Skip to main content
Quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2015 - 2020

UBND tỉnh họp phiên thường kỳ tháng 4 năm 2019

Ngày 04/5/2019, đồng chí Hồ Tiến Thiệu, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì phiên họp UBND tỉnh thường kỳ tháng 4/2019. Trước khi bắt đầu cuộc họp, các đại biểu đã dành một phút mặc niệm Đại tướng Lê Đức Anh, nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Chủ tịch nước, nguyên Cố vấn Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam.

 

Các đại biểu mặc niệm nguyên Chủ tịch nước Lê Đức Anh

 

Tại phiên họp, Sở Kế hoạch và Đầu tư trình Dự thảo Báo cáo của UBND về tình hình kinh tế - xã hội tháng 4, nhiệm vụ trọng tâm tháng 5/2019. Các đại biểu đã thảo luận, báo cáo làm rõ thêm về diễn biến, các biện pháp phòng, chống Dịch tả lợn Châu Phi, chất lượng đường cao tốc Bắc Giang - Lạng Sơn, công tác chuẩn bị kết thúc năm học 2018-2019, thi THPT quốc gia, tình hình đảm bảo an ninh trật tự, an toàn xã hội, an toàn giao thông, thu phí xuất nhập khẩu... Kết luận nội dung này, đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh nhấn mạnh thêm về những kết quả nổi bật tỉnh đã đạt được trong tháng 4, tuy nhiên, vẫn còn những hạn chế trong công tác phòng, chống Dịch tả lợn Châu Phi, tiến độ thực hiện các dự án trọng điểm của tỉnh còn chậm so với kế hoạch, thủ tục hành chính, thủ tục đầu tư còn nhiều rào cản, hạn chế. Về nhiệm vụ trong tháng 5, đồng chí yêu cầu các cấp, các ngành cần tập trung khẩn trương triển khai các thủ tục trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt phạm vi, quy mô Khu kinh tế cửa khẩu Đồng Đăng-Lạng Sơn; nâng cao trách nhiệm của cán bộ, công chức, quan tâm, hỗ trợ, tạo điều kiện cho các doanh nghiệp rút ngắn thời gian, thủ tục đầu tư, chỉ đạo các nhà thầu đẩy nhanh tiến độ thi công các dự án trọng điểm, dự án đầu tư công, tập trung triển khai Đề án phát triển giao thông nông thôn; chuẩn bị tốt các điều kiện tổ chức Đại hội đại biểu các dân tộc thiểu số các cấp, tổng kết năm học 2018-2019, thi THPT quốc gia, tuyên truyền, hướng dẫn học sinh kỹ năng phòng, chống đuối nước; quyết liệt triển khai thực hiện đồng bộ các giải pháp giảm tai nạn giao thông, tệ nạn xã hội, đảm bảo an ninh trật tự, an toàn xã hội. Cơ quan chủ trì soạn thảo tiếp thu ý kiến của các đại biểu, bổ sung đánh giá về kết quả xây dựng nông thôn mới, các dự án trọng điểm, tình hình quốc phòng, an ninh của địa phương, hoàn thiện dự thảo trình UBND tỉnh trước ngày 07/5/2019.

 

Đồng chí Hồ Tiến Thiệu, Phó Chủ tịch UBND tỉnh kết luận các nội dung phiên họp

 

Phiên họp cũng nghe, cho ý kiến vào Dự thảo Quyết định của UBND tỉnh bãi bỏ tiết f, Điểm 1.1, Khoản 1, Điều 4 Quy định mức tỷ lệ phần trăm (%) để tính đơn giá thuê đất; một số nội dung cụ thể về thu tiền thuê đất trên địa bàn tỉnh ban hành kèm theo Quyết định số 28/2018/QĐ-UBND ngày 28/02/2018 của UBND tỉnh và Dự thảo Tờ trình của UBND tỉnh dự thảo Nghị quyết của HĐND tỉnh về sửa đổi, bổ sung Nghị quyết số 24/2016/NQ-HĐND ngày 09/12/2016 của HĐND tỉnh về mức thu, cơ quan tổ chức thu, tỷ lệ phần trăm (%) phân chia phí sử dụng công trình kết cấu hạ tầng, công trình dịch vụ, tiện ích công cộng trong khu vực cửa khẩu trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn. Về hai nội dung trên, đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh thống nhất thông qua, đồng thời nhấn mạnh, việc sửa đổi, bổ sung một số nội dung Nghị quyết số 24 là cần thiết, Sở Tài chính tiếp thu các ý kiến đóng góp, chỉnh sửa câu từ, hoàn thiện hồ sơ thủ tục trình UBND tỉnh phê duyệt.

 

Đối với Dự thảo Quyết định của UBND tỉnh phê duyệt Đề án xây dựng Chính quyền điện tử tỉnh Lạng Sơn, đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh đánh giá cao Sở Thông tin và Truyền thông đã chủ động, nỗ lực xây dựng Đề án, tuy nhiên, Sở Thông tin và Truyền thông cần rà soát lại toàn bộ Đề án, các nhiệm vụ thực hiện đảm bảo phù hợp với khả năng nguồn lực của tỉnh, giảm các khoản chi phí đảm bảo tính khả thi của đề án, bổ sung nhiệm vụ đảm bảo an ninh thông tin, tiếp thu các ý kiến đóng góp, bố cục Đề án phù hợp, chỉnh sửa câu từ, hoàn chỉnh Đề án trình UBND tỉnh xem xét, phê duyệt.

 

Căn cứ các ý kiến đóng góp vào Dự thảo Tờ trình của UBND tỉnh về đề nghị xây dựng Nghị quyết của HĐND tỉnh quy định chính sách thu hút nhân tài và chế độ khuyến khích đào tạo đối với cán bộ, công chức, viên chức tỉnh Lạng Sơn do Sở Nội vụ trình và Dự thảo Quyết định của UBND tỉnh quy định về việc tiếp nhận, quản lý, sử dụng nguồn thu tài chính tại di tích trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn do Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch trình, đồng chí Phó Chủ tịch thống nhất tại thời điểm này chưa ban hành các nội dung trên. Sở Nội vụ chủ trì, phối hợp với các ngành liên quan tham mưu cho UBND tỉnh điều chỉnh Quyết định của UBND tỉnh về chế độ khuyến khích đào tạo đối với cán bộ, công chức, viên chức. Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tiếp tục nghiên cứu, xây dựng quy định khung, định hướng, bao quát các nội dung liên quan, trình UBND tỉnh vào thời điểm thích hợp./.

 

Khánh Ly