Skip to main content
Quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2015 - 2020

Họp xem xét công tác phát triển du lịch trên địa bàn tỉnh

Chiều ngày 30/7/2019, Đồng chí Dương Xuân Huyên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban Chỉ đạo phát triển du lịch tỉnh đã chủ trì cuộc họp xem xét công tác phát triển du lịch trên địa bàn tỉnh 6 tháng đầu năm và nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2019.

 

Đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh phát biểu tại cuộc họp

 

6 tháng đầu năm 2019, du lịch của tỉnh tiếp tục được duy trì và phát triển ổn định, trong đó, quan tâm công tác trung tu, tôn tạo các di tích lịch sử, văn hóa, danh la, thắng cảnh, nâng cấp một số lễ hội truyền thống, tập trung phát triển các loại hình du lịch sinh thái, văn hóa lịch sử gắn với tâm linh, du lịch cộng đồng. Bên cạnh đó, quan tâm đầu tư phát triển Khu du lịch Mẫu Sơn đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Quy hoạch tổng thể đến năm 2030. Từng bước đầu tư Khu di tích quốc gia đặc biệt ATK Bắc Sơn và các khu, điểm di tích lịch sử - văn hóa gắn với các sản phẩm du lịch đặc trưng, nổi bật… 6 tháng đầu năm, tổng lượng khách du lịch đến Lạng Sơn ước đạt trên 1,7 triệu lượt; tăng 7,9% so với cùng kỳ, doanh thu từ dịch vụ du lịch đạt trên 820 tỷ đồng.

 

Tại cuộc họp, các đại biểu đã thảo luận nêu lên một số vấn đề còn hạn chế trong phát triển du lịch về hạ tầng du lịch, chất lượng dịch vụ, sản phẩm du lịch nghèo nàn, đồng thời, đề xuất những giải pháp nhằm khai thác, phát huy hiệu quả các khu, điểm du lịch, từng bước trở thành những điểm đến du lịch hấp dẫn phục vụ du khách trong và ngoài nước.

 

Kết luận cuộc họp, đồng chí Dương Xuân Huyên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban Chỉ đạo nhấn mạnh: Lạng Sơn có nhiều tiềm năng để phát triển du lịch, thời gian qua, cấp ủy, chính quyền các cấp đã quan tâm, tạo điều kiện tốt nhất để du lịch phát triển, tuy nhiên, vẫn còn một số hạn chế nên du lịch phát triển chưa xứng với tiềm năng, để khắc phục những hạn chế, thu hút và lưu giữ khách du lịch lâu hơn, đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị, trong thời gian tới, các sở, ngành liên quan và thành viên Ban Chỉ đạo phát triển du lịch tỉnh tiếp tục đẩy mạnh triển khai thực hiện có hiệu quả Chương trình hành động số 74 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy và các chỉ thị, Nghị quyết, kế hoạch về phát triển du lịch, trong quá trình xây dựng các đề án, dự án cần tham mưu cho UBND tỉnh chọn lựa, ưu tiên kết nối hạ tầng giao thông đến các điểm du lịch, đẩy mạnh công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức, đổi mới tư duy của cấp ủy, chính quyền và Nhân dân, tăng cường xúc tiến, quảng bá, tạo môi trường thuận lợi, đẩy mạnh liên kết, phối hợp với các địa phương để phát triển sản phẩm du lịch. Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch khẩn trương hoàn thiện Đề án phát triển du lịch tỉnh Lạng Sơn đến năm 2030, tầm nhìn đến 2045, đổi mới cơ cấu ngành du lịch, phối hợp, chủ động sáng tạo phát triển các mô hình, đa dạng hóa các sản phẩm du lịch dựa vào giá trị nhân văn, cảnh quan, văn hóa bản địa, quan tâm đổi mới và nâng cao chất lượng nguồn nhân lực du lịch./.

 

Khánh Ly