Skip to main content
Quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2015 - 2020

Quyết định công nhận trường học đạt chuẩn quốc gia năm 2019

UBND tỉnh quyết định công nhận trường học đạt chuẩn quốc gia năm 2019 (Quyết định số 1543/QĐ-UBND, ngày 14/8/2019).

 

Ảnh minh họa

Cụ thể, gồm các Trường: Trường Trung học cơ sở thị trấn Văn Quan, huyện Văn Quan đạt chuẩn quốc gia mức độ 2; Trường Phổ thông dân tộc bán trú Tiểu học và Trung học cơ sở Mông Ân, huyện Bình Gia đạt chuẩn quốc gia mức độ 1.

 

Quyết định có hiệu lực thi hành kể từ ngày 14/8/2019. Thời hạn công nhận đạt chuẩn quốc gia là 05 năm kể từ ngày ký./.

 

Bích Diệp