Skip to main content
Quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2015 - 2020

Tình hình kinh tế - xã hội tỉnh 9 tháng đầu năm 2019

Trong 9 tháng đầu năm 2019, tình hình kinh tế - xã hội tỉnh tiếp tục phát triển ổn định, quốc phòng, an ninh được đảm bảo, trật tự an toàn xã hội được giữ vững.

 

 

Ảnh minh họa

Trong sản xuất nông nghiệp, tập trung thực hiện các giải pháp phát triển sản xuất nông, lâm nghiệp gắn với xây dựng nông thôn mới, tiếp tục nhân rộng một số mô hình tổ chức sản xuất mới, chuyển đổi cây trồng có giá trị thay cho lúa, tăng cường quản lý, bảo vệ rừng, phòng, chống cháy rừng, tổng diện tích gieo trồng vụ Đông - Xuân là 46.602 ha, giảm 5,39% so với cùng kỳ; tổng sản lượng lương thực đạt 154,7 nghìn tấn, giảm 5,8%. Sản xuất công nghiệp cơ bản ổn định, chỉ số sản xuất công nghiệp 9 tháng đầu năm tăng 6,86% so với cùng kỳ.

 

Tổng kim ngạch xuất nhập khẩu qua địa bàn 9 tháng đầu năm ước đạt 3.180 triệu USD, đạt 60,8% kế hoạch, giảm 8,4% so với cùng kỳ. Thương mại nội địa tiếp tục phát triển, tổng mức lưu chuyển hàng hoá bán lẻ và doanh thu dịch vụ tiêu dùng ước đạt 15.320 tỷ đồng, đạt 75,7% kế hoạch, tăng 10,6% so với cùng kỳ. Hoạt động du lịch tăng trưởng khá, tổng lượng khách du lịch 9 tháng đầu năm ước đạt 2.255 nghìn lượt khách, tăng 8,4% so với cùng kỳ. Tổng thu ngân sách trên địa bàn ước đạt 5.056 tỷ đồng, đạt 92,8% dự toán, tăng 37% so với cùng kỳ.

 

Trong lĩnh vực văn hóa – xã hội, trong 9 tháng đầu năm đã triển khai nhiệm vụ năm học 2019 - 2020 ở tất cả các cấp học, hoàn thành tổ chức kỳ thi Trung học phổ thông quốc gia năm 2019 đảm bảo an toàn, nghiêm túc, đúng quy chế, tỷ lệ tốt nghiệp đạt 90,34%. Đã phát động phong trào thi đua cao điểm lập thành tích chào mừng kỷ niệm 110 ngày sinh đồng chí Hoàng Văn Thụ (04/11/1909 - 04/11/2019), 188 năm ngày thành lập tỉnh Lạng Sơn (04/11/1831 - 04/11/2019). Các hoạt động văn hóa, thể thao chào mừng các ngày lễ lớn của đất nước và của tỉnh được tổ chức với nội dung phong phú, đa dạng, thiết thực và hiệu quả. Công tác khám chữa bệnh được triển khai thực hiện tốt, đảm bảo chăm sóc sức khoẻ nhân dân. Công tác giải quyết việc làm, đảm bảo an sinh xã hội tiếp tục được quan tâm thực hiện. Tỷ lệ hộ nghèo 9 tháng đầu năm ước giảm 2,03%.

 

Công tác quốc phòng tiếp tục được tăng cường, chủ quyền biên giới quốc gia được giữ vững. Hoàn thành công tác tuyển và giao quân năm 2019 bảo đảm số lượng và chất lượng, triển khai kế hoạch công tác giáo dục quốc phòng, an ninh năm 2019. Các hoạt động đối ngoại tiếp tục được đẩy mạnh, trọng tâm là củng cố, tăng cường quan hệ hợp tác hữu nghị, toàn diện với Quảng Tây (Trung Quốc)./.

 

Phương Linh

(Theo Báo cáo số 414/BC-UBND ngày 27/9/2019 của UBND tỉnh)