Skip to main content
Quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2015 - 2020

Chỉ đạo, điều hành nổi bật của UBND tỉnh trong tuần qua (từ ngày 11/02- 17/02/2019)

Kế hoạch kiểm tra thực hiện kỷ luật, kỷ cương hành chính năm 2019. Kế hoạch Năm an toàn giao thông 2019. Tăng cường kiểm soát việc buôn bán, tiêu thụ các loài động vật hoang dã nguy cấp và phóng sinh các loài ngoại lai xâm hại.

 

Kế hoạch kiểm tra thực hiện kỷ luật, kỷ cương hành chính năm 2019

 

UBND tỉnh ban hành nội dung trên tại Kế hoạch số 35/KH-UBND ngày 11/2/2019. Đối tượng kiểm tra: Các sở, ban, ngành thuộc UBND tỉnh, UBND các huyện, thành phố, UBND các xã, phường, thị trấn, cán bộ, công chức, viên chức và người lao động hợp đồng làm việc trong các cơ quan, đơn vị. Nội dung kiểm tra việc thực hiện quy định về kỷ luật, kỷ cương, văn hóa công sở, ứng xử của cán bộ, công chức, viên chức; tập trung vào công tác xây dựng, ban hành các văn bản để lãnh đạo, chỉ đạo, kế hoạch tuyên truyền, phổ biến, quán triệt và kế hoạch kiểm tra về kỷ luật, kỷ cương hành chính; quy trình tiếp nhận, giải quyết các phản ánh, kiến nghị của tổ chức, công dân về giải quyết thủ tục hành chính; trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan, đơn vị; việc thực hiện nhiệm vụ UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh giao.

 

Kế hoạch Năm an toàn giao thông 2019

 

Nội dung trên được Ban An toàn giao thông tỉnh ban hành tại Kế hoạch số 21/KH-BATGT ngày 12/02/2019, với chủ đề “An toàn giao thông cho hành khách và người đi mô tô, xe máy”. Một số nhiệm vụ trọng tâm: Nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật về trật tự ATGT, trật tự đô thị, xây dựng văn hoá giao thông; nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước về giao thông vận tải, xây dựng, đất đai và du lịch liên quan đến nhiệm vụ bảo đảm an toàn và chống ùn tắc giao thông; đẩy nhanh tiến độ và nâng cao chất lượng công tác đầu tư xây dựng, nâng cấp hệ thống kết cấu hạ tầng giao thông; đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin đối với công tác quản lý, tổ chức giao thông, hướng dẫn người tham gia giao thông.

 

Tăng cường kiểm soát việc buôn bán, tiêu thụ các loài động vật hoang dã nguy cấp và phóng sinh các loài ngoại lai xâm hại

 

UBND tỉnh chỉ đạo nội dung trên tại Công văn số 140/UBND-KTN ngày 12/02/2019. Yêu cầu Các lực lượng: Công an, Quản lý thị trường, Kiểm lâm, Hải quan, Bộ Chỉ huy Bộ đội biên phòng tỉnh tăng cường phối hợp liên ngành kiểm tra, kiểm soát thường xuyên đối với các nhà hàng, cơ sở kinh doanh, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm pháp luật. Các cơ quan thông tấn, báo chí thường xuyên tuyên truyền, phổ biến pháp luật, nâng cao nhận thức của người dân. Các đơn vị tăng cường chỉ đạo, quán triệt cán bộ, công chức, viên chức, người lao động tại đơn vị về việc không mua, bán, sử dụng, tặng hay nhận quà biếu là động vật hoang dã nguy cấp quy hiếm được ưu tiên bảo vệ và các sản phẩm của chúng; không thực hiện phóng sinh các loài sinh vật ngoại lai xâm hại ra môi trường tự nhiên.

