Skip to main content
Quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2015 - 2020

Phát động ủng hộ Quỹ “Vì người nghèo” năm 2019

Ban vận động Quỹ “Vì người nghèo” tỉnh ban hành Công văn số 13/BVĐ, ngày 04/10/2019 về việc phát động ủng hộ Quỹ “Vì người nghèo” năm 2019.

 

Résultat de recherche d'images pour "ủng hộ quỹ vì người nghèo báo lạng sơn"

Ảnh minh họa

Theo đó, Ủy ban MTTQ Việt Nam và Ban vận động Quỹ “Vì người nghèo” các cấp trong tỉnh tiếp tục tham mưu cho cấp ủy Đảng, phối hợp với chính quyền, các tổ chức thành viên tuyên truyền ý nghĩa, mục đích của việc ủng hộ Quỹ “Vì người nghèo” để có thêm nguồn lực hỗ trợ xâydựng các công trình thiết yếu phục vụ cộng đồng; hỗ trợ xây dựng, sửa chữa nhà ở; hỗ trợ chữa bệnh nặng, bệnh hiểm nghèo; hỗ trợ cứu đói đột xuất; hỗ trợ nhân dịp Tết Nguyên đán cho người nghèo… Tổ chức phát động các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, trường học, các tổ chức tôn giáo, tổ chức nhân đạo từ thiện, các nhà hào tâm, cán bộ, công chức, viên chức, các tầng lớp nhân dân tham gia ủng hộ Quỹ “Vì người nghèo” các cấp trong tỉnh (trừ người nghèo, hộ nghèo).

 

Cách thức ủng hộ: đối với cấp tỉnh, số tiền ủng hộ chuyển vào tài khoản 3761.0.3015809.91046 (tài khoản Ban vận động Quỹ “Vì người nghèo” tỉnh); đối với cấp huyện, thành phố, xã, phường, thị trấn, số tiền ủng hộ được nộp vào tài khoản Quỹ “Vì người nghèo” các huyện, thành phố, Ủy ban MTTQ Việt Nam các xã, phường, thị trấn.

 

Thời gian phát động ủng hộ từ 17/10  - 18/11/2019.

 

Thùy Linh