Skip to main content
Quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2015 - 2020

Chỉ đạo, điều hành nổi bật của UBND tỉnh trong tuần qua (từ ngày 22/7 - 28/7/2019).

Chỉ đạo, hướng dẫn thực hiện một số biện pháp phòng, chống bệnh dịch tả lợn Châu Phi. Thực hiện chỉ đạo điều hành giá và thực hiện các khoản thu trong lĩnh vực giáo dục đào tạo năm học 2019 - 2020.

 

Chỉ đạo, hướng dẫn thực hiện một số biện pháp phòng, chống bệnh dịch tả lợn Châu Phi.

 

Đó là chỉ đạo của Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hồ Tiến Thiệu tại Công văn số 3022/VP-KTN, ngày 24/7/2019. Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn hướng dẫn tiêu hủy lợn mắc bệnh, lợn chết, lợn có kết quả xét nghiệm dương tính với mầm bệnh dịch tả lợn Châu Phi (DTLCP); đối với lợn khỏe mạnh trong cùng chuồng, dãy chuồng với lợn mắc bệnh có kết quả xét nghiệm âm tính với mầm bệnh DTLCP được nuôi cách ly hoặc giết mổ để tiêu thụ tại địa bàn cấp huyện. Kiểm soát vận chuyển lợn ra ngoài, vào vùng dịch của các trang trại chăn nuôi có điểm trung chuyển: Được vận chuyển lợn (để nuôi làm giống, nuôi thương phẩm, để giết mổ) có kết quả âm tính với mầm bệnh DTLCP từ trại chăn nuôi đến điểm trung chuyển. Thời gian lưu giữ lợn tại điểm trung chuyển nếu chưa vượt quá 12 (mười hai) giờ thì không phải lấy mẫu xét nghiệm lại khi vận chuyển.

 

Thực hiện chỉ đạo điều hành giá và thực hiện các khoản thu trong lĩnh vực giáo dục đào tạo năm học 2019 - 2020

 

UBND tỉnh chỉ đạo nội dung trên tại Công văn số 716/UBND-KGVX ngày 22/7/2019. Yêu cầu các Sở: Giáo dục và Đào tạo, Tài chính và UBND các huyện, thành phố tổ chức chỉ đạo triển khai thực hiện tốt các nội yêu cầu của Bộ Giáo dục và Đào tạo tại Công văn số 2976/BGDĐT-KHTC ngày 15/7/2019, trong đó cam kết về chất lượng giáo dục và đào tạo, đảm bảo các điều kiện và thu chi tài chính, thực hiện các khoản thu theo đúng quy định, có biện pháp xử lý nghiêm đối với cá nhân là người đứng đầu cơ sở giáo dục để xảy ra lạm thu, thu ngoài học phí; thực hiện nghiêm chỉ đạo của Bộ về giá sách giáo khoa, vật tư giáo dục cũng như tăng giá đột biến các mặt hàng văn phòng phẩm khác... trước khi vào năm học mới.

 

Quy chế khai thác, sử dụng cơ sở dữ liệu công chứng trên địa bàn tỉnh

 

UBND tỉnh ban hành Quy chế trên tại Quyết định số 20/2019/QĐ-UBND ngày 22/7/2019. Nội dung được cập nhật vào cơ sở dữ liệu công chứng gồm: Thông tin về hợp đồng giao dịch, các bên tham gia hợp đồng, giao dịch, tài sản, thông tin khác có liên quan. Việc nhập thông tin vào cơ sở dữ liệu công chứng phải thực hiện trước khi phát hành văn bản công chứng. Trước khi ký công chứng hợp đồng, giao dịch liên quan đến tài sản là quyền sử dụng đất hoặc tài sản là động sản có đăng ký, công chứng viên phải trực tiếp tra cứu hoặc yêu cầu nhân viên của tổ chức hành nghề công chứng tra cứu cơ sở dữ liệu công chứng để kiểm tra về tình trạng giao dịch của tài sản. Kết quả tra cứu là nguồn thông tin để công chứng viên kiểm tra, xem xét trước khi quyết định công chứng hoặc từ chối công chứng hợp đồng, giao dịch. Quyết định có hiệu lực thi hành từ ngày 02/8/2019.

