Skip to main content
Quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2015 - 2020

Lãnh đạo UBND tỉnh làm việc với Đoàn công tác của Ngân hàng Tái thiết Đức-KfW

Ngày 01/10/2019, đồng chí Hồ Tiến Thiệu, Phó Chủ tịch UBND tỉnh có buổi làm việc với Đoàn công tác của Ngân hàng Tái thiết Đức-KfW do bà Dominique Bluemer làm trưởng đoàn về giám sát tiến độ triển khai Dự án “Nâng cấp hệ thống quản lý nước thải và chất thải  rắn tại các tỉnh lỵ - Chương trình miền Bắc II” tại tỉnh Lạng Sơn.

 

Toàn cảnh buổi làm việc

 

Dự án hệ thống thoát nước và xử lý nước thải thành phố Lạng Sơn - giai đoạn 1 thuộc chương trình “Nâng cấp hệ thống quản lý nước thải và chất thải  rắn tại các tỉnh lỵ - Chương trình miền Bắc II”, được tài trợ bởi Ngân hàng Tái thiết Đức KfW viện trợ 85% giá trị xây lắp trước thuế và cơ quan Hợp tác Phát triển Thụy Sỹ viện trợ ODA không hoàn lại cho dịch vụ tư vấn khảo sát, thiết kế, lập hồ sơ mời thầu và giám sát thi công dự án. Tổng mức đầu tư dự án trên 24,3 triệu euro, tương đương trên 700 tỷ đồng; trong đó vốn vay ngân hàng Tái thiết Đức KfW trên 528 tỷ, vốn đối ứng ngân sách Trung ương trên 155 tỷ đồng, vốn đối ứng ngân sách địa phương trên 17 tỷ đồng. Đến nay dự án đã hoàn thành 5/6 gói thầu xây lắp; riêng gói thầu xây lắp số 01 dự kiến tiến hành khởi công trong tháng 11/2019; lũy kế giải ngân đạt 359,032 tỷ đồng, đạt 81,6% kế hoạch vốn.

 

Tại buổi làm việc, hai bên đã thảo luận, trao đổi nhằm tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện dự án về vấn đề bố trí nguồn tài chính đối ứng, các thủ tục cần thiết để tiếp tục thực hiện dự án cho giai đoạn 1b, công tác đấu nối với các hộ gia đình.

 

Phó Chủ tịch UBND tỉnh phát biểu tại buổi làm việc

 

Phát biểu tại buổi làm việc, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hồ Tiến Thiệu cảm ơn nhà tài trợ đã quan tâm giải quyết các vướng mắc nhằm đẩy nhanh tiến độ dự án. Đồng chí khẳng định, với một số vướng mắc của các hạng mục công trình, tỉnh sẽ tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo triển khai khắc phục trong tháng 10/2019; đồng thời đẩy nhanh tiến độ xây dựng nhà máy xử lý nước thải, tổ chức tiếp công tác đấu nối các tuyến cống hộ gia đình vào hệ thống thoát nước chung theo kế hoạch; đối với nguồn vốn bổ sung cho chi phí tư vấn dự án, tỉnh đã có đề xuất với Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tài chính xin ý kiến về vấn đề này.  Phó Chủ tịch UBND tỉnh cũng đề nghị nhà tài trợ quan tâm đến các thủ tục thực hiện công tác giải ngân nguồn vốn, có ý kiến với Bộ Kế hoạch và Đầu tư để ủng hộ tỉnh về phương án giải quyết phần vốn bổ sung cho chi phí tư vấn dự án.

 

Thùy Linh