Skip to main content
Quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2015 - 2020

Văn phòng UBND tỉnh công bố Quyết định bổ nhiệm Trưởng Phòng Nội chính

 

Ngày 29/5/2019, Văn phòng UBND tỉnh tổ chức lễ công bố Quyết định của Chánh Văn phòng UBND tỉnh về việc bổ nhiệm chức vụ Trưởng Phòng Nội chính, Văn phòng UBND tỉnh.

 

Chánh Văn phòng UBND tỉnh phát biểu tại lễ công bố quyết định

 

Tại buổi lễ, đồng chí Phùng Quang Hội, Chánh Văn phòng UBND tỉnh đã trao Quyết định bổ nhiệm đồng chí Hoàng Xuân Đồng, Phó Trưởng Phòng Nội chính giữ chức vụ Trưởng phòng Nội chính kể từ ngày 01/6/2019. Chánh Văn phòng UBND tỉnh chúc mừng và tin tưởng đồng chí Hoàng Xuân Đồng tiếp tục nỗ lực, phấn đấu, phát huy tinh thần đoàn kết trong tập thể Phòng, phối hợp tốt với các phòng, đơn vị trong cơ quan và các Sở, ban, ngành trong thực hiện nhiệm vụ, xây dựng cơ quan Văn phòng vững mạnh, hoàn thành tốt các nhiệm vụ công tác.

 

Chánh n phòng UBND tỉnh (bìa trái) trao Quyết định bổ nhiệm Trưởng phòng Nội chính

 

Phát biểu nhận nhiệm vụ, đồng chí Hoàng Xuân Đồng cám ơn và mong muốn trong thời gian tới tiếp tục nhận được sự quan tâm, chỉ đạo của lãnh đạo Văn phòng, sự hỗ trợ, phối hợp của các phòng, đơn vị và sự ủng hộ, giúp đỡ của cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trong Văn phòng, khẳng định sẽ phát huy đoàn kết trong Phòng, không ngừng cố gắng, phấn đấu hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao./.

 

Phương Linh