Skip to main content
Quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2015 - 2020

Họp xem xét các nội dung phục vụ tổ chức Hội nghị Xúc tiến đầu tư tỉnh năm 2019

Ngày 19/9/2019, UBND tỉnh tổ chức họp xem xét tình hình chuẩn bị các nội dung phục vụ tổ chức Hội nghị Xúc tiến đầu tư tỉnh năm 2019. Dự họp có đồng chí Phạm Ngọc Thưởng, Chủ tịch UBND tỉnh, đồng chí Hồ Tiến Thiệu, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, các thành viên Tiểu ban Nội dung Ban Tổ chức Hội nghị và các đơn vị liên quan.

 

Chủ tịch UBND tỉnh phát biểu chỉ đạo tại cuộc họp

 

Tại cuộc họp, các đại biểu đã xem và góp ý nội dung clip “Lạng Sơn - tiềm năng, lợi thế và cơ hội đầu tư”. Phát biểu chỉ đạo về nội dung này, đồng chí Phạm Ngọc Thưởng, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu bổ sung một số nội dung về tình hình an ninh, chính trị ổn định của tỉnh, về chỉ số xếp hạng cải cách hành chính, năng lực cạnh tranh, nhấn mạnh tới tình hình đầu tư, phát triển của tỉnh hiện nay, những dự án, hạng mục kêu gọi đầu tư… Hình ảnh trong clip cần có sự phong phú, chọn lọc, có điểm nhấn. Sở Kế hoạch và Đầu tư cần phối hợp với đơn vị tư vấn tiếp thu đầy đủ các ý kiến góp ý, tập trung cao độ, khẩn trương hoàn thiện nội dung clip, trình lãnh đạo tỉnh duyệt vào ngày 24/9/2019.

 

Tiếp đó, các đại biểu đã xem xét công tác chuẩn bị kịch bản chi tiết, chương trình Hội nghị; các tài liệu, ấn phẩm phục vụ Hội nghị; nội dung các bài phát biểu của lãnh đạo, nội dung đăng ký phát biểu tham luận của các thành phần dự Hội nghị. Theo đó, đến nay, đã hoàn thành dự thảo các bài phát biểu của lãnh đạo và đặt hàng tham luận của các đại biểu, hoàn thành đề cương chi tiết Danh mục Dự án thu hút đầu tư, xuất bản cuốn sách Lạng Sơn - Tiềm năng và cơ hội đầu tư, các tờ gấp giới thiệu về tỉnh, đang in ấn các nội dung maket, thẻ đại biểu…, cơ bản hoàn thành thiết kế 22 gian hàng để trưng bày các thông tin quy hoạch, sản phẩm địa phương, đang hoàn thiện thông tin danh mục dự án trao chủ trương đầu tư, ký biên bản ghi nhớ... tại Hội nghị. Tiếp đó, xem xét công tác chuẩn bị cho Hội nghị gặp gỡ tiếp xúc các doanh nghiệp (ngày 23/9/2019) trước Hội nghị xúc tiến đầu tư tỉnh Lạng Sơn năm 2019.

 

Đối với các nội dung nêu trên, đồng chí Hồ Tiến Thiệu, Phó Chủ tịch UBND tỉnh kết luận, các công việc đang được hoàn thiện theo đúng kế hoạch, cơ bản đáp ứng yêu cầu. Trong thời gian tiếp theo, các cơ quan, đơn vị cần nâng cao tinh thần trách nhiệm, phối hợp chặt chẽ, đẩy nhanh tiến độ thực hiện các nhiệm vụ được giao; rà soát kỹ lưỡng các nội dung phục vụ Hội nghị như: tài liệu, kịch bản chương trình, băng rôn…; hoàn thành các gian hàng trưng bày, khu vực tác nghiệp cho báo chí tham dự Hội nghị trước ngày 26/9/2019./.

 

Phương Linh