Kế hoạch thực hiện Đề án về tăng cường hoạt động đo lường hỗ trợ doanh nghiệp

UBND tỉnh ban hành Kế hoạch số 129/KH-UBND ngày 23/7/2019 triển khai Đề án “Tăng cường, đổi mới hoạt động đo lường hỗ trợ doanh nghiệp Việt Nam nâng cao năng lực cạnh tranh và hội nhập quốc tế giai đoạn đến năm 2025, định hướng đến năm 2030”. Mục tiêu đến năm 2025 hỗ trợ, khuyến khích xã hội hóa được ít nhất 05 chuẩn đo lường, phương tiện đo các loại và đến năm 2030 là ít nhất 10 loại cho doanh nghiệp. Một số giải pháp: Áp dụng cơ chế, chính sách tạo thuận lợi hoạt động đo lường hỗ trợ doanh nghiệp, tăng cường phát triển hạ tầng đo lường, nâng cao hiệu quả công tác quản lý nhà nước về đo lường, triển khai công tác hỗ trợ doanh nghiệp đảm bảo chất lượng sản phẩm hàng hóa, hợp tác quốc tế về nghiên cứu, đào tạo, chuyển giao công nghệ về đo lường. Thời gian thực hiện: Giai đoạn 1 từ năm 2019 - 2025, Giai đoạn 2 từ năm 2026 - 2030.

 

Phê duyệt Phương án thực hiện kiểm kê đất đai, lập bản đồ hiện trạng sử dụng đất năm 2019

 

Phương án trên được UBND tỉnh phê duyệt tại Quyết định số 1401/QĐ-UBND ngày 25/7/2019. Đối tượng kiểm kê gồm: Diện tích các loại đất, các đối tượng sử dụng, đối tượng được Nhà nước giao đất để quản lý; tình hình quản lý và sử dụng đất của doanh nghiệp nhà nước và doanh nghiệp nhà nước cổ phần hóa, các ban quản lý rừng và doanh nghiệp sản xuất nông, lâm nghiệp, các dự án xây dựng nhà ở thương mại, các công trình sự nghiệp ngoài công lập, công trình công cộng có mục đích kinh doanh; đất nông nghiệp sử dụng vào mục đích công ích của UBND cấp xã; đất khu công nghiệp, cụm công nghiệp, khu chế xuất; diện tích đất bị sạt lở, bồi đắp. Cấp xã triển khai thực hiện từ ngày 01/8/2019, hoàn thành trước ngày 16/01/2020; cấp huyện hoàn thành trước ngày 01/3/2020; cấp tỉnh triển khai thực hiện điều tra kiểm kê đất đai chuyên đề từ ngày 01/8/2019, hoàn thành trước ngày 16/4/2020.

 

Họp UBND tỉnh thường kỳ tháng 7/2019

 

Ngày 24/7/2019, UBND tỉnh đã tổ chức phiên họp thường kỳ tháng 7/2019, thảo luận, thống nhất các dự thảo: Dự thảo Báo cáo của UBND tỉnh về tình hình kinh tế - xã hội tháng 7 và 7 tháng, nhiệm vụ trọng tâm tháng 8 năm 2019. Dự thảo Đề án Chương trình mỗi xã một sản phẩm tỉnh Lạng Sơn giai đoạn 2019 - 2020, định hướng đến năm 2030. Các dự thảo Quyết định của UBND tỉnh về sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định việc cưỡng chế thực hiện quyết định giải quyết tranh chấp đất đai đã có hiệu lực thi hành ban hành kèm theo Quyết định số 32/2018/QĐ-UBND ngày 05/3/2018 của UBND tỉnh; ban hành quy định về việc góp quyền sử dụng đất và điều chỉnh lại quyền sử dụng đất để thực hiện dự án đầu tư; ban hành quy chế thu thập, quản lý, khai thác, chia sẻ và sử dụng thông tin, dữ liệu tài nguyên và môi trường; Quy định về thu, sử dụng các khoản thu theo thỏa thuận trong các cơ sở giáo dục mầm non, phổ thông, giáo dục thường xuyên công lập trên địa bàn tỉnh.