Skip to main content
Quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2015 - 2020

Kế hoạch tổ chức hội thảo khoa học cấp bộ kỷ niệm 110 năm ngày sinh đồng chí Hoàng Văn Thụ

Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh ban hành Kế hoạch số 90-KH/HVCTQG tổ chức hội thảo khoa học cấp bộ kỷ niệm 110 năm ngày sinh đồng chí Hoàng Văn Thụ, (04/11/1909 – 04/11/2019).

 

Tượng đài đồng chí Hoàng Văn Thụ tại thành phố Lạng Sơn

Mục đích nhằm làm rõ cuộc đời hoạt động cách mạng phong phú và những đóng góp của đồng chí Hoàng Văn Thụ đối với Đảng và cách mạng Việt Nam, với quê hương Lạng Sơn. Làm sáng tỏ phẩm chất kiên cường và tấm gương cách mạng trong sáng, mẫu mực của đồng chí Hoàng Văn Thụ, góp phần vào việc tuyên truyền, giáo dục chủ nghĩa yêu nước, tấm gương đạo đức cách mạng của các thế hệ đi trước đối với thế hệ hôm nay.

 

Hội thảo có chủ đề “Đồng chí Hoàng Văn Thụ - Nhà lãnh đạo tiền bối tiêu biểu của Đảng, người con ưu tú của quê hương Lạng Sơn”. Theo kế hoạch, tại Hội thảo sẽ có gần 40 bài tham luận của các Giáo sư, Tiến sỹ và của các cơ quan, đơn vị, địa phương trình bày về phẩm chất kiên cường và tấm gương cách mạng của đồng chí Hoàng Văn Thụ. Dự kiến Hội thảo sẽ được tổ chức tại tỉnh Lạng Sơn vào ngày 03/11/2019./.

 

Khánh Ly