Skip to main content
Quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2015 - 2020

Chỉ đạo, điều hành nổi bật của UBND tỉnh trong tuần qua (từ ngày 25/02- 03/3/2019)

Triển khai các giải pháp cấp bách phòng chống bệnh Dịch tả lợn Châu Phi. Kế hoạch thực hiện chương trình xây dựng nông thôn mới năm 2019.

 

Triển khai các giải pháp cấp bách phòng chống bệnh Dịch tả lợn Châu Phi

 

UBND tỉnh ban hành Công văn số 175/UBND-KTN ngày 27/2/2019 chỉ đạo nội dung trên. Yêu cầu Chủ tịch UBND các huyện, thành phố: Trực tiếp chỉ đạo triển khai các giải pháp cấp bách phòng chống bệnh Dịch tả lợn Châu Phi, không để phát sinh ổ dịch trên địa bàn, khi phát hiện dịch bệnh phải tổ chức tiêu hủy các động vật mắc bệnh, nghi mắc bệnh, chết, tổng vệ sinh, phun thuốc khử trùng, tiêu độc; kịp thời phát hiện, ngăn chặn và xử lý nghiêm theo quy định các trường hợp buôn bán, vận chuyển động vật, sản phẩm động vật có nguy cơ làm lây lan dịch bệnh; tại khu vực biên giới tổ chức giám sát chặt chẽ tại cửa khẩu, đường mòn, lối mở, tăng cường tuyên truyền để người dân không tham gia vào hoạt động buôn bán, vận chuyển nhập lậu lợn, sản phẩm lợn qua biên giới vào khu vực nội địa.

 

Kế hoạch thực hiện chương trình xây dựng nông thôn mới năm 2019

 

Nội dung trên được UBND tỉnh ban hành tại Kế hoạch số 46/KH-UBND ngày 22/02/2019. Năm 2019, phấn đấu xây dựng 12 xã đạt chuẩn nông thôn mới, nâng tổng số xã đạt chuẩn nông thôn mới toàn tỉnh lên 60 xã; bình quân 01 xã đạt từ 11 - 11,5 tiêu chí. Đối với 05 xã điểm đặc biệt khó khăn phấn đấu đạt bình quân 14 tiêu chí/xã; 20 xã biên giới phấn đấu đạt bình quân 9,5-10 tiêu chí/xã; mỗi xã đạt chuẩn nông thôn mới lựa chọn và xây dựng thành công ít nhất từ 1-2 "khu dân cư kiểu mẫu". Tập trung vào công tác chỉ đạo, điều hành, tuyên truyền, đào tạo, tập huấn, xây dựng kết cấu hạ tầng nông thôn, phát triển sản xuất và đổi mới các hình thức tổ chức sản xuất, xây dựng Bộ tiêu chí xã nông thôn mới nâng cao, mô hình Khu dân cư kiểu mẫu và thực hiện Đề án hỗ trợ thôn bản đạt chuẩn nông thôn mới.

 

Kế hoạch thực hiện công tác phòng, chống tội phạm năm 2019

 

Ban Chỉ đạo 138 tỉnh ban hành Kế hoạch số 24/KH-BCĐ ngày 26/02/2019 về thực hiện nội dung trên. Phấn đấu giảm 03% số vụ phạm tội hình sự so với năm 2018, tỷ lệ điều tra, khám phá án đạt từ 80% trở lên, trọng án đạt 100%, tỷ lệ giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm đạt trên 90%, bảo vệ an toàn tuyệt đối các sự kiện chính trị, văn hóa diễn ra trên địa bàn tỉnh. Một số nhiệm vụ trọng tâm: Tiếp tục tổ chức thực hiện có hiệu quả các văn bản chỉ đạo của trung ương, của tỉnh về công tác phòng chống tội phạm. Lực lượng Công an chủ động phối hợp triển khai đồng bộ các biện pháp, kế hoạch nghiệp vụ, nắm chắc, dự báo sát tình hình. Các cơ quan tư pháp đẩy nhanh tiến độ điều tra, truy tố, xét xử các vụ án trọng điểm nhằm răn đe tội phạm và giáo dục, phòng ngừa chung; tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính, chấn chỉnh, xử lý nghiêm các hành vi nhũng nhiễu, tiêu cực.

