Skip to main content
Quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2015 - 2020

Phê duyệt Đề án bảo tồn, phát triển giá trị cây Đào và tổ chức Lễ hội hoa Đào Xứ Lạng

UBND tỉnh phê duyệt Đề án bảo tồn, phát triển giá trị cây Đào và tổ chức Lễ hội hoa Đào Xứ Lạng (Quyết định số 2167/QĐ-UBND, ngày 31/10/2018).

 

Hình ảnh hội hoa đào xứ Lạng năm 2017 (baolangson.vn)

Mục tiêu: Quy hoạch, bảo tồn, phát triển không gian, diện tích trồng một số giống hoa Đào giá trị cao của Xứ Lạng gắn với sản xuất các loại hoa, cây cảnh có giá trị kinh tế cao (Đỗ Quyên Mẫu Sơn, hoa Hồng, hoa Ly, hoa Lan, hoa Cẩm tú cầu,…), các ngành nghề truyền thống, các hoạt động có yếu tố bản địa để bảo tồn, phát triển cây Đào một cách bền vững; từng bước tiếp cận và áp dụng các công nghệ khoa học kỹ thuật tiên tiến, hiện đại, gắn kết chặt chẽ, đồng bộ giữa phát triển kinh tế với phát triển văn hóa du lịch…

 

Một số nhiệm vụ và nội dung thực hiện: Hình thành và thúc đẩy phát triển thị trường, trong đó, nghiên cứu xây dựng, ban hành cơ chế chính sách khuyến khích thu hút vốn đầu tư kinh doanh cây, hoa Đào và kết hợp hình thành, phát triển các làng nghề, các khu/điểm du lịch gắn với cây Đào; quy hoạch không gian vùng trồng Đào từ nay đến năm 2025 và sau năm 2025; xác định giá trị “thương hiệu” của cây Đào Xứ Lạng để thực hiện các hoạt động truyền thông, quảng bá nâng cao giá trị kinh tế; tổ chức Lễ hội hoa Đào Xứ Lạng hàng năm từ ngày 23 tháng Chạp đến hết ngày 15 tháng Giêng, khai mạc Lễ hội vào cuối tháng Chạp trước Tết Nguyên đán./.

 

Bích Diệp