Skip to main content
Quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2015 - 2020

Thành lập Hội đồng thẩm định Quy hoạch sử dụng đất và Kế hoạch sử dụng đất hàng năm cấp huyện

Chủ tịch UBND tỉnh vừa ký Quyết định thành lập Hội đồng thẩm định Quy hoạch sử dụng đất và Kế hoạch sử dụng đất hàng năm cấp huyện (Quyết định số 1966/QĐ-UBND, ngày 16/10/2019).

 

Đồng chí Hồ Tiến Thiệu, Phó Chủ tịch UBND tỉnh làm Chủ tịch Hội đồng

Hội đồng thẩm định do đồng chí Hồ Tiến Thiệu, Phó Chủ tịch UBND tỉnh làm Chủ tịch Hội đồng, đồng chí Chu Văn Thạch, Phó Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường làm Phó Chủ tịch Hội đồng, thành viên còn lại là đại diện lãnh đạo các sở, ngành: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Xây dựng, Giao thông vận tải, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Y tế, Giáo dục và Đào tạo, Ban Quản lý khu kinh tế cửa khẩu Đồng Đăng-Lạng Sơn, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Công an tỉnh.

 

Hội đồng thẩm định có nhiệm vụ thẩm định Quy hoạch sử dụng đất và Kế hoạch sử dụng đất hàng năm cấp huyện theo đề nghị của Uỷ ban nhân dân cấp huyện và Sở Tài nguyên và Môi trường.

 

Quyết định này thay thế Quyết định số 2337/QĐ-UBND ngày 17/12/2015 của UBND tỉnh./.

 

Bích Diệp