 

Kế hoạch phòng, chống HIV/AIDS năm 2019

 

Nội dung trên được Ban Chỉ đạo 138 tỉnh ban hành tại Kế hoạch số 16/KH-BCĐ ngày 31/01/2019. Năm 2019 phấn đấu giảm 13% số nhiễm HIV phát hiện mới qua tiêm chích ma túy so với năm 2015, giảm 12% số nhiễm HIV mới phát hiện qua quan hệ tình dục so với năm 2015; 1.500 người nghiện chích ma túy tham gia điều trị nghiện các chất dạng thuốc phiện bằng thuốc thay thế hoặc thuốc khác; 85% người nhiễm HIV biết tình trạng nhiễm của mình, 85% người nhiễm HIV diện quản lý được điều trị ARV; 95% bệnh nhân điều trị ARV có thẻ BHYT, 100% bệnh nhân tham gia điều trị ARV có thẻ BHYT được cung cấp dịch vụ khám chữa bệnh HIV/AIDS từ nguồn quỹ Bảo hiểm y tế.

 

Công nhận phổ cập giáo dục, xóa mù chữ năm 2018

 

UBND tỉnh ban hành Quyết định số 320/QĐ-UBND ngày 12/02/2019 công nhận phổ cập giáo dục, xóa mù chữ năm 2018 đối với 11 huyện, thành phố. Trong đó, 11 huyện, thành phố duy trì đạt chuẩn phổ cập giáo dục mầm non trẻ em 5 tuổi, đạt chuẩn phổ cập giáo dục Tiểu học mức độ 3. 10 huyện đạt chuẩn phổ cập giáo dục Trung học cơ sở mức độ 2, riêng thành phố Lạng Sơn đạt chuẩn mức độ 3. Huyện Hữu Lũng đạt chuẩn phổ cập xóa mù chữ mức độ 1, các huyện, thành phố còn lại đạt chuẩn mức độ 2.

 

Triển khai thực hiện phát triển hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã nông nghiệp hoạt động có hiệu quả

 

UBND tỉnh ban hành nội dung trên tại Kế hoạch số 33/KH-UBND ngày 11/2/2019. Phấn đấu đến năm 2020 có 160 hợp tác xã nông nghiệp, trong đó có 50% hợp tác xã nông nghiệp hoạt động có hiệu quả, khoảng 3% - 5% hợp tác xã nông nghiệp hoạt động hiệu quả có ứng dụng công nghệ cao hoặc hoạt động theo hướng ứng dụng công nghệ cao, trên 30% hợp tác xã nông nghiệp tham gia chuỗi liên kết trong lĩnh vực nông nghiệp, thành lập mới 60 hợp tác xã nông nghiệp, bình quân mỗi năm thành lập mới từ 30 hợp tác xã nông nghiệp, có 01 liên hiệp hợp tác xã hoạt động có hiệu quả, thành lập mới 01 liên hiệp hợp tác xã.

 

Kế hoạch kiểm tra việc thực hiện kiểm soát thủ tục hành chính, cải cách thủ tục hành chính, triển khai cơ chế một cửa, một cửa liên thông năm 2019

 

Nội dung trên được UBND tỉnh ban hành tại Kế hoạch số 37/KH-UBND ngày 15/02/2019. Đoàn Kiểm tra làm việc trực tiếp tại 04 sở và 04 huyện, tại mỗi huyện kiểm tra 01 xã. Nội dung kiểm tra: Công tác chỉ đạo, điều hành và tổ chức thực hiện hoạt động kiểm soát TTHC, cải cách TTHC tại cơ quan/đơn vị. Công tác đánh giá tác động TTHC. Việc thực hiện công bố, công khai TTHC. Việc giải quyết TTHC. Công tác rà soát, đánh giá TTHC theo Kế hoạch số 213/KH-UBND ngày 29/12/2017 và Kế hoạch số 178/KH-UBND ngày 28/12/2018 của UBND tỉnh. Công tác tiếp nhận, xử lý phản ánh, kiến nghị của cá nhân, tổ chức về quy định hành chính. Tình hình, kết quả triển khai thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông; Đề án cải cách TTHC đến năm 2020. Công tác kiểm tra được tiến hành trong quý III năm 2019.