Skip to main content
Quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2015 - 2020

Thực hiện công tác kiểm kê đất đai, lập bản đồ hiện trạng sử dụng đất năm 2019

Kết quả hình ảnh cho kiểm kê đất đai, lập bản đồ hiện trạng sử dụng đất
Ảnh minh họa (Internet)

Văn phòng UBND tỉnh thông báo ý kiến chỉ đạo của Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hồ Tiến Thiệu về việc thực hiện công tác kiểm kê đất đai, lập bản đồ hiện trạng sử dụng đất năm 2019.

 

Yêu cầu Sở Tài nguyên và Môi trường, UBND các huyện, thành phố khẩn trương hoàn tất công tác chuẩn bị thực hiện công tác kiểm kê đất đai, lập bản đồ hiện trạng sử dụng đất năm 2019, trong đó xây dựng phương án kế hoạch thực hiện, bố trí nhân lực, vật lực chuẩn bị tài liệu bản đồ sử dụng trong điều tra, tập huấn cán bộ… để triển khai thực hiện ngay ở cấp xã; chỉ đạo các phòng, đơn vị chuyên môn trực thuộc tăng cường công tác phối hợp, đôn đốc, hướng dẫn đẩy nhanh tiến độ, giám sát chặt chẽ việc thực hiện kiểm kê đất đai năm 2019 ở cấp xã.

 

Thùy Linh