 

Triển khai Dự án “Nâng cao năng suất, chất lượng sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ của doanh nghiệp, hợp tác xã giai đoạn 2012 - 2020” năm 2019

 

Ban Điều hành Dự án năng suất và chất lượng tỉnh ban hành Kế hoạch số 18/KH-BĐH ngày 27/2/2019 triển khai dự án trên. Các nội dung thực hiện: Đẩy mạnh thông tin, tuyên truyền, phổ biến nội dung Dự án đến các DN, HTX; tiếp tục triển khai và nhân rộng mô hình về cải tiến, nâng cao năng suất và chất lượng; tăng cường năng lực kỹ thuật và thực hiện các hệ thống quản lý hoạt động đo lường thử nghiệm để đảm bảo sự chính xác trong đánh giá phù hợp tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật; tiếp tục thực hiện đổi mới công nghệ, nâng cao năng suất chất lượng sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ của DN, HTX; tiếp tục hỗ trợ DN, HTX thực hiện các hoạt động về xác lập quyền sở hữu trí tuệ, phát triển thương hiệu, xây dựng nhãn hiệu…; thường xuyên tổ chức kiểm tra việc thực hiện Dự án của DN, HTX.

 

Triển khai thực hiện Chương trình phòng, chống mua bán người năm 2019

 

Đó là nội dung tại Kế hoạch số 23/KH-BCĐ ngày 26/02/2019 của Ban Chỉ đạo phòng, chống tội phạm, tệ nạn xã hội và xây dựng phòng trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc tỉnh. Tập trung triển khai thực hiện Chương trình 130/CP của Chính phủ, 05 Đề án thuộc Chương trình năm 2019, các hoạt động hưởng ứng “Ngày toàn dân phòng, chống MBN - 30/7” năm 2019. Thực hiện có hiệu quả Chỉ thị số 01/CT-TTg, ngày 03/5/2018 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường phòng ngừa, đấu tranh, ngăn chặn tình trạng người Việt Nam xuất cảnh, di cư trái phép, cư trú và lao động bất hợp pháp, vi phạm pháp luật ở nước ngoài trong tình hình hiện nay.

 

Kế hoạch triển khai thi hành Luật Lâm nghiệp

 

Nội dung trên được UBND tỉnh ban hành tại Kế hoạch số 48/KH-UBND ngày 04/3/2019. Nội dung trọng tâm gồm: Tuyên truyền, phổ biến Luật Lâm nghiệp và các nghị định, thông tư hướng dẫn thực hiện các nội dung của Luật Lâm nghiệp, rà soát văn bản quy phạm pháp luật, thực hiện các nội dung, hoạt động chuyển tiếp theo quy định của Luật Lâm nghiệp.

 

Lãnh đạo tỉnh gặp mặt doanh nghiệp, hợp tác xã Xuân Kỷ Hợi 2019

 

Ngày 28/2/2019, UBND tỉnh tổ chức Hội nghị gặp mặt doanh nghiệp, hợp tác xã   Xuân Kỷ Hợi 2019. Chủ tịch UBND tỉnh nhấn mạnh trong thời gian tới, tỉnh sẽ tập trung lãnh đạo, chỉ đạo tạo môi trường kinh doanh thuận lợi từng bước đáp ứng sự mong mỏi của các doanh nghiệp, thúc đẩy sự phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh. Yêu cầu các sở, ngành lắng nghe, xem xét, giải quyết kịp thời các kiến nghị, phối hợp với các doanh nghiệp tham mưu cho tỉnh những cơ chế chính sách phù hợp nhằm tháo gỡ khó khăn, tạo điều kiện thuận lợi để các doanh nghiệp ngày càng phát triển.