Skip to main content
Quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2015 - 2020

Thủ tướng Đề án chăm sóc vì sự phát triển toàn diện trẻ em trong những năm đầu đời tại gia đình và cộng đồng

Thủ tướng Chính phủ vừa phê duyệt Đề án chăm sóc vì sự phát triển toàn diện trẻ em trong những năm đầu đời tại gia đình và cộng đồng giai đoạn 2018 – 2025, (Quyết định số 1437/QĐ-TTg, ngày 29/10/2018).

 

Ảnh minh họa. Nguồn: Internet

Mục tiêu là bảo đảm cho trẻ em đến 8 tuổi được phát triển toàn diện về thể chất, trí tuệ, tinh thần, được bình đẳng tiếp cận với các dịch vụ hỗ trợ chăm sóc phát triển toàn diện theo độ tuổi nhằm thực hiện các quyền của trẻ em, góp phần phát triển nguồn nhân lực quốc gia.

 

Từ nay đến năm 2025, Đề án tập trung truyền thông nâng cao nhận thức và chăm sóc phát triển toàn diện trẻ em trong những năm đầu đời, nâng cao năng lực cho đội ngũ cán bộ, cung cấp dịch vụ về các kiến thức, kỹ năng liên quan đến chăm sóc phát triển toàn diện trẻ em. Nghiên cứu, rà soát và hoàn thiện chính sách, pháp luật, đồng thời, tư vấn, hướng dẫn, giáo dục cho cha mẹ, người chăm sóc trẻ em các kiến thức kỹ năng chăm sóc phát triển toàn diện trẻ em đến 8 tuổi.

 

Trẻ em đến 8 tuổi được tiếp cận với các dịch vụ chăm sóc phát triển toàn diện trẻ em phù hợp với nhu cầu phát triển và độ tuổi trong môi trường an toàn, lành mạnh, bảo đảm phúc lợi xã hội và bảo vệ khỏi xâm hại, bạo lực. Bên cạnh đó, phối hợp liên ngành, mạng lưới kết nối chuyển tuyến dịch vụ hỗ trợ, theo dõi, giám sát, đánh giá chất lượng dịch vụ và tình hình triển khai thực hiện Đề án. Tăng cường huy động nguồn lực thực hiện có hiệu quả công tác chăm sóc phát triển toàn diện trẻ em những năm đầu đời.

 

Khánh Ly