Skip to main content
Quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2015 - 2020

Triển khai tổ chức các hoạt động hưởng ứng Ngày môi trường thế giới 05/6/2018

Văn phòng UBND tỉnh thông báo ý kiến chỉ đạo của đồng chí Lý Vinh Quang, Phó Chủ tịch UBND tỉnh về việc triển khai tổ chức các hoạt động hưởng ứng Ngày môi trường thế giới 05/6/2018 (Công văn số 1493 /VP-KTN, ngày 02/5/2018).

 

http://doantnls.vn/userfiles/image/1%20anh/2016%20thang%205/5%2019c/VQ%20tn%201.jpg

Ảnh minh họa (doantnls.vn)

Sở Tài nguyên và Môi trường chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan và UBND các huyện, thành phố căn cứ tình hình thực tế tại địa phương xây dựng kế hoạch tổ chức các hoạt động hưởng ứng Ngày môi trường thế giới 5/6/2018 với chủ đề “Giải quyết ô nhiễm nhựa và nilon”. Thực hiện chủ trương đổi mới hình thức tổ chức các hoạt động hưởng ứng Ngày môi trường thế giới năm 2018 theo hướng tiết kiệm, hiệu quả, chú trọng vào các hoạt động thực tiễn có sức lan tỏa và ảnh hưởng mạnh mẽ đến nhận thức của cộng đồng; tổ chức treo băng rôn, pano, áp phích, khẩu hiệu về chủ đề Ngày môi trường thế giới ở nơi công cộng, các đường phố chính, trụ sở cơ quan làm việc, nơi đông người qua lại.

 

Tăng cường kiểm soát việc thu gom, vận chuyển, xử lý chất thải, rác thải, giải quyết triệt để các vấn đề ô nhiễm môi trường từ chất thải, rác thải đang ảnh hưởng trực tiếp đến đời sống và sinh kế của người dân; tổ chức các hoạt động có sự tham gia trực tiếp của cộng đồng như chiến dịch “nói không với sản phẩm nhựa dùng một lần”, chiến dịch ra quân làm vệ sinh môi trường, thu gom xử lý chất thải, rác thải, khơi thông dòng chảy, nạo vét kênh mương, ao, hồ, hệ thống thoát nước.

Thùy Linh