Skip to main content
Quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2015 - 2020

Chỉ đạo, điều hành nổi bật của UBND tỉnh trong tuần qua (từ ngày 26/8 - 01/9/2019)

Kế hoạch di chuyển Bệnh viện đa khoa tỉnh đến cơ sở mới. Chỉ đạo thực hiện kết nối, liên thông dữ liệu hộ tịch.

 

Kế hoạch di chuyển Bệnh viện đa khoa tỉnh đến cơ sở mới

 

Ban Chỉ đạo di chuyển Bệnh viện đa khoa tỉnh đến cơ sở mới ban hành Kế hoạch số 72/KH-BCĐ ngày 30/8/2019 về việc di chuyển BVĐK tỉnh đến cơ sở mới Bệnh viện 700 giường. Quá trình di chuyển đảm bảo công tác chuyên môn và an toàn tuyệt đối về người, tài sản trước, trong và sau khi di chuyển; không làm gián đoạn, ảnh hưởng đến công tác cấp cứu, khám chữa bệnh cho nhân dân trên địa bàn tỉnh. Thời gian di chuyển bắt đầu từ ngày 18/9/2019.

 

Chỉ đạo thực hiện kết nối, liên thông dữ liệu hộ tịch

 

Đó là chỉ đạo của đồng chí Dương Xuân Huyên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh tại Công văn số 3565/VP-NC ngày 29/8/2019. Sở Thông tin và Truyền thông, Sở Tư pháp, Bảo hiểm xã hội tỉnh chủ trì, phối hợp với các coq quan liên quan thực hiện kết nối liên thông dữ liệu đăng ký khai sinh, cấp thẻ bảo hiểm y tế cho trẻ dưới 6 tuổi và thực hiện kết nối, trao đổi dữ liệu hồ sơ đăng ký hộ tịch của công dân. Bảo hiểm xã hội tỉnh quan tâm chỉ đạo các đơn vị trong ngành phối hợp với Sở Tư pháp, Phòng Tư pháp các huyện, thành phố và UBND các xã, phường, thị trấn trong việc triển khai liên thông dữ liệu đăng ký khai sinh, cấp Thẻ bảo hiểm y tế cho trẻ dưới 6 tuổi theo hướng dẫn tại của Bộ Tư pháp.

 

Phân bổ 2.954.683 kg gạo cho các huyện, thành phố hỗ trợ cho học sinh theo Nghị định số 116/2016/NĐ-CP, học kỳ I năm học 2019 - 2020

 

UBND tỉnh ban hành Quyết định số 1659/QĐ-UBND, ngày 28/8/2019 phân bổ 2.954.683 kg gạo cho các huyện, thành phố để hỗ trợ cho học sinh theo quy định tại Nghị định số 116/2016/NĐ-CP ngày 18/7/2016 của Chính phủ, học kỳ I năm học 2019-2020. Định mức hỗ trợ 15kg/tháng/học sinh, số tháng được hỗ trợ: 05 tháng. Cụ thể, huyện Hữu Lũng: 451.050 kg, huyện Chi Lăng: 226.860 kg, huyện Tràng Định: 280.065 kg, huyện Văn Lãng: 183.650 kg, huyện Cao Lộc: 339.275 kg, huyện Đình Lập: 179.476 kg, huyện Lộc Bình: 393.825 kg, huyện Bắc Sơn: 176.475 kg, huyện Bình Gia: 366.765 kg, huyện Văn Quan: 347.942 kg, thành phố Lạng Sơn: 9.300 kg. Sở Giáo dục và Đào tạo có trách nhiệm tiếp nhận, quản lý và phân phối gạo đến các học sinh được hỗ trợ theo đúng quy định.

