Skip to main content
Quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2015 - 2020

Tháng 2 năm 2020: Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh giải quyết 2.665 hồ sơ

Trong tháng 2 năm 2020, Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh giải quyết 2.665 hồ sơ, trong đó, số hồ sơ giải quyết đúng và trước hạn là 2.658 hồ sơ (đạt tỷ lệ 99,74%).

 

New Picture (5).png

Hoạt động giao dịch tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh

 

Tổng số hồ sơ tiếp nhận tại Trung tâm trong tháng 02/2020 là 3.620 hồ sơ, trong đó kỳ trước chuyển sang là 628 hồ sơ, tiếp nhận mới là 2.992,  tiếp nhận trực tuyến 285 hồ sơ (chiếm tỷ lệ 9,53%), tiếp nhận trực tiếp 2.679 hồ sơ (chiếm 89,54%), tiếp nhận qua dịch vụ bưu chính công ích 28 hồ sơ (chiếm tỷ lệ 0,94%); thực hiện trả kết quả 2.655 hồ sơ, trong đó có 1.069 hồ sơ trước hạn (chiếm tỷ lệ 40,26%), 1.579 hồ sơ đúng hạn (chiếm tỷ lệ 59,47%), 07 hồ sơ trả (chiếm tỷ lệ 0,26%); trả kết quả qua dịch vụ bưu chính công ích 146 hồ sơ (chiếm tỷ lệ 5,50%). Hồ sơ có tần suất thực hiện nhiều tập trung ở một số sở, ngành như: Công an tỉnh: 1.428 hồ sơ, Giao thông Vận tải: 573 hồ sơ, Tư pháp: 273 hồ sơ, Bảo hiểm xã hội tỉnh: 254 hồ sơ … Trong tháng, có 897 lượt đánh giá cán bộ tại Trung tâm, trong đó: đánh giá Rất hài lòng là 837 lượt, chiếm 93,31%; 60 lượt đánh giá Hài lòng, chiếm 6,69%.

 

Đội ngũ cán bộ, công chức làm việc tại Trung tâm đều chấp hành nghiêm túc thời gian làm việc, mặc đồng phục và đeo thẻ để thực hiện nhiệm vụ; nắm vững và thực hiện quy trình tiếp nhận và trả kết quả đúng quy định; có thái độ đúng mực trong giao tiếp, ứng xử với cá nhân, tổ chức khi đến giải quyết thủ tục hành chính, không gây khó khăn, phiền hà, hướng dẫn đầy đủ, rõ ràng đúng quy định. 100% các TTHC được tiếp nhận tại Trung tâm đều được cán bộ, công chức cập nhật, xử lý trên hệ thống phần mềm Một cửa điện tử.

 

Trong thời gian tới, Trung tâm sẽ tiếp tục thực hiện tốt việc tiếp nhận và trả kết quả giải quyết TTHC cho cá nhân, tổ chức đảm bảo đúng quy định, đảm bảo tiến độ, đồng thời có các biện pháp để nâng cao hiệu quả hoạt động, hướng tới phục vụ tốt nhất người dân và doanh nghiệp./.

 

Bùi Đức Trung