Skip to main content
Quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2015 - 2020

Xây dựng cơ chế, chính sách để khôi phục và phát triển nghề trồng Hoa

Ảnh minh họa. Nguồn: Internet

Văn phòng UBND tỉnh có văn bản thông báo ý kiến của đồng chí Lý Vinh Quang, Phó Chủ tịch UBND tỉnh về việc xây dựng cơ chế, chính sách để khôi phục và phát triển nghề trồng Hoa nói chung và nghề trồng hoa Lan nói riêng, (Công văn số 1633/VP-KTTH, ngày 11/5/2018).

 

Theo đó, Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ động rà soát, bổ sung nghề trồng hoa vào danh mục dự án ưu đãi đầu tư trong quá trình tham mưu UBND tỉnh sửa đổi chính sách đặc thù khuyến khích đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn, giai đoạn 2017-2020, cũng như các chính sách ưu đãi, thu hút đầu tư khác có liên quan.

Khánh Ly