Skip to main content
Quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2015 - 2020

Văn phòng UBND tỉnh sơ kết công tác 6 tháng đầu năm 2018

Ngày 03/8/2018, Văn phòng UBND tỉnh tổ chức Hội nghị sơ kết công tác 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2018. Dự hội nghị có đồng chí Lý Vinh Quang, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; đồng chí Nguyễn Long Hải, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; lãnh đạo Văn phòng UBND tỉnh và cán bộ, công chức, viên chức, người lao động Văn phòng.

 

Quang cảnh hội nghị

 

Trong 6 tháng đầu năm 2018, Văn phòng UBND tỉnh đã thực hiện tốt nhiệm vụ tổng hợp, tham mưu và phục vụ hậu cần đáp ứng yêu cầu hoạt động, chỉ đạo điều hành của UBND tỉnh. Văn phòng đã tham mưu, đề xuất và tổ chức thẩm định, trình Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh ban hành 8.705 văn bản; tiếp tục thực hiện tốt công tác tiếp công dân, xử lý 395 lượt đơn thư của công dân; việc tiếp nhận, chuyển giao, gửi công văn được triển khai kịp thời, chính xác, đảm bảo đúng quy định, tiếp nhận trên 22.240 văn bản đến… Văn phòng đã chủ động tích cực trong việc đổi mới lề lối làm việc, nâng cao chất lượng hiệu quả công tác, cơ bản đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ chính trị được giao.

 

Đồng chí Lý Vinh Quang, Phó Chủ tịch UBND tỉnh phát biểu chỉ đạo

 

Phát biểu chỉ đạo, đồng chí Lý Vinh Quang, Phó Chủ tịch UBND tỉnh đánh giá cao những kết quả Văn phòng UBND tỉnh đã đạt được trong nửa đầu năm 2018, đồng thời chỉ rõ những mặt còn tồn tại, hạn chế. Thời gian tới đề nghị Văn phòng tiếp tục nâng cao năng lực tham mưu, đề xuất, kỹ năng thẩm tra, phản biện trong công tác tham mưu, giúp việc cho lãnh đạo UBND tỉnh; chủ động đề xuất nhiệm vụ, giải pháp trong công tác, phát huy các sáng kiến, phát hiện những bất cập về cơ chế chính sách. Tăng cường công tác phối hợp để nâng cao chất lượng tham mưu, cải tiến quy trình làm việc tinh gọn, chuẩn hóa các mẫu văn bản, ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác. Đội ngũ cán bộ, nhân viên văn phòng cần nâng cao ý thức trách nhiệm trong công việc, tăng cường kỷ luật kỷ cương hành chính, thực hiện văn hóa công sở, xây dựng cơ quan, đoàn thể vững mạnh. Văn phòng cần tiếp tục quan tâm bồi dưỡng nâng cao năng lực cho cán bộ, động viên khen thưởng kịp thời.

 

Đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh trao Bằng khen của Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ cho Văn phòng UBND tỉnh

 

Tại hội nghị, tập thể Văn phòng và 2 cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác văn phòng năm 2017 được nhận bằng khen của Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ; 3 tập thể có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua thực hiện kế hoạch và nhiệm vụ công tác năm 2017 được nhận Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh; 2 tập thể, 1 cá nhân có thành tích tiêu biểu, hai năm liên tục  hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ (2016 – 2017) được nhận Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh và 4 tập thể, 7 cá nhân được nhận Giấy khen của Chánh Văn Phòng UBND tỉnh vì đã có thành tích trong đợt phát động thi đua đặc biệt chào mừng 70 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh ra lời kêu gọi thi đua ái quốc.

 

Đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh trao Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh cho các tập thể