Skip to main content
Quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2015 - 2020

Chỉ đạo, điều hành nổi bật của UBND tỉnh trong tuần qua (từ ngày 18/02- 24/02/2019)

Đảm bảo trật tự an toàn giao thông trên QL.1 phục vụ nhiệm vụ chính trị từ 24-28/2/2019. Tăng cường bảo đảm an toàn thực phẩm mùa Lễ hội Xuân 2019. Hỗ trợ hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo năm 2019.

 

Đảm bảo trật tự an toàn giao thông trên QL.1 phục vụ nhiệm vụ chính trị từ 24-28/2/2019

 

Chủ tịch UBND tỉnh chỉ đạo nội dung trên tại Công văn số 634/VP-KTN ngày 22/2/2019. Sở Giao thông vận tải phối hợp với Công an tỉnh, UBND các huyện, thành phố tổ chức hướng dẫn, phân luồng giao thông khi xảy ra ùn tắc tại các nút giao với QL.1; tổ chức thực hiện các giải pháp đảm bảo an ninh trật tự và an toàn giao thông trên QL.1, giải tỏa các trường hợp chiếm dụng lòng, lề đường làm cản trở giao thông trên tuyến QL.1; tạm dừng các hoạt động thi công trên tuyến đường QL.1 trong thời gian trên; phối hợp với Sở Giao thông vận tải các tỉnh có tuyến xe khách liên tỉnh có hành trình đi qua Lạng Sơn trên tuyến QL.1 để chỉ đạo các đơn vị kinh doanh vận tải, các bến xe khách điều chỉnh phù hợp hoạt động vận tải, đảm bảo trật tự an toàn giao thông.

 

Tăng cường bảo đảm an toàn thực phẩm mùa Lễ hội Xuân 2019

 

Ban Chỉ đạo liên ngành về vệ sinh an toàn thực phẩm tỉnh ban hành Công văn số 258/BCĐ ngày 21/2/2019 chỉ đạo nội dung trên. Đề nghị Ban chỉ đạo liên ngành về VSATTP các huyện, thành phố đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến quy định của pháp luật về an toàn thực phẩm trong sản xuất, kinh doanh, chế biến thực phẩm; tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra về an toàn thực phẩm tại các Lễ hội, sự kiện lớn trên địa bàn, xử lý nghiêm tổ chức, các nhân vi phạm về an toàn thực phẩm và công khai vi phạm trên các phương tiện thông tin đại chúng; tiếp tục triển khai Kế hoạch số 104/KH-BCĐ ngày 19/12/2018 của Ban Chỉ đạo liên ngành về VSATTP tỉnh, sẵn sàng các điều kiện để triển khai hiệu quả các biện pháp xử lý, khắc phục hậu quả khi xảy ra sự cố an toàn thực phẩm, ngộ độc thực phẩm.

 

Hỗ trợ hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo năm 2019

 

Nội dung trên được UBND tỉnh ban hành tại Kế hoạch số 39/KH-UBND ngày 15/02/2019. Mục tiêu hỗ trợ từ 01 - 02 dự án, doanh nghiệp khởi nghiệp đổi mới sáng tạo, xây dựng thử nghiệm từ 01 vườn ươm khởi nghiệp đổi mới sáng tạo, thúc đẩy sự phát triển của doanh nghiệp khởi nghiệp đổi mới sáng tạo thông qua việc hỗ trợ ban đầu từ các tổ chức chính trị - xã hội, chính quyền các cấp, hỗ trợ cá nhân, nhóm cá nhân có dự án khởi nghiệp, doanh nghiệp khởi nghiệp có khả năng tăng trưởng nhanh. Một số nhiệm vụ: Nâng cao năng lực cho hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo, bố trí các địa điểm tư vấn, hỗ trợ khởi nghiệp đổi mới sáng tạo, tổ chức; khuyến khích hình thành và sử dụng các quỹ nhằm hỗ trợ hoạt động khởi nghiệp đổi mới sáng tạo.

