Skip to main content
Quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2015 - 2020

Họp công bố Quyết định thanh tra của Chánh Thanh tra Bộ Nội vụ đối với UBND tỉnh

Ngày 05/8/2019, UBND tỉnh tổ chức cuộc họp công bố Quyết định thanh tra của Chánh Thanh tra Bộ Nội vụ đối với UBND tỉnh. Dự họp về phía Thanh tra Bộ Nội vụ có đồng chí Trần Ngọc Huy, Phó Chánh Thanh tra Bộ Nội vụ, Trưởng Đoàn thanh tra tại tỉnh và các thành viên trong đoàn; về phía tỉnh có đồng chí Dương Xuân Huyên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, lãnh đạo Sở Nội vụ, các sở, ngành, UBND các huyện, thành phố.

 

Đ/c Dương Xuân Huyên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh phát biểu tại cuộc họp

 

Tại cuộc họp đã công bố Quyết định số 367/QĐ-TTBNV ngày 23/7/2019 của Chánh Thanh tra Bộ Nội vụ về việc thanh tra việc thực hiện các quy định của pháp luật về quản lý biên chế công chức; tuyển dụng công chức; xét chuyển cán bộ, công chức cấp xã thành công chức từ cấp huyện trở lên; bổ nhiệm công chức lãnh đạo, quản lý; công tác đào tạo, bồi dưỡng công chức và việc ký hợp đồng lao động làm công tác chuyên môn nghiệp vụ trong cơ quan hành chính nhà nước thuộc thẩm quyền quản lý của UBND tỉnh Lạng Sơn giai đoạn từ 01/01/2017 đến ngày 30/6/2019. Theo kế hoạch, chương trình thanh tra tại tỉnh thực hiện từ ngày 05-16/8/2019. Đây là nội dung trong kế hoạch thanh tra định kỳ năm 2019 của Bộ Nội vụ, qua đó phát hiện những sơ hở trong cơ chế quản lý, chính sách pháp luật để kiến nghị biện pháp khắc phục, phòng ngừa và xử lý các sai phạm nếu có, giúp các cơ quan, tổ chức, cá nhân thực hiện đúng quy định của pháp luật, góp phần nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước.

 

Phát biểu tại cuộc họp, đồng chí Dương Xuân Huyên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh khẳng định trong thời gian qua, tỉnh Lạng Sơn luôn xác định công tác quản lý, tuyển dụng, bổ nhiệm và các nội dung khác liên quan tới công tác cán bộ, công chức, hợp đồng lao động là nội dung quan trọng và đã chỉ đạo thực hiện nghiêm túc, hiệu quả theo đúng quy định. Đồng chí yêu cầu các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thành phố có trong kế hoạch thanh tra lần này thực hiện nghiêm túc quyết định thanh tra, chuẩn bị đầy đủ tài liệu, thông tin và các điều kiện cần thiết phục vụ công tác thanh tra, bảo đảm hiệu quả, đúng quy định và kế hoạch đề ra./.

 

Phương Linh