Skip to main content
Quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2015 - 2020

Chỉ đạo, điều hành nổi bật của UBND tỉnh trong tuần qua (từ ngày 28/01- 03/02/2019)

Tăng cường phòng ngừa tội phạm trộm cắp tài sản, các biện pháp bảo đảm an toàn thực phẩm dịp tết Nguyên đán Kỷ Hợi và Lễ hội Xuân năm 2019

 

Tăng cường phòng ngừa tội phạm trộm cắp tài sản dịp Tết Nguyên đán 2019

 

Đó là nội dung chỉ đạo của Ban Chỉ đạo 138 tỉnh ban hành tại Công văn số 297/BCĐ ngày 25/01/2019. Đề nghị các sở, ngành, UBND các huyện, thành phố quan tâm chỉ đạo tuyên truyền, thông báo rộng rãi đến các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, trường học, hộ kinh doanh và người dân trên địa bàn về phương thức, thủ đoạn hoạt động của tội phạm trộm cắp tài sản để nâng cao nhận thức, ý thức cảnh giác, vận động nhân dân phát hiện tố giác tội phạm; bố trí lực lượng bảo vệ chuyên trách thực hiện tốt nhiệm vụ, tăng cường tuần tra, canh gác để phòng ngừa tội phạm, phân công cán bộ trực dịp nghỉ Tết tại trụ sở cơ quan 24/24h.

 

Tăng cường các biện pháp bảo đảm an toàn thực phẩm dịp tết Nguyên đán Kỷ Hợi và Lễ hội Xuân năm 2019

 

Ban Chỉ đạo liên ngành về vệ sinh an toàn thực phẩm tỉnh chỉ đạo nội dung trên tại  Công văn số 172/BCĐ-ATTP ngày 29/01/2019. Đề nghị BCĐ liên ngành về vệ sinh ATTP cấp huyện chỉ đạo các cơ quan chức năng tổ chức triển khai đầy đủ, đồng bộ các nội dung của Kế hoạch số 104/KH-BCĐ ngày 19/12/2018 của BCĐ liên ngành về vệ sinh ATTP tỉnh; chỉ đạo tổ chức chiến dịch truyền thông về ATTP cho nhà quản lý, người sản xuất, kinh doanh thực phẩm và người tiêu dùng, đồng thời sẵn sàng phương án, lực lượng và trang thiết bị để triển khai các biện pháp xử lý, khắc phục hậu quả khi xảy ra sự cố ATTP, ngộ độc thực phẩm; tăng cường thanh tra, kiểm tra liên ngành về ATTP, kịp thời phát hiện, ngăn chặn, xử lý các vi phạm về ATTP, công khai trên phương tiện thông tin đại chúng để kịp thời cảnh báo cho Nhân dân.

 

Tăng cường chỉ đạo công tác quản lý và tổ chức lễ hội năm 2019

 

UBND tỉnh chỉ đạo nội dung trên tại Công văn số 126/UBND-KGVX ngày 31/01/2019. Yêu cầu các cấp, các ngành tổ chức thực hiện nghiêm túc chỉ đạo của Trung ương về công tác quản lý, tổ chức lễ hội theo yêu cầu tại Công văn số 323/BVHTTDL-VHCS của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, thực hiện nghiêm các văn bản của trung ương, của tỉnh về công tác quản lý và tổ chức lễ hội. Không lợi dụng việc tổ chức lễ hội nhằm mục đích trục lợi cá nhân, phục vụ lợi ích nhóm, thực hiện kiểm kê, phân loại lễ hội, lập hồ sơ khoa học di sản văn hóa lễ hội, nghiên cứu khoa học nhằm bảo tồn và phát huy giá trị văn hóa của lễ hội. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giới thiệu ý nghĩa giá trị của lễ hội, di tích, bảo tồn có chọn lọc những phong tục tập quán tốt đẹp của dân tộc. Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra trước, trong và sau khi tổ chức lễ hội.

Sử dụng công báo điện tử thay thế hoàn toàn Công báo in của tỉnh

UBND tỉnh ban hành Công văn số 99/UBND-NC ngày 28/01/2019 chỉ đạo sử dụng Công báo điện tử thay thế hoàn toàn Công báo in của tỉnh và dừng cấp phát miễn phí Công báo in của tỉnh từ tháng 02/2019. Yêu cầu các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thành phố tuyên truyền, phổ biến về chủ trương trên của tỉnh, chủ động, tập trung khai thác, sử dụng Công báo điện tử tỉnh tại địa chỉ truy cập: http://langson.gov.vn hoặc http://congbao.langson.gov.vn. Văn phòng UBND tỉnh  đảm bảo các điều kiện duy trì hoạt động thường xuyên phần mềm Công báo điện tử, Trang Công báo điện tử tỉnh đáp ứng tốt nhu cầu khai thác văn bản.

 

Kế hoạch thực hiện Đề án trợ giúp người khuyết tật năm 2019 

 

Nội dung trên được UBND tỉnh ban hành tại Kế hoạch số 27/KH-UBND ngày 30/01/2019. Một số mục tiêu cụ thể: Tiếp tục duy trì 06/09 chỉ tiêu đã đạt được trong giai đoạn 2013-2015 và tập trung triển khai thực hiện các chỉ tiêu: Ít nhất 30% công trình đường giao thông, nhà ga, bến xe, bến tàu, cơ sở khám bệnh, chữa bệnh, cơ sở giáo dục, dạy nghề, công trình văn hóa, thể dục thể thao, công trình là trụ sở làm việc của cơ quan nhà nước, nhà chung cư bảo đảm điều kiện tiếp cận đối với người khuyết tật; khoảng 30 người khuyết tật còn khả năng lao động được học nghề, tạo việc làm; có 40% người khuyết tật có nhu cầu tham gia giao thông được sử dụng phương tiện giao thông đảm bảo quy chuẩn kỹ thuật về giao thông tiếp cận hoặc dịch vụ trợ giúp.

 

Tăng cường sử dụng chữ ký số chuyên dùng Chính phủ trong hoạt động của cơ quan nhà nước các cấp

 

Đó là chỉ đạo của đồng chí Nguyễn Long Hải, Phó Chủ tịch UBND tỉnh tại Công văn số 433/VP-KGVX, ngày 30/01/2019. Các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thành phố triển khai, thực hiện nghiêm túc Chỉ thị số 02/CT-TTg ngày 23/01/2019 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường sử dụng chữ ký số chuyên dùng Chính phủ trong hoạt động của cơ quan nhà nước các cấp, trong đó đảm bảo sẵn sàng hạ tầng kỹ thuật và các hệ thống, ứng dụng công nghệ thông tin đáp ứng yêu cầu triển khai sử dụng, chữ ký số chuyên dùng Chính phủ. Quản lý, sử dụng chữ ký số chuyên dùng Chính phủ trong các loại hình giao dịch điện tử, phục vụ quản lý, điều hành, xử lý công việc và cung cấp dịch vụ công trực tuyến.

 

Tăng cường tuyên truyền không tham gia lao động trái phép tại nước ngoài

 

Đồng chí Dương Xuân Huyên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh chỉ đạo tăng cường tuyên truyền không tham gia lao động trái phép tại nước ngoài tại Công văn số 434/VP-KGVX ngày 30/01/2019. Sở Lao động - Thương binh và Xã hội chủ trì, phối hợp tăng cường công tác tuyên tuyền, nâng cao nhận thức của người dân về những rủi ro, hậu quả của việc lao động trái phép tại nước ngoài, có các biện pháp ngăn chặn tình trạng tổ chức đưa người Việt Nam ra nước ngoài lao động trái phép.