Skip to main content
Quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2015 - 2020

UBND tỉnh họp phiên thường kỳ tháng 2 năm 2019

Ngày 04/3/2019, UBND tỉnh họp phiên thường kỳ tháng 2/2019 dưới sự chủ trì của đồng chí Phạm Ngọc Thưởng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh.

 

Các đại biểu dự họp

 

Phiên họp đã tập trung thảo luận, góp ý đối với dự thảo Báo cáo của UBND tỉnh về tình hình phát triển kinh tế - xã hội tháng 2 và 2 tháng đầu năm, nhiệm vụ trọng tâm tháng 3 năm 2019.  Sau khi nghe các ý kiến góp ý, Chủ tịch UBND tỉnh nhấn mạnh các sở, ngành, các huyện, thành phố đã tập trung chỉ đạo quyết liệt, đồng bộ ngay từ đầu năm, tạo được sự lan tỏa; tổ chức cho Nhân dân đón Tết cổ truyền vui tươi, an toàn, tổ chức tốt các hoạt động mừng Đảng, mừng Xuân, thực hiện tốt công tác an sinh xã hội, công tác y tế dự phòng, chăm sóc sức khỏe Nhân dân, tai nạn giao thông giảm cả 3 tiêu chí, bước đầu hoạt động có hiệu quả Trung tâm phục vụ hành chính công tỉnh; tổng thu ngân sách trong 2 tháng đảm bảo tiến độ; hoàn thành tốt nhiệm vụ đón tiếp nhà lãnh đạo Triều Tiên sang thăm Việt Nam và dự Hội nghị thượng đỉnh Mỹ - Triều. Đồng chí cũng chỉ rõ một số tồn tại, hạn chế cần khắc phục.

 

Chủ tịch UBND tỉnh phát biểu kết luận

 

Về nhiệm vụ thời gian tới, đề nghị các sở, ban, ngành tiếp tục tăng cường chỉ đạo quyết liệt, đồng bộ, hiệu quả, nêu cao trách nhiệm người đứng đầu, tăng cường công tác kiểm tra kỷ luật kỷ cương hành chính; về kinh tế tập trung hoàn thiện Đề án điều chỉnh phạm vi, quy mô Khu kinh tế cửa khẩu Đồng Đăng - Lạng Sơn, khảo sát quy hoạch quỹ đất phục vụ phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh. Trong xây dựng nông thôn mới, triển khai thực hiện các tiêu chí theo kế hoạch, quan tâm đối với những xã đặc biệt khó khăn, tiếp tục triển khai hiệu quả các mô hình sản xuất để nâng cao giá trị gia tăng; chủ động phòng chống dịch bệnh cho cây trồng, vật nuôi. Tăng cường kiểm tra, đôn đốc đẩy nhanh tiến độ thi công các dự án ngay từ đầu năm, hoàn thành việc xóa các trường mầm non không có cơ sở vật chất riêng. Cùng đó tiếp tục chỉ đạo quyết liệt công tác thu ngân sách, tổ chức đấu giá một số khu đất để tăng nguồn thu; thực hiện tốt công tác giáo dục, tuyển sinh, tăng cường các hoạt động xúc tiến đầu tư phát triển du lịch, tổ chức tốt Chương trình gặp gỡ đầu xuân năm 2019 và hội nghị lần thứ 10 Ủy ban Công tác liên hợp; tăng cường kiềm chế tai nạn giao thông; làm tốt công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại tố cáo ngay từ cơ sở... Đồng chí đề nghị Sở Kế hoạch và Đầu tư hoàn thiện báo cáo trình UBND tỉnh phê duyệt.

 

Phiên họp cũng nghe Văn phòng UBND tỉnh trình bày báo cáo kết quả rà soát các cơ chế, chính sách do HĐND tỉnh, UBND tỉnh ban hành còn hiệu lực. Về  nội dung này, Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị rà soát lại, để các cơ chế chính sách được ban hành phải tạo được sự lan tỏa, thúc đẩy phát triển vùng, lĩnh vực.

 

Đối với báo cáo xin ý kiến về phương án đầu tư xây dựng Toà nhà Trung tâm hành chính của tỉnh. Chủ tịch UBND tỉnh nhấn mạnh đây là công việc lớn của tỉnh, đề nghị các sở, ngành tiếp tục nghiên cứu, góp ý cho Sở Xây dựng, nhất là về các phương án đầu tư./.

 

Thùy Linh