Skip to main content

Chỉ đạo, điều hành nổi bật của UBND tỉnh trong tuần qua (từ ngày 09/9 - 15/9/2019)

Tuyên truyền thông điệp “đã uống rượu bia - không lái xe”. Ban hành Danh mục sản phẩm nông nghiệp chủ lực tỉnh Lạng Sơn.

 

Tuyên truyền thông điệp “đã uống rượu bia - không lái xe”

 

Đó là nội dung tại Công văn số 109/BATGT-VP ngày 4/9/2019 của Ban An toàn giao thông tỉnh. Để góp phần phấn đấu đạt được mục tiêu của tỉnh đề ra trong năm 2019 là giảm tai nạn giao thông từ 5% trở lên, Ban An toàn giao thông tỉnh đề nghị Công ty Cổ phần đăng kiểm xe cơ giới tỉnh triển khai thực hiện việc vận động dán đề can “Đã uống rượu bia - Không lái xe” đến tất cả các phương tiện xe cơ giới khi đến kiểm định, đồng thời không ảnh hưởng tới an toàn của các phương tiện khi lưu thông theo hướng dẫn của Cục Đăng kiểm Việt Nam.

 

Ban hành Danh mục sản phẩm nông nghiệp chủ lực tỉnh Lạng Sơn

 

Chủ tịch UBND tỉnh ban hành Danh mục sản phẩm nông nghiệp chủ lực của tỉnh tại Quyết định số 1756/QĐ-UBND ngày 11/9/2019. Gồm 19 sản phẩm thuộc 03 nhóm. Nhóm sản phẩm Lâm nghiệp, Dược liệu gồm: Hồi, Gỗ và sản phẩm chế biến từ gỗ; nhựa Thông, Quế, Sở, Chè, Dược liệu, Đào (làm cảnh, lấy quả). Nhóm sản phẩm chăn nuôi gồm: Thịt lợn, Thịt trâu, bò, Thịt và trứng gia cầm, Thủy sản (nước ngọt). Nhóm sản phẩm nông nghiệp gồm Na, Rau, Ớt, Khoai lang, Đỗ tương, Lạc, Ngô, Thạch đen, Hồng (Vành Khuyên, Bảo Lâm), Cây có múi (Bưởi, Cam, Quýt).

 

Xây dựng kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025

 

Đó là chỉ đạo của đồng chí Hồ Tiến Thiệu, Phó Chủ tịch UBND tỉnh tại Công văn số 3700/VP-KTN ngày 09/9/20019. Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ trì đôn đốc, theo dõi các chủ đầu tư cập nhật, báo cáo tình hình triển khai Kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016 - 2020; chủ động hướng dẫn các sở, ngành, UBND các huyện, thành phố lập Kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025; chuẩn bị phương án xây dựng Kế hoạch đầu tư công trung hạn của tỉnh giai đoạn 2021-2025 để báo cáo Bộ Kế hoạch và Đầu tư. Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn báo cáo đánh giá tình hình thực hiện Kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016-2020 và xây dựng Kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025 thuộc lĩnh vực quản lý.

 

Giải thể các chốt kiểm dịch, kiểm soát ngăn chặn, phòng chống Dịch tả lợn Châu Phi

 

Chủ tịch UBND tỉnh quyết định giải thể các chốt kiểm dịch, kiểm soát vận chuyển động vật, sản phẩm động vật, ngăn chặn, phòng, chống bệnh Dịch tả lợn Châu Phi tại Quyết định số 1740/QĐ-UBND ngày 10/9/2019. Từ ngày 15/9/2019, giải thể các chốt kiểm dịch, kiểm soát vận chuyển động vật, sản phẩm động vật, ngăn chặn, phòng, chống bệnh Dịch tả lợn Châu Phi được thành lập theo Quyết định số 462/QĐ-UBND ngày 12/3/2019 của Chủ tịch UBND tỉnh.

