Skip to main content
Quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2015 - 2020

Hơn 139 ngàn lượt khách tham quan điểm di tích Nhị-Tam Thanh


Để nâng cao hiệu quả khai thác và phát huy di sản văn hoá,  Ban quản lý di tích tiếp tục đẩy mạnh công tác hướng dẫn và đón tiếp khách tham quan, du lịch, bảo đảm an toàn và an ninh khu vực, không để xảy ra hoạt động mê tín dị đoan, phát tán văn hoá phầm độc hại trong khu vực danh thắng. Khu danh thắng Nhị Tam Thanh nhiều năm qua là điểm tham quan thu hút đông đảo khách du lịch trong và ngoài nước và đem lại nguồn thu khá cho Lạng Sơn./.

                                                                     Theo Báo Lạng Sơn