Skip to main content
Quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2015 - 2020

Văn phòng UBND tỉnh công bố Quyết định bổ nhiệm lãnh đạo phòng Kinh tế chuyên ngành

Ngày 8/7/2019, Văn phòng UBND tỉnh đã tổ chức công bố Quyết định của Chánh Văn phòng UBND tỉnh về việc bổ nhiệm lãnh đạo phòng Kinh tế chuyên ngành. Tham dự có đồng chí Phùng Quang Hội, Chánh Văn phòng UBND tỉnh, các đồng chí lãnh đạo Văn phòng, các phòng, đơn vị trực thuộc.

 

Đồng chí Phùng Quang Hội, Chánh Văn phòng UBND tỉnh trao Quyết định bổ nhiệm cho 02 đồng chí

 

Tại buổi công bố, đồng chí Phùng Quang Hội, Chánh Văn phòng UBND tỉnh đã trao Quyết định về việc bổ nhiệm đồng chí Vũ Quang Khánh giữ chức vụ Trưởng phòng Kinh tế chuyên ngành, đồng chí Vi Anh Tuấn giữ chức vụ Phó Trưởng phòng Kinh tế chuyên ngành. 

 

Sau khi chúc mừng các đồng chí được bổ nhiệm, đồng chí cũng bày tỏ tin tưởng rằng, ở bất kỳ cương vị nào, các đồng chí sẽ luôn nỗ lực, rèn luyện, nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ, cùng tập thể Văn phòng UBND tỉnh đoàn kết, hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao./.

 

Bích Diệp