 

Tăng cường thực hiện trợ giúp xã hội đối với đối tượng bảo trợ xã hội

 

Đồng chí Dương Xuân Huyên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh chỉ đạo nội dung trên tại Công văn số 617/VP-KGVX ngày 21/02/2019. Sở Lao động - Thương binh và Xã hội chủ trì, phối hợp thực hiện tốt các yêu cầu của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội tại Công văn số 591/LĐTBXH-BTXH và Kế hoạch số 101/KH-UBND ngày 26/5/2017 của UBND tỉnh về thực hiện Đề án Đổi mới, phát triển trợ giúp xã hội giai đoạn 2017 - 2025. Triển khai áp dụng các chính sách trợ cấp xã hội cho từng thời kỳ theo lộ trình, các chính sách và phát triển dịch vụ trợ giúp khẩn cấp theo hướng dựa trên mức độ thiệt hại, mức độ tổn thương, hoàn cảnh cụ thể và khả năng khắc phục rủi ro. Đa dạng hóa các hình thức đầu tư, hình thức quản lý cơ sở trợ giúp xã hội, đẩy mạnh xã hội hóa. Quản lý và tổ chức triển khai chương trình an sinh xã hội trợ giúp cho người nghèo và đối tượng có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn.

 

Triển khai các giải pháp phát triển kinh tế hợp tác, hợp tác xã và nâng cao năng lực hoạt động của Liên minh Hợp tác xã tỉnh

 

Đó là chỉ đạo của đồng chí Hồ Tiến Thiệu, Phó Chủ tịch UBND tỉnh tại Công văn số 587/VP-KTTH ngày 19/02/2019. Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp triển khai thực hiện các giải pháp về phát triển các Tổ hợp tác, HTX, liên hiệp HTX tăng số lượng, mở rộng quy mô, nâng cao hiệu quả hoạt động, phát triển HTX trong các ngành nông nghiệp, công nghiệp và dịch vụ, chú trọng phát triển HTX nông nghiệp. Nâng cao chất lượng hoạt động của Ban Chỉ đạo đổi mới, phát triển kinh tế tập thể, thực hiện đồng bộ các chính sách hỗ trợ của tỉnh đối với HTX. Nâng cao năng lực hoạt động, ổn định tổ chức, bộ máy, cơ chế, chính sách, chất lượng nguồn nhân lực, quản lý có hiệu quả Quỹ hỗ trợ phát triển HTX. Mở rộng cung ứng dịch vụ hỗ trợ, xây dựng mô hình HTX sản xuất gắn với chuỗi giá trị.

 

Triển khai kế hoạch giải quyết tranh chấp đất đai giữa các hộ gia đình, cá nhân với các Công ty Lâm nghiệp trên địa bàn tỉnh

 

Ban Chỉ đạo 1546 tỉnh chỉ đạo nội dung trên tại Công văn số 182/CV-BCĐ ngày 15/2/2019. Đề nghị các thành viên BCĐ khẩn trương chỉ đạo xây dựng kế hoạch cụ thể của cơ quan, đơn vị, triển khai thực hiện đảm bảo đúng tiến độ, thời gian hoàn thành, tăng cường phối hợp trong quá trình kiểm tra, rà soát tình hình tranh chấp và thực hiện giải quyết tranh chấp đất đai giữa hộ gia đình, cá nhân với các Công ty Lâm nghiệp. UBND các huyện, thành phố nơi đang có tình trạng tranh chấp trên chỉ đạo tổng hợp, báo cáo rõ thực trạng, nguyên nhân, tổng hợp số vụ đã giải quyết xong, số vụ đang giải quyết và chưa giải quyết. Đối với các xã đã hoàn thành công tác đo đạc chỉnh lý hồ sơ, bản đồ địa chính phần diện tích đất các Công ty nông, lâm nghiệp trả về địa phương, đề xuất lập phương án sử dụng đất, báo cáo UBND tỉnh.