Skip to main content
Quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2015 - 2020

UBND tỉnh họp thường kỳ tháng 10 năm 2019

Ngày 28/10/2019, UBND tỉnh họp phiên thường kỳ tháng 10/2019 dưới sự chủ trì của đồng chí Phạm Ngọc Thưởng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh.

 

Toàn cảnh phiên họp

 

Phiên họp đã thảo luận, cho ý kiến đối với các dự thảo Báo cáo của UBND tỉnh về tình hình phát triển xã hội kinh tế - xã hội (KT-XH) tháng 10 và 10 tháng; tình hình, kết quả thực hiện các nhiệm vụ, mục tiêu phát triển KT-XH năm 2019, mục tiêu, nhiệm vụ kế hoạch năm 2020; tình hình thực hiện kế hoạch đầu tư công năm 2019, dự kiến kế hoạch năm 2020; tình hình thực hiện dự toán thu ngân sách nhà nước trên địa bàn, chi ngân sách địa phương năm 2019; Tờ trình của UBND tỉnh và Nghị quyết của HĐND tỉnh về điều chỉnh kế hoạch đầu tư công trung hạn 5 năm giai đoạn 2016 - 2020 vốn ngân sách tỉnh.

 

Trong đó, các đại biểu đã tập trung thảo luận, đánh giá tình hình thực hiện kế hoạch phát triển KT-XH năm 2019, mục tiêu, nhiệm vụ kế hoạch năm 2020. Theo đó, năm 2019 kinh tế tiếp tục phát triển, tốc độ tăng trưởng ước đạt 7,63% (mục tiêu là 8,5-9%), cơ cấu kinh tế chuyển dịch theo hướng tích cực, tổng thu ngân sách nhà nước dự ước đạt trên 6.300 tỷ đồng; lĩnh vực văn hóa xã hội có nhiều tiến bộ, tỷ lệ hộ nghèo giảm 4,94% so với cùng kỳ; hoạt động đối ngoại tiếp tục được đẩy mạnh, tình hình quốc phòng, an ninh, trật tự an toàn xã hội được bảo đảm.

 

Chủ tịch UBND tỉnh phát biểu kết luận

 

Sau khi nghe dự thảo báo cáo và ý kiến góp ý của các sở, ngành, Chủ tịch UBND tỉnh nhất trí cao với các ý kiến phát biểu của các đại biểu, biểu dương sự cố gắng, nỗ lực của các sở, ban, ngành trong thực hiện nhiệm vụ năm 2019, từ đó đạt được nhiều kết quả về thu ngân sách, giải ngân vốn đầu tư công, kinh tế cửa khẩu, nông thôn mới, đưa bệnh viện đa khoa tỉnh 700 giường vào hoạt động, giảm tỷ lệ hộ nghèo, đặc biệt nhiều sự kiện lớn được tổ chức thành công đã góp phần nâng cao vị thế của tỉnh… Tuy nhiên vẫn còn một số khó khăn, hạn chế như dịch tả lợn Châu Phi gây thiệt hại về kinh tế, sản xuất hàng hóa còn nhỏ lẻ, sức cạnh tranh yếu, công tác giải phóng mặt bằng còn nhiều vướng mắc, chậm tháo gỡ, năng lực của một bộ phận cán bộ còn hạn chế...

 

Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị Sở Kế hoạch và Đầu tư tiếp thu các ý kiến góp ý, làm rõ sự lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành quyết liệt của UBND tỉnh trong thực hiện nhiệm vụ, bổ sung kết quả lĩnh vực thông tin truyền thông, tư pháp, phổ biến giáo dục pháp luật, thi đua khen thưởng và làm rõ các nguyên nhân, khó khăn, hạn chế. Đồng chí cũng lưu ý một số chỉ tiêu trong năm 2020 cần xem xét, cân đối, trong đó điều chỉnh tổng vốn đầu tư xã hội, tỷ lệ giảm hộ nghèo, chỉ tiêu xây dựng nông thôn mới cho phù hợp.

 

Đồng chí Hồ Tiến Thiệu, Phó Chủ tịch UBND tỉnh phát biểu

 

Buổi chiều, các đại biểu tiếp tục thảo luận, cho ý kiến đối với dự thảo Đề án rà soát, điều chỉnh ranh giới ba loại rừng tỉnh Lạng Sơn đến năm 2030. Kết luận nội dung này, đồng chí Hồ Tiến Thiệu, Phó Chủ tịch UBND tỉnh khẳng định sự cần thiết của việc ban hành đề án; đề nghị Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn phối hợp với cơ quan liên quan tuyên truyền rộng rãi đến người dân để điều chỉnh giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, cập nhật lại quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 tránh sự chồng chéo, rà soát phân công nhiệm vụ của các sở, ngành bảo đảm đúng, phù hợp. Cơ quan soạn thảo hoàn thiện Đề án trình UBND tỉnh trước ngày 10/11/2019.

 

Phiên họp cũng dành thời gian nghiên cứu, thảo luận đối với các dự thảo Tờ trình của UBND tỉnh và Nghị quyết của HĐND tỉnh về danh mục các dự án phải thu hồi đất năm 2020; danh mục các dự án có sử dụng đất trồng lúa, đất rừng phòng hộ, đất rừng đặc dụng vào các mục đích khác năm 2020; quyết định giao biên chế công chức trong các cơ quan, tổ chức hành chính năm 2020; nhập thôn, khối phố trên địa bàn các xã, phường, thị trấn thuộc tỉnh năm 2019; dự thảo Quyết định của UBND tỉnh về phân cấp thẩm định, chứng nhận cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm nông, lâm, thủy sản đủ điều kiện an toàn thực phẩm (ATTP) và quản lý điều kiện bảo đảm ATTP đối với cơ sở sản xuất kinh doanh nông, lâm, thủy sản không thuộc diện cấp Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện ATTP thuộc phạm vi quản lý của ngành Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh; Tờ trình của Ban cán sự đảng UBND tỉnh đăng ký nội dung Chương trình làm việc của BCH Đảng bộ tỉnh, BTV Tỉnh ủy năm 2020.

 

Đối với dự thảo Báo cáo kết quả công tác đối ngoại năm 2019, chương trình hoạt động đối ngoại của tỉnh năm 2020, đồng chí Hồ Tiến Thiệu, Phó Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị các sở, ngành nghiên cứu và cho ý kiến bằng văn bản gửi Sở Ngoại vụ tổng hợp, báo cáo UBND tỉnh.

 

Thùy Linh