Skip to main content
Quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2015 - 2020

Tăng cường kiểm tra, xử lý việc chuyển quyền sử dụng đất không đúng quy định tại các dự án nhà ở sai phép, không phép

UBND tỉnh chỉ đạo tăng cường kiểm tra, xử lý việc chuyển quyền sử dụng đất không đúng quy định tại các dự án nhà ở sai phép, không phép (Công văn số 1091/UBND-KTN ngày 16/10/2019).

 

Ảnh chỉ mang tính chất minh họa

Theo đó, yêu cầu Sở Xây dựng, Sở Tài nguyên và Môi trường, UBND các huyện, thành phố đẩy mạnh công khai quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất, quy hoạch xây dựng, thông tin các dự án nhà ở. Việc công khai được thực hiện tại trụ sở UBND cấp huyện, cấp xã, tại khu đất thực hiện dự án và trên Trang thông tin điện tử của cơ quan, đơn vị. Công an tỉnh, UBND các huyện, thành phố tăng cường kiểm tra, kịp thời phát hiện và xử lý ngay các vi phạm nêu trên.

 

Sở Thông tin và Truyền thông, Báo Lạng Sơn, Đài Phát thanh và  Truyền hình tỉnh tăng cường tuyên truyền, phổ biến các quy định của pháp luật về việc thực hiện dự án đầu tư, việc mua bán, kinh doanh nhà đất theo quy định; khuyến cáo việc liên hệ với các cơ quan quản lý nhà nước chuyên ngành để nắm bắt thông tin dự án trước khi tiến hành giao dịch, để tránh rủi ro khi mua nhà đất không đúng quy định./.

 

 Phương Linh