 

Triển khai Đề án “Tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong phổ biến, giáo dục pháp luật”

 

Đó là nội dung chỉ đạo của UBND tỉnh tại Công văn số 893/UBND-NC ngày 28/8/2019. Các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thành phố thường xuyên đổi mới nội dung, đa dạng hóa hình thức, nâng cao hiệu quả công tác phổ biến, giáo dục pháp luật; chủ động lựa chọn những vấn đề, nội dung pháp luật mới, được người dân quan tâm liên quan đến ngành, lĩnh vực quản lý xây dựng các chương trình, sản phẩm, tài liệu, ấn phẩm PBGDPL, đăng tải lên Trang thông tin điện tử PBGDPL; đảm bảo trang thiết bị tại các điểm khai thác tủ sách pháp luật điện tử. Xây dựng Trang thông tin điện tử PBGDPL; tổ chức tập huấn kiến thức tin học, kỹ năng ứng dụng công nghệ thông tin cho đội ngũ thực hiện công tác PBGDPL.

 

Kế hoạch tổ chức thực hiện Kế hoạch số 113-KH/TU ngày 05/8/2019 của Tỉnh ủy thực hiện Chỉ thị số 30-CT/TW ngày 22/01/2019 của Ban Bí thư

 

UBND tỉnh ban hành Kế hoạch số 147/KH-UBND ngày 30/8/2019 về tăng cường công tác bảo vệ quyền lợi của người tiêu dùng. Một số nội dung trọng tâm: Đẩy mạnh tuyên truyền, giáo dục, phổ biến chính sách, pháp luật liên quan đến bảo vệ quyền lợi của người tiêu dùng. Tổ chức có hiệu quả các hoạt động hưởng ứng Ngày quyền của người tiêu dùng Việt Nam. Đẩy mạnh thanh tra, kiểm tra, giám sát, xử lý vi phạm và hỗ trợ người tiêu dùng. Thiết lập và công khai số điện thoại đường dây nóng tiếp nhận phản ánh, khiếu nại của người tiêu dùng và doanh nghiệp nhanh chóng, thuận tiện; Nâng cao trách nhiệm của tổ chức, cá nhân sản xuất, kinh doanh hàng hóa, dịch vụ. Thực hiện tốt các hoạt động hợp tác về bảo vệ người tiêu dùng theo thỏa thuận thương mại song phương, đa phương và các điều ước quốc tế.

 

Họp chuyên đề xem xét giải quyết khó khăn, vướng mắc trong công tác giải phóng mặt bằng

 

Ngày 29/8/2019, đồng chí Hồ Tiến Thiệu, Phó Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì cuộc họp chuyên đề kỳ tháng 8/2019, xem xét giải quyết khó khăn, vướng mắc trong công tác giải phóng mặt bằng (GPMB) trên địa bàn tỉnh. Đồng chí Phó Chủ tịch yêu cầu: Đối với dự án đường Hữu Nghị - Bảo Lâm, cần tiếp tục tuyên truyền, vận động và tổ chức bảo vệ thi công, GPMB xong trước ngày 10/9. Về vướng mắc trong việc giải quyết bồi thường thiệt hại hoa màu cho các hộ dân do đất sạt lở xuống ruộng tại dự án cao tốc Bắc Giang - Lạng Sơn, yêu cầu trong tháng 9/2019, Công ty cổ phần BOT Bắc Giang - Lạng Sơn giải quyết xong toàn bộ những kiến nghị chính đáng của người dân, trước ngày 15/10 phải hoàn trả xong đường gom dân sinh và khắc phục thiếu sót, hạn chế, UBND 2 huyện Chi Lăng và Hữu Lũng tăng cường phối hợp với Công ty BOT tích cực tuyên truyền cho người dân bàn giao mặt bằng. Đối với dự án đường đến trung tâm xã Tân Yên, huyện Tràng Định yêu cầu trong tháng 9/2019, nhà đầu tư phải giải quyết xong công tác GPMB, đôn đốc nhà thầu, giải quyết vấn đề xô sạt, nứt nhà dân.