Skip to main content
Quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2015 - 2020

Đẩy mạnh công tác dân số - kế hoạch hóa gia đình, giảm tỷ lệ sinh con thứ 3

Ngày 03/5/2018, Ban Chỉ đạo công tác Dân số - Kế hoạch hóa gia đình tỉnh ban hành Công văn số 604/BCĐ-DSKHHGĐ về việc đẩy mạnh công tác dân số - kế hoạch hóa gia đình (DS-KHHGĐ), giảm tỷ lệ sinh con thứ 3.

 

Hình ảnh có liên quan

Ảnh minh họa ( Internet)

Theo báo cáo quý I/2018 của Sở Y tế, công tác DS-KHHGD của tỉnh vẫn đang đứng trước những khó khăn, thách thức, đặc biệt là mức sinh và tỷ lệ sinh con thứ 3 trở lên đang có xu hướng gia tăng. Để thực hiện hiệu quả công tác DS-KHHGĐ, Ban Chỉ đạo công tác DS-KHHGĐ tỉnh đề nghị các ngành thành viên Ban Chỉ đạo, UBND các huyện, thành phố tăng cường hơn nữa sự lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp uỷ Đảng, chính quyền, đặc biệt là vai trò, trách nhiệm và ý thức của cán bộ, đảng viên trong việc thực hiện chính sách DS-KHHGĐ, giảm tỷ lệ sinh con thứ 3; phát động ký cam kết không sinh con thứ 3 trở lên của các cặp vợ chồng trong độ tuổi sinh đẻ tại cơ quan, đơn vị, đồng thời có hình thức xử lý nghiêm những trường hợp vi phạm chính sách DS-KHHGĐ.

 

Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân nhận thức đầy đủ và tích cực hơn về công tác DS-KHHGĐ trong tình hình mới; đổi mới các hình thức, phương pháp truyền thông phù hợp với từng nhóm đối tượng và tình hình thực tế của địa phương, tập trung ở những địa bàn khó tiếp cận, vùng đông dân có mức sinh và tỷ lệ sinh con thứ ba trở lên cao. Tăng cường phối hợp liên ngành triển khai và thực hiện các mô hình, đề án nâng cao chất lượng dân số đã được phê duyệt; có chính sách kịp thời nhằm động viên, khen thưởng các cá nhân, tập thể có thành tích tốt trong công tác DS-KHHGĐ.

Thùy Linh