Skip to main content
Quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2015 - 2020

Chỉ đạo, điều hành nổi bật của UBND tỉnh trong tuần (ngày 07/10 đến ngày 13/10/2019)

Phê duyệt nhiệm vụ quy hoạch chi tiết xây dựng Khu dân cư tại xã Hoàng Đồng, thành phố Lạng Sơn và xã Hợp Thành, huyện Cao Lộc; Phê duyệt điều chỉnh cục bộ quy hoạch chi tiết xây dựng Khu đô thị mới phía Đông, thành phố Lạng Sơn, tỷ lệ 1/500; Phê duyệt dự án xây dựng hệ thống cơ sở dữ liệu tài nguyên nước, khoáng sản tỉnh Lạng Sơn; Phê duyệt chủ trương đầu tư danh mục dự án nhóm C quy mô nhỏ, khởi công mới sử dụng vốn dự phòng 10% ngân sách trung ương thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2016-2020 trên địa bàn huyện Đình Lập; Khắc phục những điểm bất cập, mất an toàn giao thông trên Quốc lộ 4B, địa phận huyện Đình Lập; Đăng ký các nội dung trình kỳ họp thường lệ cuối năm 2019 của HĐND tỉnh khóa XVI;... là những nội dung chính trong chỉ đạo điều hành nổi bật tuần qua của UBND tỉnh.

 

Ảnh minh họa

Phê duyệt nhiệm vụ quy hoạch chi tiết xây dựng Khu dân cư tại xã Hoàng Đồng, thành phố Lạng Sơn và xã Hợp Thành, huyện Cao Lộc

 

Để cụ thể hoá quy hoạch chung xây dựng thành phố Lạng Sơn đến năm 2025; khai thác hiệu quả quỹ đất xen kẹp trong đô thị, UBND tỉnh vừa phê duyệt (số 1932/QĐ-UBND ngày 09/10/2019) nhiệm vụ quy hoạch chi tiết xây dựng Khu dân cư tại xã Hoàng Đồng, thành phố Lạng Sơn và xã Hợp Thành, huyện Cao Lộc.

 

Theo đó, Quy hoạch chi tiết xây dựng Khu dân cư tại xã Hoàng Đồng, thành phố Lạng Sơn và xã Hợp Thành, huyện Cao Lộc, tỷ lệ 1/500 tại thôn Phai Trần, xã Hoàng Đồng, thành phố Lạng Sơn và xã Hợp Thành, huyện Cao Lộc được lập với diện tích 2,57 ha; Quy mô dân số khoảng 600 người. Các chỉ tiêu kinh tế kỹ thuật: Theo tiêu chuẩn đô thị loại II. Thời gian thực hiện: Tối đa không quá 06 tháng kể từ ngày nhiệm vụ quy hoạch được phê duyệt.

 

Phê duyệt điều chỉnh cục bộ quy hoạch chi tiết xây dựng Khu đô thị mới phía Đông, thành phố Lạng Sơn, tỷ lệ 1/500

 

UBND tỉnh vừa phê duyệt (số 1933/QĐ-UBND ngày 09/10/2019) điều chỉnh cục bộ quy hoạch chi tiết xây dựng Khu đô thị mới phía Đông, thành phố Lạng Sơn, tỷ lệ 1/500.

 

Theo đó, sẽ điều chỉnh cục bộ khoảng 5,5 ha khu đất Nhà máy xi măng (cũ), thuộc thôn Phai Duốc, xã Mai Pha, thành phố Lạng Sơn, gồm: Điều chỉnh một phần diện tích đất bãi đỗ xe thành đất cây xanh; Điều chỉnh tầng cao các dãy nhà Shophouse từ tối đa 05 tầng xuống 04 tầng (03 dãy nhà) cho đồng bộ về chiều cao dãy nhà; Đối với dãy nhà Shophouse tiếp giáp với trục trung tâm Khu kinh tế cửa khẩu Đồng Đăng – Lạng Sơn (8 làn xe) điều chỉnh tầng cao từ 05 tầng lên 07 tầng; Điều chỉnh các chỉ tiêu quy hoạch đối với lô đất công cộng, mật độ xây dựng từ 35% lên 40%, tầng cao từ 10 tầng xuống 05 tầng, hệ số sử dụng đất từ 3,5 lần xuống 1,75 lần và Điều chỉnh sắp xếp lại các lô đất nhà ở Shophouse, đất cây xanh và đường giao thông nội bộ nhằm tăng hiệu quả sử dụng đất đô thị.

 

Phê duyệt dự án xây dựng hệ thống cơ sở dữ liệu tài nguyên nước, khoáng sản tỉnh Lạng Sơn

 

Nhằm thiết lập hệ thống cơ sở dữ liệu tài nguyên nước, khoáng sản tỉnh Lạng Sơn đầy đủ, chính xác, thống nhất, hiện đại, UBND tỉnh vừa Phê duyệt (số 1931/QĐ-UBND ngày 09/10/2019) dự án xây dựng hệ thống cơ sở dữ liệu tài nguyên nước, khoáng sản tỉnh Lạng Sơn.