 

Kế hoạch triển khai Tháng hành động vì bình đẳng giới và phòng, chống bạo lực trên cơ sở giới năm 2019

 

Nội dung trên được UBND tỉnh ban hành tại Kế hoạch số 154/KH-UBND ngày 11/9/2019. Với chủ đề “Chấm dứt bạo lực đối với phụ nữ và trẻ em”, thực hiện từ ngày 15/11/2019 - 15/12/2019. Tập trung vào một số hoạt động: Tuyên truyền, tổ chức các diễn đàn đối thoại, tọa đàm, hội thảo, tập huấn, giao lưu văn nghệ, thể thao, tổ chức các cuộc thi về chủ đề bình đẳng giới và bạo lực trên cơ sở giới, giao lưu văn nghệ, thể thao..., biểu dương những điển hình và điểm sáng trong công tác phòng chống bạo lực trên cơ sở giới; thực hiện lồng ghép công tác kiểm tra thực hiện công tác vì sự tiến bộ của phụ nữ, bình đẳng giới với công tác chuyên môn, lĩnh vực phụ trách; thanh tra, xử lý vi phạm; đẩy mạnh phòng ngừa, phát hiện và ngăn chặn, xử lý kịp thời các vụ việc bạo lực, xâm hại phụ nữ và trẻ em.

 

Họp xem xét tình hình giải ngân kế hoạch vốn đầu tư công năm 2019 và kiểm tra tình hình thực hiện Dự án Khu trung chuyển hàng hóa và Khu chế xuất 1

 

Ngày 11/9/2019, Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì cuộc họp xem xét tình hình giải ngân kế hoạch vốn đầu tư công năm 2019. Yêu cầu các chủ đầu tư chủ động đẩy nhanh tiến độ thi công các công trình, dự án do đơn vị quản lý, đặc biệt là các dự án thuộc hai chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững và xây dựng nông thôn mới, phối hợp để xử lý tốt các vướng mắc trong công tác giải phóng mặt bằng; đối với những nguồn vốn chưa được trung ương giao hết cần khẩn trương báo cáo với bộ, ngành chủ quản để được cấp vốn kịp thời. Các sở, ngành liên quan báo cáo, đề xuất UBND tỉnh hoặc cấp có thẩm quyền quyết định điều chuyển kế hoạch vốn từ các dự án giải ngân chậm sang các dự án có nhu cầu, đồng thời tham mưu tỉnh các biện pháp chỉ đạo để đẩy nhanh tiến độ giải ngân nguồn vốn.

 

Cùng ngày, Chủ tịch UBND tỉnh đã tổ chức kiểm tra tình hình thực hiện Dự án Khu Trung chuyển hàng hóa và Dự án đầu tư hạ tầng Khu Chế xuất 1 thuộc Khu Kinh tế cửa khẩu Đồng Đăng - Lạng Sơn.

 

Đối với Dự án Khu Trung chuyển hàng hóa, UBND huyện Cao Lộc và các xã liên quan cần tập trung đẩy nhanh tiến độ giải phóng mặt bằng, tăng cường tuyên truyền, vận động người dân, linh hoạt trong công tác giải phóng mặt bằng và bố trí tái định cư, tạo điều kiện để tổ chức thi công; các sở, ban, ngành liên quan rà soát, thực hiện nghiêm túc các chỉ đạo, thông báo kết luận của lãnh đạo UBND tỉnh, khẩn trương cấp các giấy chứng nhận, giấy phép cho nhà đầu tư theo quy định; nhà đầu tư khẩn trương hoàn thành các thủ tục pháp lý còn thiếu (Giấy phép xây dựng, Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất…), bố trí nhân lực, máy móc, tổ chức khởi công dự án trước ngày 15/10/2019, thi công ngay các vị trí đã có mặt bằng, tiếp tục phối hợp với huyện Cao Lộc giải phóng mặt bằng các khu vực còn lại.

Đối với Dự án đầu tư hạ tầng Khu Chế xuất 1, chủ đầu tư tăng cường công tác quản lý, điều hành dự án, phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan hoàn thành các thủ tục về đầu tư xây dựng, phương án đấu nối giao thông, lập kế hoạch tiến độ, bố trí chi trả cho công tác bồi thường, tái định cư, sớm khởi công dự án. UBND huyện Cao Lộc khẩn trương thẩm định quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 dự án, hoàn thành việc kiểm đếm, lập phương án bồi thường, tái định cư.