Skip to main content
Quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2015 - 2020

Công nhận điểm du lịch Ga quốc tế Đồng Đăng

UBND tỉnh vừa quyết định công nhận điểm du lịch Ga quốc tế Đồng Đăng, huyện Cao Lộc (Quyết định số 958/QĐ-UBND ngày 27/5/2019).

 

Ga Đồng Đăng đã diễn ra lễ đón, tiễn Chủ tịch Triều Tiên Kim Jong Un tới Việt Nam hồi tháng 02/2019. Ảnh: Văn phòng UBND tỉnh

Theo đó, Ga quốc tế Đồng Đăng có các quyền, nghĩa vụ quản lý điểm du lịch theo quy định; Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch thực hiện quản lý nhà nước về du lịch đối với điểm du lịch Ga quốc tế Đồng Đăng; UBND huyện Cao Lộc tổ chức công bố điểm du lịch được công nhận và thực hiện công tác quản lý nhà nước theo quy định.

 

Ga Đồng Đăng nằm trên địa bàn thị trấn Đồng Đăng, huyện Cao Lộc, cách Thành phố Lạng Sơn 14km về phía Đông Nam, là nơi tiếp giáp của quốc lộ 1A, 1B, đường 4, đường lên cửa khẩu Hữu Nghị. Ga Đồng Đăng có tài nguyên du lịch với ưu thế về giá trị lịch sử, có kết nối với hệ thống hạ tầng giao thông thuận tiện và đảm bảo các điều kiện khác về cơ sở hạ tầng, an ninh, trật tự…đủ điều kiện để công nhận là điểm du lịch.

 

 Phương Linh