Skip to main content
Quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2015 - 2020

Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Danh mục thủ tục hành chính thuộc ngành dọc được tiếp nhận tại cấp tỉnh, cấp huyện, xã

Thủ tướng Chính phủ vừa ban hành Quyết định 1291/QĐ-TTg phê duyệt Danh mục thủ tục hành chính (TTHC) thuộc thẩm quyền giải quyết của các cơ quan trung ương được tổ chức theo ngành dọc đóng tại địa phương đưa ra tiếp nhận tại Trung tâm Phục vụ hành chính công (TTPVHCC) cấp tỉnh, Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả giải quyết TTHC cấp huyện, xã.

 

E:\Desktop\tải xuống.jpg

Công chức TTPVHCC tỉnh Lạng Sơn hướng dẫn người dân thực hiện TTHC

Ngoài những TTHC được phê duyệt trong Danh mục, căn cứ điều kiện thực tiễn của địa phương, Chủ tịch UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương thống nhất với bộ, cơ quan ngang bộ để đưa ra tiếp nhận tại Bộ phận Một cửa các cấp những TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết của các cơ quan trung ương được tổ chức theo ngành dọc nhằm tạo điều kiện thuận lợi, giảm chi phí cho người dân, DN trong thực hiện TTHC.

 

Theo đó, 36 TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết của Bộ Công an, Bộ Quốc phòng, Bảo hiểm xã hội Việt Nam được tổ chức theo ngành dọc đóng tại địa phương đưa ra tiếp nhận tại TTPVHCC cấp tỉnh, Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả giải quyết TTHC cấp huyện, xã thuộc các lĩnh vực như: Cấp, quản lý chứng minh nhân dân, căn cước công dân; Đăng ký, quản lý con dấu; Quản lý ngành nghề kinh doanh có điều kiện; Nghĩa vụ quân sự; thực hiện chính sách bảo hiểm xã hội;...

 

Chi tiết Danh mục TTHC tại đây

 

Khánh Ly