 

Theo đó, Sở Tài nguyên và Môi trường được giao nhiệm vụ xây dựng hệ thống cơ sở dữ liệu về tài nguyên nước, khoáng sản tỉnh Lạng Sơn, gồm các bước: Xây dựng cơ sở dữ liệu tài nguyên nước, khoáng sản; Xây dựng phần mềm quản lý tài nguyên nước; Xây dựng phần mềm quản lý khoáng sản; Mua sắm thiết bị, phần mềm. Với tổng kinh phí thực hiện là: 5.715.398.000 đồng. Thời gian thực hiện là 24 tháng.

 

Phê duyệt chủ trương đầu tư danh mục dự án nhóm C quy mô nhỏ, khởi công mới sử dụng vốn dự phòng 10% ngân sách trung ương thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2016-2020 trên địa bàn huyện Đình Lập

 

Nhằm cải thiện điều kiện về cơ sở hạ tầng tại các xã: Bính Xá, Bắc Xa, huyện Đình Lập; góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, xóa đói giảm nghèo, hoàn thành tiêu chí xây dựng nông thôn mới. UBND tỉnh vừa phê duyệt (số 1946/QĐ-UBND ngày 10/10/2019) chủ trương đầu tư danh mục dự án nhóm C quy mô nhỏ, khởi công mới sử dụng vốn dự phòng 10% ngân sách trung ương thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2016-2020 trên địa bàn huyện Đình Lập.

 

Theo đó xã Bính Xá được đầu tư 05 công trình gồm: Cứng hóa đường giao thông nông thôn từ đường tỉnh 246 đến thôn Bản Xả, chiều dài tuyến 1,5km; Xây dựng nhà văn hóa thôn Quyết Tiến, quy mô 100 chỗ ngồi; Cấp nước sinh hoạt cho thôn Nà Loòng, thôn Nà Lừa, thôn Còn Phiêng, trường học và UBND xã Bính Xá, tổng số cấp nước sinh hoạt cho 202 hộ dân, tổng chiều dài tuyến cấp nước 15,3km. Xã Bắc Xa được đầu tư 03 công trình, gồm: Cứng hóa đường Nà Thuộc - Khuổi Tà 3,4km; Cấp nước sinh hoạt cho các thôn: Bản Quầy, Nà Thuộc, Bản Mạ, tổng chiều dài tuyến cấp nước 9,7km.

 

Dự kiến tổng mức đầu tư toàn bộ danh mục dự án: 17.186 triệu đồng, trong đó:  Vốn dự phòng 10% ngân sách trung ương thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2016-2020: 15.660 triệu đồng. Vốn huy động đóng góp của Nhân dân: 1.526 triệu đồng. Thời gian thực hiện: Năm 2019-2020.

 

Khắc phục những điểm bất cập, mất an toàn giao thông trên Quốc lộ 4B, địa phận huyện Đình Lập

 

Nhằm khắc phục những điểm bất cập, mất an toàn giao thông trên Quốc lộ 4B, đoạn từ Km46+970 - Km51+00, Km 63+500 - Km 63+750, địa phận huyện Đình Lập, Ủy ban nhân dân tỉnh vừa yêu cầu (số 1066/UBND-KTN ngày 10/10/2019) Ban An toàn giao thông tỉnh làm chủ đầu tư công trình, tổ chức lập hồ sơ thiết kế và dự toán, thẩm định, trình Giám đốc Sở Giao thông vận tải phê duyệt theo quy định tại Quyết định số 1477/QĐ-UBND ngày 06/8/2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh Lạng Sơn về việc ủy quyền quyết định đầu tư, phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu và phê duyệt quyết toán hoàn thành dự án nhóm C.

 

Các nội dung trình kỳ họp thường lệ cuối năm 2019 của HĐND tỉnh khóa XVI

 

Trên cơ sở các văn bản rà soát, đăng ký nội dung trình kỳ họp thường lệ cuối năm 2019 của HĐND tỉnh khóa XVI của các sở, ban, ngành tỉnh, Ủy ban nhân dân tỉnh vừa đăng ký (số 1070/UBND-TH ngày 10/10/2019) với HĐND tỉnh các nội dung trình kỳ họp thường lệ cuối năm 2019 của HĐND tỉnh khóa XVI.

 

Theo đó, các nội dung dự kiến trình kỳ họp theo các Nghị quyết số 21/NQ-HĐND gồm: 13 nội dung. Các nội dung đề nghị bổ sung vào kỳ họp: 08 nội dung. Nội dung chuyển từ kỳ họp giữa năm sang: 02 nội dung. Các Báo cáo trình kỳ họp: 09 Báo cáo.