Theo đó, chủ đề bài dự thi “Sáng kiến vì cộng đồng” đa dạng và không giới hạn các lĩnh vực, gồm giáo dục, y tế, sức khỏe cộng đồng, bảo vệ môi trường, giao thông – vận tải, khoa học và công nghệ, du lịch, xóa đói, giảm nghèo, văn minh đô thị, xây dựng nông thôn mới… Các dự án dự thi phải thể hiện được các ý tưởng sáng tạo, sáng kiến cụ thể nhằm giải quyết các vấn đề cộng đồng, mang lại lợi ích thiết thực cho cộng đồng và xã hội.

 

Các dự án tham gia cuộc thi gửi Ban Tổ chức qua website chương trình tại địa chỉ: www.sangkienvicongdong.vn hoặc gửi bản in về Ban Tổ chức chương trình. Thời gian đăng ký từ tháng 7/2019 đến hết ngày 31/3/2020.

 

Thùy Linh