Skip to main content
Quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2015 - 2020

Văn phòng UBND tỉnh phát động phong trào trong thực thi công vụ từ nay đến hết năm 2020

Nhằm tạo khí thế thi đua sôi nổi trong toàn cơ quan, động viên công chức, viên chức làm việc kỷ cương, trách nhiệm, chủ động, sáng tạo, nâng cao năng lực thực thi nhiệm vụ, Văn phòng UBND tỉnh và Ban Chấp hành Công đoàn cơ sở Văn phòng, phát động phong trào thi đua với chủ đề “5 đúng,4 rõ, 3 bảo đảm” trong thực thi công vụ của công chức, viên chức tại Văn phòng UBND tỉnh từ nay đến hết năm 2020, (Phát động số 4593/PĐ-VP, ngày 19/11/2018).

 

Ảnh minh họa

 

Nội dung thi đua tập trung thực hiện “5 ĐÚNG” gồm: Đúng luật, đúng quy trình, đúng thẩm quyền, đúng thể thức, đúng chính tả. “4 RÕ” gồm: Rõ nội dung, rõ chủ thể, rõ thời hạn, rõ đầu mối và “3 BẢO ĐẢM” gồm: Bảo đảm thời gian, bảo đảm chất lượng, bảo đảm hiệu quả.

 

Thời gian thực hiện đợt phát động là từ nay đến hết năm 2020.

 

Để phong trào thi đua đạt hiệu quả, nâng cao năng lực tham mưu giúp việc của Văn phòng UBND tỉnh, là động lực thực hiện nhiệm vụ chính trị của cơ quan, lãnh đạo Văn phòng UBND tỉnh kêu gọi toàn thể cán bộ, công chức, viên chức tiếp tục phát huy những thành tích đã đạt được, khắc phục mọi khó khăn, thách thức cùng đoàn kết, nỗ lực phấn đấu, quyết tâm thi đua thực hiện thắng lợi mục tiêu, nhiệm vụ của Văn phòng UBND tỉnh./.

 

Khánh Ly