Skip to main content
Quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2015 - 2020

Văn phòng UBND tỉnh trao đổi, học tập kinh nghiệm về cải cách hành chính tại Lào Cai, Vĩnh Phúc

Ngày 14 - 16/11/2018, Đoàn công tác của Văn phòng UBND tỉnh do đồng chí Phạm Hùng Trường, Phó Chánh Văn phòng UBND tỉnh làm Trưởng đoàn đã đến làm việc với Văn phòng UBND tỉnh Lào Cai, Vĩnh Phúc để trao đổi, học tập kinh nghiệm về kiểm soát thủ tục hành chính và quản lý, điều hành hoạt động của Trung tâm phục vụ hành chính công.

 

 

Lãnh đạo Văn phòng UBND tỉnh (áo xanh) và đoàn công tác của Văn phòng làm việc, khảo sát tại các tỉnh

 

Tại các tỉnh đến thăm, làm việc, Đoàn đã trao đổi, tìm hiểu và khảo sát thực tế về kinh nghiệm, phương pháp thực hiện nghiệp vụ công tác kiểm soát thủ tục hành chính, việc triển khai dịch vụ công trực tuyến, việc thực hiện tiếp nhận và trả kết quả qua dịch vụ bưu chính công ích, tình hình tổ chức, quản lý, hoạt động của Trung tâm phục vụ hành chính công.

 

Theo đó, đối với tỉnh Lào Cai, dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4 được sử dụng tại 100% các cơ quan, đơn vị trong tỉnh với 396 dịch vụ. Trong 10 tháng của năm 2018, tỉnh Lào Cai đã tiếp nhận trên 20 nghìn hồ sơ thực hiện dịch vụ công mức độ 3,4, tiếp nhận và trả kết quả qua dịch vụ bưu chính công ích 19.549 hồ sơ thủ tục hành chính, thực hiện cắt giảm trên 37 nghìn lượt hồ sơ, tiết kiệm trên 15 tỷ đồng. Đối với tỉnh Vĩnh Phúc, Trung tâm Hành chính công được thành lập từ tháng 8/2017, với 20 cơ quan, đơn vị, 28 cán bộ biệt phái từ các sở, ngành, đơn vị, Trung tâm này đã tiếp nhận 27.421 hồ sơ thủ tục hành chính, tỷ lệ hồ sơ trả trước và đúng hạn đạt 95,4%, tại Trung tâm thực hiện tốt việc ứng dụng chữ ký số và tăng cường ứng dịch vụ công mức độ 3,4.

 

Các thành viên Đoàn công tác

 

Thông qua chương trình làm việc, trao đổi và học tập kinh nghiệm từ các tỉnh bạn, Đoàn công tác của Văn phòng UBND tỉnh sẽ tổng hợp, nghiên cứu để từ đó vận dụng trong công tác tham mưu triển khai, thực hiện các nội dung về kiểm soát thủ tục hành chính và công tác quản lý, điều hành hoạt động của Trung tâm phục vụ hành chính công tỉnh Lạng Sơn./.

 

Phương Linh