Skip to main content
Quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2015 - 2020

Phê duyệt Đề án vận động nguồn lực xã hội hỗ trợ trẻ em các xã đặc biệt khó khăn thuộc vùng dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2019 – 2025

Thủ tướng Chính phủ vừa có Quyết định phê duyệt Đề án vận động nguồn lực xã hội hỗ trợ trẻ em các xã đặc biệt khó khăn thuộc vùng dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2019 – 2025 (Quyết định số 588/QĐ-TTg, ngày 17/5/2019).

 

http://baolangson.vn/upload/Nam-2015/Thang-1/7-1/4629-(5)-2015.01.07.09.16.05.jpg

Ảnh minh họa (baolangson.vn)

Mục tiêu của Đề án nhằm cải thiện tình trạng sức khỏe, dinh dưỡng của trẻ em thông qua khám chữa bệnh, hỗ trợ bữa ăn dinh dưỡng cho trẻ em lứa tuổi mầm non, tiểu học; hỗ trợ trẻ em được tham gia hoạt động văn hóa, vui chơi, giải trí và hỗ trợ đồ ấm cho trẻ em.

 

Các hoạt động chủ yếu của Đề án: tăng cường tuyên truyền, vận động các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân, mọi tầng lớp Nhân dân đóng góp nguồn lực cho việc thực hiện Đề án; vận động, hình thành mạng lưới các nhà tài trợ, các tổ chức trong nước và quốc tế hỗ trợ thực hiện Đề án; điều phối việc hỗ trợ cho trẻ em các xã đặc biệt khó khăn thuộc vùng dân tộc thiểu số và miền núi về khám chữa bệnh, dinh dưỡng, vui chơi, giải trí, đồ ấm cho trẻ em phù hợp theo độ tuổi; tăng cường công tác quản lý nhà nước trong việc vận động nguồn lực hỗ trợ trẻ em các xã đặc biệt khó khăn thuộc vùng dân tộc thiểu số và miền núi; kịp thời động viên, khen thưởng các cơ quan, tổ chức, cá nhân tham gia đóng góp, vận động nguồn lực thực hiện Đề án.

 

Thùy Linh