Skip to main content
Quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2015 - 2020

UBND tỉnh họp phiên thường kỳ tháng 9 năm 2018

Ngày 27/9/2018, UBND tỉnh tổ chức phiên họp thường kỳ tháng 9, đồng chí Phạm Ngọc Thưởng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì phiên họp. Trước khi bắt đầu phiên họp, các đại biểu dành một phút mặc niệm Đại tướng Trần Đại Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.

 

Các đại biểu mặc niệm Chủ tịch nước Trần Đại Quang

 

Tại cuộc họp, các đại biểu đã thảo luận nội dung do Sở Tài nguyên và Môi trường trình Báo cáo đề xuất sửa đổi, bổ sung khoản 4 Điều 2 Quyết định số 37/2018/QĐ-UBND ngày 28/4/2018 về việc sửa đổi, bổ sung một số điều tại Quy định ban hành kèm theo các Quyết định quy định chi tiết thi hành Luật Đất đai 2013 của UBND tỉnh. Kết luận nội dung này, đồng chí Phạm Ngọc Thưởng, Chủ tịch UBND tỉnh thống nhất quan điểm: Việc xây dựng chính sách đảm bảo sự phù hợp với các quy định của pháp luật về đất đai hiện hành, đảm bảo quyền, lợi ích chính đáng của tổ chức, cá nhân sử dụng đất và khi thực hiện chuyển đổi chính sách cần có lộ trình thực hiện. Qua các ý kiến thảo luận, đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh đồng ý thực hiện theo phương án 3 như nội dung của Sở Tài nguyên và Môi trường đề xuất: ”Hỗ trợ khác để ổn định đời sống và sản xuất một khoản tiền: Đối với thành phố Lạng Sơn, mức hỗ trợ bằng 2 lần giá đất nông nghiệp cùng loại theo Bảng giá đất của tỉnh, đối với khu vực thị trấn mức hỗ trợ bằng 1,5 lần giá đất nông nghiệp cùng loại theo Bảng giá đất của tỉnh; đối với khu vực các xã mức hỗ trợ bằng 01 lần giá đất nông nghiệp cùng loại theo Bảng giá đất của tỉnh”. Sở Tài nguyên và Môi trường phối hợp với các cơ quan liên quan dự thảo Quyết định của UBND tỉnh sửa đổi, bổ sung Quyết định số 37, trong đó nghiên cứu, xem xét bổ sung nội dung hỗ trợ đối với đất rừng, quy định hạn mức hỗ trợ, quy định về điều khoản chuyển tiếp đối với những dự án đang triển khai thực hiện và sửa đổi, bổ sung nội dung khoản 2 Điều 2 của Quy định. Trình lãnh đạo UBND tỉnh nghiên cứu, xem xét trước ngày 15/10 trước khi ban hành.

 

Đồng chí Phạm Ngọc Thưởng, Chủ tịch UBND tỉnh kết luận các nội dung của phiên họp

 

Qua nghe ý kiến thảo luận của các đại biểu họp về dự thảo Quyết định của UBND tỉnh ban hành Quy chế quản lý hoạt động du lịch trên địa bàn tỉnh do Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch trình, đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh nhấn mạnh Lạng Sơn là mảnh đất văn hóa, nhiều tiềm năng du lịch, thời gian qua, du lịch của tỉnh vẫn chưa được khai thác hết, nguyên nhân là do sản phẩm, tài nguyên và hạ tầng du lịch chưa được đầu tư bài bản, đúng mức, công tác quản lý du lịch còn hạn chế, vì vậy cần thiết ban hành quy định về quản lý hoạt động du lịch, tuy nhiên, cơ quan soạn thảo nội dung dự thảo còn chung chung, chưa cụ thể, chưa nêu được căn cứ pháp lý và tính thực tiễn. Đồng chí yêu cầu, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch rút kinh nghiệm, dành thời gian tiếp tục nghiên cứu, tiếp thu các ý kiến góp ý, đánh giá các hoạt động du lịch trong 5 năm gần đây, qua đó, nhìn thẳng vào tốc độ phát triển du lịch của tỉnh. Quản lý hoạt động du lịch cần bám vào Luật Du lịch, Nghị định 168/2017/NĐ-CP và Nghị quyết của Tỉnh ủy về phát triển du lịch trở thành ngành kinh tế mũi nhọn. Nội dung quản lý cần quy định cụ thể theo các nhóm vấn đề về công tác quy hoạch, quản lý tài nguyên, sản phẩm, các hoạt động và các hình thức du lịch. Khi xây dựng quy định cần đảm bảo tính cụ thể để tăng cường quản lý nhà nước, thúc đẩy phát triển du lịch, đảm bảo văn minh tạo hình ảnh đẹp của sản phẩm du lịch, về mảnh đất, con người, văn hóa, lịch sử của Lạng Sơn.

 

Đối với nội dung Sở Nội vụ trình dự thảo Quyết định của UBND tỉnh quy định về công tác thi đua, khen thưởng trên địa bàn tỉnh, đồng chí Chủ tịch UBND ghi nhận và đánh giá cao công tác chuẩn bị của Sở Nội vụ về việc trình dự thảo. Đồng chí cho rằng, qua thời gian áp dụng quy định về thi đua khen thưởng, một số tiêu chí và quy định còn có bất cập, vì vậy cần thiết phải sửa đổi bổ sung quy định cho phù hợp. Việc ban hành các nội dung khen thưởng có ý nghĩa tác động đối với các phong trào thi đua, đúng người, đúng việc và thúc đẩy các phong trào thi đua, đặc biệt là với những đối tượng là những người lao động trực tiếp, những người vượt lên hoàn cảnh khó khăn của chính mình, vùng sâu, vùng xa. Đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh cơ bản nhất trí với đề xuất của Sở Nội vụ, cơ quan soạn thảo cần xác định rõ nội dung quy định mức lợi nhuận, giá trị bằng tiền đối với công nhân có sáng kiến, sáng chế, tham khảo quy định của các công ty, doanh nghiệp. Không tăng số lượng khen thưởng Cờ Thi đua. Cơ quan soạn thảo nghiên cứu linh hoạt trong áp dụng quy định về sáng kiến, tạo nên phong trào thi đua, tiếp thu các ý kiến góp ý, rà soát chỉnh sửa, bổ sung nội dung, câu chữ trong dự thảo, hoàn thiện trong tháng 10 gửi Văn phòng UBND tỉnh trình UBND tỉnh xem xét, ban hành.

 

Các đại biểu dự họp cũng thảo luận và cho ý kiến đối với dự thảo Quyết định của UBND tỉnh ban hành Quy chế phối hợp giữa các đơn vị liên quan trong việc xây dựng, quản lý và sử dụng hệ thống thông tin về nhà ở và thị trường bất động sản trên địa bàn tỉnh do Sở Xây dựng trình và dự thảo Quyết định của UBND tỉnh ban hành Quy chế phối hợp phòng, chống tội phạm trong lĩnh vực thông tin và truyền thông trên địa bàn tỉnh do Sở Thông tin và Truyền thông trình. Kết luận 2 nội dung trên, đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh thống nhất ban hành, cơ quan soạn thảo tiếp thu các ý kiến góp ý, chỉnh sửa, hoàn thiện Quyết định trình UBND tỉnh xem xét, ban hành trước ngày 15/10.

 

Khánh Ly