Skip to main content
Quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2015 - 2020

Thành lập Hội đồng xét thăng hạng viên chức y tế

Đ/c Dương Xuân Huyên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh là Chủ tịch Hội đồng xét thăng hạng viên chức

Hội đồng xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức chuyên ngành y tế từ hạng IV lên hạng III năm 2019 vừa được thành lập theo Quyết định số 1981/QĐ-UBND ngày 17/10/2019 của Chủ tịch UBND tỉnh.

 

Đồng chí Dương Xuân Huyên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh là Chủ tịch Hội đồng, các thành viên còn lại là lãnh đạo Sở Y tế, Sở Nội vụ, lãnh đạo phòng chuyên môn thuộc Văn phòng UBND tỉnh, Sở Y tế, Sở Nội vụ.

 

Hội đồng có trách nhiệm tổ chức xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức chuyên ngành y tế từ hạng IV lên hạng III theo đúng quy định; tổng hợp, báo cáo Chủ tịch UBND tỉnh công nhận kết quả xét thăng hạng./.

 

Phương Linh